Items where Division is "Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідроінформатики" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | К | Н | П | Р
Number of items: 32.

В

01-02-146 Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» усіх спеціалізацій денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-147 Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» усіх спеціалізацій денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

К

01–02–170 Клімов, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Діагностування технічного стану двигунів» для здобувачів вищої освіти першого (бакараврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-36 Клімов, С. В. (2019) Робоча програма «Діагностування технічного стану двигунів» для здобувачів вищої світи першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline «Diagnosis of the technical state of the engines» Specialty – «All specialties ». [Робочі програми]

01-02-169 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Експлуатаційна гідрометрія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітня програма «Гідроінформатика» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-35 Клімов, С. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. (2019) Робоча програма «Експлуатаційна гідрометрія» для студентів за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline «Operational hydrometry» Specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» Educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

Н

01-02-183 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системний аналіз у водному господарстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-164 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у водогосподарському будівництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» та «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-305 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системний аналіз у водному господарстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "System analysis in water management" specialty 192 «Building and Civil Engineering». [Робочі програми]

01-02-170 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційно-вимірювальні системи" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" освітньої програми "Гідроінформатика" денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Information-measuring systems" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies» educational program «Hydroinformatics». [Робочі програми]

01-02-303 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни « Інформаційні технології у вод ному господарстві » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо професійною програмою «Гідротехнічне б удівництво , водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 « Гідротехнічне б удівництво , в одна інженерія та водні технології». Program of the Discipline Інформаційні технології у водному господарс тві Information technology in water management s pecialty 19 4 « Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-02-163 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи гідроінформатики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-181 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні технології у водному господарстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-02-160 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Гідроінформаційні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-171 Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи до навчальної дисципліни «Інформаційно-вимірювальні системи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-304 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни « Управління базами даних у водній інженерії» спеціальність 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Database management in water engineering" specialty 194 « Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

01-02-173 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Бонітування меліорованих грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Estimation of reclaimed soils» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

01-02-172 Новачок, О. М. (2019) Робоча програма «Експлуатація гідромеліоративних систем» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline «Exploitation hydrohydrohydro-amelioration systems» for all specialties of NUWEE. [Робочі програми]

П

01-02-307 Пінчук, О. Л. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи управління водними ресурсами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline "BASES OF WATER RESOURCES MANAGEMENT" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

01-02-177 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання водних явищ і процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-02-174 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-175 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-301 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання водних явищ і процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline MODELING OF WATER PHENOMENA AND PROCESSES specialty 194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-02-300 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Program of the Discipline RELIABILITY OF WATER MANAGEMENT SYSTEMS specialty 194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-02-306 Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. and Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік водних ресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline ACCOUNTING OF WATER RESOURCES specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

Р

01-02-178 Романюк, І. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-02-180 Романюк, І. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-02-302 Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Basics of technical exploitation of water structures and systems" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-02-305 Романюк, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються (зі скороченим терміном навчання) за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Basics of technical exploitation of water structures and systems" specialty 194 "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

01-02-179 Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи технічної експлуатації водогосподарських споруд та систем» на тему: «Технічна експлуатація зрошувальної системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

01-02-165 Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Востріков, В. П. (2019) Методичні вказівки до проходження науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньої програми «Гідроінформатика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-166 Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Клімов, С. В. and Новачок, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Tue Mar 21 07:50:56 2023 UTC.