Items where Division is "Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | Л | М | Н | С
Number of items: 45.

Б

02-01-450 Бабич, Я. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних вправ із дисципліни: «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація «Машини технологічних комплексів виробництва залізобетонних виробів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-451 Бабич, Я. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсових проектів із навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». [Методичне забезпечення]

02-01-469 Бабич, Я. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних вправ, курсового проекту, бакалаврської та магістерської робіт із нормативної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форми навчання. Розділ «Технологічні комплекси для виробництва залізобетонних виробів». [Методичне забезпечення]

02-01-65 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “Інтелектуальна власність та патентознавство” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Intellectual Property and Patents" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials», «Machines and equipment for agricultural production». [Робочі програми]

02-01-70 Бундза, О. З. (2019) Робоча програма “ Машини та устаткування для будівництва мостів і тунелів” для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Machines and equipment for the construction of bridges and tunnels" specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

К

02-01-472 Кравець, С. В. and Косяк, О. В. (2019) Методичні вказівки для проведення навчальної практики з керування одноківшевими екскаваторами з канатно-блоковою системою керування для здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-453 Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-452 Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврських робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

02-01-445 Лук’янчук, О. П. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних завдань з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень“ для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 133 "Галузеве машинобудування", 208 "Агроінженерія". [Методичне забезпечення]

М

02-01-463 Маркова, О. В. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Проектування металоконструкцій машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмами «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-64 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Проектування металоконструкцій машин” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізація «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів». Program of the Discipline "Design of steel structures of machines" specialty 133 «Industrial Engineering» specialization «Hoisting-and-transport, building, road, reclamation machines and equipment», «Equipment of chemical manufactures and the enterprises of building materials". [Робочі програми]

02-01-476 Маркова, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-72 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма “Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції” для студентів за спеціальністю “Агроінженерія”. Program of the Discipline "MACHINES AND EQUIPMENT FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS" speciality 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-01-455 Медвідь, С. Х. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дорожні та комунальні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-465 Медвідь, С. Х. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Дорожні та комунальні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-466 Медвідь, С. Х. (2019) Методичні вказівки до виконання курсових проектів та бакалаврських робіт з навчальної дисципліни «Дорожні та комунальні машини» (Асфальтоукладальники) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-467 Медвідь, С. Х. (2019) Методичні вказівки до виконання курсових проектів та бакалаврських робіт з навчальної дисципліни «Машини для земляних робіт» (Напівпричіпні скрепери) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-468 Медвідь, С. Х. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення теми «Конструкція машин для будівництва бетонних доріг» з навчальної дисципліни «Дорожні машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-66 Мобіло, Л. В. (2019) Робоча програма з дисципліни “Комплексна механізація в будівництві” для студентів спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline "Complex mechanization in construction" specialty 133 "Engineering Sector". [Робочі програми]

Н

02-01-456 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки (конспект лекцій) «Конструювання вузлів та агрегатів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-477 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-488 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-85 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Design of units and assemblies" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-73 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Машиновикористання у рослинництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 Агроінженерія (на основі ОПП молодшого спеціаліста). Program of the Discipline Machine use in crop production specialty Agroengineering (on the basis of EPP of junior specialist). [Робочі програми]

02-01-478 Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2019) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Лук’янчук, О. П. and Скоблюк, М. П. and Мобіло, Л. В. and Серілко, Л. С. (2019) Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: бакалавр з агроінженерії. [Освітні програми]

02-01-438 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів», розділ «Механічне обладнання підприємств в’яжучих матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-439 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів», розділ «Технологічні комплекси виробництва в’яжучих матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-440 Науменко, Ю. В. (2019) Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» розділ «Технологічні комплекси виробництва будівельного скла» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-61 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-63 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)», що навчаються за інтегрованими навчальними планами. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-62 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Technological complexes for production building materials" specialty 133 «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-60 Науменко, Ю. В. and Бабич, Я. О. and Нечидюк, А. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Mechanical equipment of the enterprises of the building materials" specialty «Sectoral engineering» specialization «Equipment of chemical manufactures and enterprises of building materials». [Робочі програми]

02-01-449 Нікітін, В. Г. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсового проектування з курсу “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-454 Нікітін, В. Г. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання за ОПП «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-402 Нікітін, В. Г. and Серілко, Д. Л. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни: “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 „Галузеве машинобудування” 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

С

02-01-71 Серілко, Д. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ліфти та підйомники ” для студентів за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”. Program of the Discipline «Elevators and lifts» Specialty – 133 «Sectoral mechanical engineering». [Робочі програми]

02-01-89 Серілко, Л. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідро- та пневмоприводи сільськогосподарської техніки‖ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 "Агроінженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE „HYDRAULIC AND PNEUMATIC DRIVES OF AGRICULTURAL MACHINERY” specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

02-01-74 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". Program of the Discipline "Fundamentals of Automation of Machine Design" specialty 133 "Industry engineering". [Робочі програми]

02-01-67 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Сільськогосподарські машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 “Агроінженерія” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Agricultural machinery" specialty 208 " Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-75 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline Fundamentals of Automation of Machine Design specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

02-01-459 Сиротинський, О. А. and Бабич, Я. О. and Дмишук, М. Д. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок культиваторів для суцільного обробітку ґрунту», «Визначення основних параметрів робочого органа ґрунтообробної фрези» з курсу «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-461 Сиротинський, О. А. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок параметрів бильного та штифтового молотильного апарата», «Розрахунок параметрів очистки зернозбирального комбайна» з курсу: «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-458 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему: «Проектування лемішно-полицевої поверхні корпуса плуга», «Розміщення робочих органів на рамі плуга» з курсу: «Сільськогосподарські маши-ни» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-462 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок параметрів і режимів роботи клавішного соломотряса», «Розрахунок параметрів та режимів роботи циліндричного трієра» з курсу: «Сільськогосподарські машини» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Thu Feb 9 06:55:12 2023 UTC.