Items where Division is "Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Л | Н | С
Number of items: 46.

Б

02-01-510М Бундза, О. З. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в науці та створенні машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Г

05-06-07S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування. [Силабус]

05-06-08S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»(скорочений термін навчання). [Силабус]

02-01-17S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Новітні технології в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП, та для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП. [Силабус]

02-01-21S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Мобільні навантажувально-розвантажувальні машини» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП, та для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП. [Силабус]

02-01-53S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП, та для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП. [Силабус]

02-01-54S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП, та для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП. [Силабус]

02-01-16S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною «Створення та експлуатація машин і обладнання» програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». [Силабус]

02-01-56S Голотюк, М. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Практика виробничо-експлуатаційна» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-20S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Машини та обладнання для біотехнологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-18S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Експлуатація та організація технічного сервісу машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-19S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Надійність та ремонт машин і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-52S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 "Агроінженерія". [Силабус]

02-01-55S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП, та для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою другого рівня вищої освіти за всіма спеціальностями НУВГП. [Силабус]

02-01-15S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». [Силабус]

02-01-511М Голотюк, М. В. and Реут, Д. Т. and Марчук, Н. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

02-01-514М Кравець, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичної роботи (оформлення матеріалів заявки на винахід) з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність і патентознавство» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-12S Кравець, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Наукові основи створення машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-13S Кравець, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність та патентознавство» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-14S Кравець, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Розробка нових алгоритмів для розрахунку машин і обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

Кравець, С. В. and Голотюк, М. В. and Нечидюк, А. А. and Сиротинський, О. А. (2021) Освітньо-професійна програма "Створення та експлуатація машин і обладнання" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. and Голотюк, М. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Л

02-01-09S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Комплексна механізація в будівництві” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-07S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-04S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Основи автоматизації проектування машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-03S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Меліоративні машини та обладнання для водного господарства” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-02S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Моделювання та оптимізація робочих процесів машин” для здобувачів вищої освіти другого ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-06S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

02-01-08S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

02-01-05S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Основи автоматизації проектування машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

Н

02-01-22S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Створення та експлуатація машин і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-27S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Дослідження експлуатаційних властивостей машин та обладнання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-25S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-23S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». [Силабус]

02-01-28S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фермські машини» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 Агроінженерія. [Силабус]

02-01-24S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання в рослинництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 Агроінженерія. [Силабус]

02-01-26S Налобіна, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Машиновикористання в тваринництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 Агроінженерія. [Силабус]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Бабич, Я. О. and Серілко, Л. С. (2021) Освітньо-професійна програма "Агроінженерія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 "Агроінженерія" галузь знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: бакалавр з агроінженерії. [Освітні програми]

02-01-512М Налобіна, О. О. and Голотюк, М. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Фермські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-32S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Історія інженерної діяльності та машинобудування ” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Галузеве машинобудування" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". [Силабус]

02-01-33S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Теорія технічних систем ” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-34S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

С

02-01-484М Серілко, Д. Л. (2021) Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з нормативної навчальної дисципліни «Приводи машині та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 „Галузеве машинобудування”, денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Серілко, Д. Л. and Кравець, С. В. and Науменко, Ю. В. and Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. (2021) Освітньо–професійна програма «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

02-01-483М Сиротинський, О. А. and Попко, О. В. and Форсюк, С. Л. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Логістика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-482М Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи логістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Thu Feb 9 06:32:03 2023 UTC.