Items where Division is "Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | М | О | С | Ф
Number of items: 31.

В

05-01-07S Веремеєнко, С. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Часткове грунтознавство” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрономія” спеціальності 201 “Агрономія”. [Силабус]

05-01-06S Веремеєнко, С. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Грунтознавство з основами геології” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрономія” спеціальності 201 “Агрономія”. [Силабус]

05-01-08S Веремеєнко, С. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни „ Адаптивні системи землеробства ” для здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрохімія та грунтознавство” спеціальності 201 “Агрономія”. [Силабус]

05-01-09S Веремеєнко, С. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни „ Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості ” для здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрохімія та грунтознавство” спеціальності 201 “Агрономія”. [Силабус]

05-01-11S Веремеєнко, С. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Рекультивація земель” для здобувачів вищої освіти ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрохімія та грунтознавство” спеціальності 201 “Агрономія”. [Силабус]

Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Агрохімія і ґрунтознавство (ID 21618)" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: Магістр з агрономії. [Освітні програми]

Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. (2021) Освітньо-наукова програма "Агрохімія і ґрунтознавство (ID 32542)" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: магістр з агрономії. [Освітні програми]

05-01-216M Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-05S Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. (2021) Силабус освітньої компоненти „Адаптація систем землеробства до змін клімату” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

05-01-217M Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Адаптація систем землеробства до змін клімату» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-215M Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. and Польовий, В. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

05-02-354М Клименко, М. О. and Колесник, Т. М. and Вознюк, Н. М. and Прищепа, А. М. and Бєдункова, О. О. (2021) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності «Агрономія»» для здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-343М Клименко, М. О. and Колесник, Т. М. and Вознюк, Н. М. and Прищепа, А. М. and Бєдункова, О. О. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теоретико-методологічні проблеми наукової спеціальності "Агрономія"» для здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Колесник, Т. М. and Веремеєнко, С. І. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2021) Освітньо-професійна програма "Агрономія" (ID 223) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: бакалавр з агрономії. [Освітні програми]

05-01-226M Колесник, Т. М. and Солодка, Т. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Біомоніторинг ґрунтів» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

М

05-01-03S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Плодівництво" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-02S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноваційні технології зберігання і переробки продукції рослинництва" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-140S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Програмування врожаю" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-141S Мороз, О. С. and Кучерова, А. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни Грунтознавство для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Геодезія та землеустрій, за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. [Силабус]

05-01-13S Мороз, О. С. and Кучерова, А. В. (2021) Силабус навчальної практики з "Грунтознавства та землеробства" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

О

05-01-26S Олійник, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

С

01-05-24S Солодка, Т. М. (2021) Силабус освітньої компоненти «Генетика і основи селекції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика», за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія". [Силабус]

05-01-11S Солодка, Т. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Рослинництво з основами агрокліматології" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

01-05-20S Солодка, Т. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Фізіологія рослин" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

01-05-22S Солодка, Т. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Фітопатологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

01-05-21S Солодка, Т. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Генетика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

01-05-23S Солодка, Т. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сільськогосподарська ентомологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05 -01-220М Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-221М Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2021) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ф

01-05-30S Фурман, В. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Польова діагностика ґрунтів" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-10S Фурман, В. М. and Володимирець, В. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Землеробство з основами гербології» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агрономія”, за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Силабус]

This list was generated on Thu Feb 9 05:59:46 2023 UTC.