Items where Subject is "Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items: 53.

Методичне забезпечення

05-05-68 Бухальська, Т. В. and Кібукевич, О. М. and Наконечна, Ж. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Управління урбанізованими територіями» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-69 Бухальська, Т. В. and Наконечна, Ж. В. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління урбанізованими територіями» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-71 Гнєушев, В. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-85 Дмитрів, О. П. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмно-технічний інструментарій ГІС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-91 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної і заочної форми навчання за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

05-05-72 Ліщинський, А. Г. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» (Модуль 1. Основи державного земельного кадастру) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-73 Ліщинський, А. Г. and Наконечна, Ж. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» (Модуль 1. Основи державного земельного кадастру) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-05-67 Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. and Наконечна, Ж. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-91 Остапчук, С. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Топографічні плани та карти» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-221 Подлевський, А. А. (2019) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-42 Самолюк, І. В. (2019) Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Вища математика» з розділів «Елементи лінійної та векторної алгебри» і «Аналітичної геометрії» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-179 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальні комунікації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

Book

Дмитрів, О. П. (2019) Геодезія. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-444-7

Освітні програми

Корбутяк, В. М. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Ліщинський, А. Г. (2019) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Геоінформаційні системи і технології». [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Мошинський, В. С. and Лагоднюк, О. А. and Корбутяк, В. М. (2019) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою за спеціалізацією «Землеустрій та кадастр». [Освітні програми]

Робочі програми

05-04-257 Бачишин, Б. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Обміри об’єктів нерухомості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою землеустрій та кадастр спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline MEASUREMENTS OF REAL ESTATE OBJECTS specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy, land management and cadastre, geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

05-04-254 Бачишин, Б. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Картографія (частина 2)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою землеустрій та кадастр спеціальності 193 геодезія та землеустрій. Program of the Discipline CARTOGRAPHY (PART 2) specialty 193 geodesy and land management specializations geodesy, land management and cadastre, geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

03-10-73 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "Occupational Safety in the industry" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

05-04-250 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 1 курсу (рівень вищої освіти – магістр) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems». [Робочі програми]

05-04-248 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 3 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

05-04-249 Дець, Т. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для студентів 4 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «THE PRODUCTION PRACTICE» Specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Geographic information systems» «Geodesy». [Робочі програми]

05-04-246 Дмитрів, О. П. and Мельничук, Г. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальна геодезична практика з основами геології» для студентів 1 курсу за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "EDUCATIONAL GEODETIC PRACTICE WITH THE BASICS OF GEOLOGY" specialty 193 «Geodesy and land management» specialization "Geodesy, Land management and cadastre, Geographic Information Systems". [Робочі програми]

02-05-94 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування" для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline „Automated injection systems” specialty 193 „Geodesy and land management”. [Робочі програми]

05-05-22 Ліщинський, А. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи земельного кадастру та права» .для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». FUNDAMENTALS OF LAND CADASTRE AND LAW Specialt 193 Geodesy and land management. [Робочі програми]

05-05-16 Ліщинський, А. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "REAL ESTATE MANAGEMENT" specialty 93 "Geodesy and land management", specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

05-05-23 Ліщинський, А. Г. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка та управління нерухомістю» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "REAL ESTATE VALUATION AND MANAGEMENT" specialization "Land management and cadastre". [Робочі програми]

05-05-20 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка землі та нерухомого майна» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Estimation of land and real estate" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

05-05-18 Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Наукові основи землеустрою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Землеустрій та кадастр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Scientific bases of land management" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

05-04-255 Остапчук, С. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Картографія 1» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Cartography 1" specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

05-05-21 Придатко, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Територіально-просторове планування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «TERRITORIAL SPATIAL PLANNING» specialty 193 «Geodesy and land management» Specialization «Land management and cadastre». [Робочі програми]

05-05-17 Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма «Організація і управління виробництвом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмами «Землеустрій та кадастр», «Геодезія» та «Геоінформаційні системи та технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Organization and management of production" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

07-03-97 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціальні комунікації» для здобувачів І (бакаларського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "SOCIAL COMMUNICATION" for applicants of higher education specialty 193 "Geodesy and land management", specialization "Geodesy and land management". [Робочі програми]

05-05-24 Шульган, Р. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Землевпорядне проектування» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "LAND DESIGN" specialty 193 "Geodesy and land management". [Робочі програми]

05-04-253 Янчук, О. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і моделювання в ГІС» для студентів за спеціальністю 193 „Геодезія та землеустрій”. Program of the Discipline ANALYSIS AND MODELING IN GIS specialty 193 "Geodesy and land management" specialization Geodesy Land management and cadastre Geographic information systems and technologies. [Робочі програми]

05-04-252 Янчук, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика впровадження ГІС-проектів» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» Program of the Discipline «PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF GIS PROJECTS» training direction 193 «Geodesy and land management» specialization «Geographic information systems and technologies». [Робочі програми]

Опис дисципліни

Бачишин, Б. Д. and Bachyshyn, B. D. (2019) Картографія (ч.2) (укр.) Cartography (p.2) (en.). [Опис дисципліни]

Бачишин, Б. Д. and Bachyshyn, B. D. (2019) Обміри об'єктів нерухомості (укр.) Measurements of real estate objects (en.). [Опис дисципліни]

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. P. (2019) Геодезія. 1 частина (укр.) Geodesy. 1 part (en.). [Опис дисципліни]

Корбутяк, В. М. and Korbutiak, V. M. (2019) ГІС в управлінні територіями (укр.) GIS in territory management (en.). [Опис дисципліни]

Лагоднюк, О. А. and Lahodniuk, О. А. (2019) ГІС в кадастрових системах (укр.) GIS in cadastral systems (en.). [Опис дисципліни]

Лебедь, О. О. and Lebed, O. O. (2019) Фізика з основами інформаційних систем (укр.) Physics with the basics of information systems (en.). [Опис дисципліни]

Ліщинський, А. Г. and Lishchynskyi, A. G. (2019) Основи земельного кадастру та права (укр.) Fundamentals of Land Cadastre and Law (en.). [Опис дисципліни]

Ліщинський, А. Г. and Lishchynskyi, A. G. (2019) Управління нерухомістю (укр.) Real Estate Management (en.). [Опис дисципліни]

Ліщинський, А. Г. and Стахів, Я. А. and Lishchynskyi, A. G. and Stakhiv, I. A. (2019) Оцінка та управління нерухомістю (укр.) Real Estate Valuation and Management (en.). [Опис дисципліни]

Ніколайчук, К. М. and Стахів, Я. А. and Nikolaychuk, K. M. and Stakhiv, I. A. (2019) Оцінка землі та нерухомого майна (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, С. М. and Ostapchuk, S. M. (2019) Топографічні плани та карти (укр.) Topographic plans and maps (en.). [Опис дисципліни]

Придатко, О. М. and Наконечна, Ж. В. and Prydatko, O. M. and Nakonechna, Z. V. (2019) Територіально-просторове планування (укр.) Territorial Spatial Planning (en.). [Опис дисципліни]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Оцінка нерухомості (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Організація і управління виробництвом (укр.) Real estate valuation (en.). [Опис дисципліни]

Стахів, Я. А. and Stakhiv, I. A. (2019) Наукові основи землеустрою (укр.) Scientific fundamentals of land management (en.). [Опис дисципліни]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Соціальні комунікації (укр.) Social Communication (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2019) Практика впровадження ГІС-проектів (укр.) The practice of implementing GIS projects (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Шульган, Р. Б. and Yanchuk, R. M. and Shulgan, R. B. (2019) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Fri Jun 2 16:15:04 2023 UTC.