Items where Subject is "Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 208 Агроінженерія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | П | С
Number of items: 51.

І

04-02-138 Іващук, Я. Г. (2019) Робоча програма “Вища та прикладна математика” для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціaльністю 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Нigher and applied mathematics" speciality 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

Б

05-06-48 Буденкова, Н. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 „Агроінженерія”. Program of the Discipline "CHEMISTRY" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2019) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Г

03-10-31 Гнєушев, В. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-113 Гнєушев, В. О. (2019) Робоча програма «Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Life safety, occupational safety and health, civil protection" specialty 208 «Agricultural engeneering». [Робочі програми]

Голотюк, М. В. and Holotiuk, M. V. (2019) Машини та обладнання для біотехнологій (укр.) Machinery and equipment for biotechnology (en.). [Опис дисципліни]

Д

04-03-237 Данченков, Я. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електрообладнання та засоби автоматизації» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Методичне забезпечення]

04-03-107 Данченков, Я. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Електрообладнання та засоби автоматизації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (скорочений термін навчання). Program of the Discipline "Electrical equipment and automation equipment" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

Данченков, Я. В. and Danchenkov, J. V. (2019) Електробладнання та засоби автоматизації (укр.) Electrical equipment and automation equipment (en.). [Опис дисципліни]

К

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

02-03-46 Колесник, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТРАКТОРИ І АВТОМОБІЛІ" cпеціальність 208 «Агроінженерія» за інтегрованим навчальним планом. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TRACTORS AND CARS" specialty 208 «Agricultural engineering» in the integrated curriculum. [Робочі програми]

02-03-47 Колесник, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ" cпеціальність 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUEL-LUBRICANTS AND OTHER OPERATING MATERIALS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

Колесник, О. А. and Kolesnyk, О. А. (2019) Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали (укр.) Fuel-lubricants and other operating materials (en.). [Опис дисципліни]

Колесник, О. А. and Kolesnyk, О. А. (2019) Експлуатаційні матеріали (укр.) Operating materials (en.). [Опис дисципліни]

Колесник, О. А. and Kolesnyk, О. А. (2019) Трактори і автомобілі (укр.) Tractors and cars (en.). [Опис дисципліни]

02-05-99 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної практики «Комп’ютерне моделювання» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Work program of educational practice «Computer simulation» Specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-89 Кондратюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» для студентів за спеціальністю 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline “Descriptive geometry, engineering and computer graphics” specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

02-05-90 Кондратюк, О. М. (2019) Методичні вказівки до виконання графічних робіт з навчальної дисципліни „Нарисна геометрія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Л

02-01-445 Лук’янчук, О. П. (2019) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних завдань з навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень“ для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форм навчання за спеціальностями: 133 "Галузеве машинобудування", 208 "Агроінженерія". [Методичне забезпечення]

М

02-01-476 Маркова, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-72 Маркова, О. В. (2019) Робоча програма “Машини і обладнання для переробки сільськогосподарської продукції” для студентів за спеціальністю “Агроінженерія”. Program of the Discipline "MACHINES AND EQUIPMENT FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS" speciality 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

Марчук, Р. М. and Marchuk, R. M. (2019) Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (укр.) Interchangeability, standardization and technical measurements (en.). [Опис дисципліни]

02-03-84 Марчук, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Івасюк, П. І. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», 208 «Агроінженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-43 Марчук, Р. М. and Пахаренко, В. Л. and Івасюк, П. І. (2019) Робоча програма «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», «Агроінженерія». Program of the Discipline «INTERCHANGEABILITY, STANDARDIZATION AND TECHNICAL MEASUREMENTS» Specialty 133 «Sectoral engineering», 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-03-49 Морозов, Ю. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Трактори і автомобілі» для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "TRACTORS AND CARS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

Н

02-01-477 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-488 Налобіна, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-03-47 Налобіна, О. О. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ ТА ІНШІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ" спеціальність 208 «Агроінженерія». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUEL-LUBRICANTS AND OTHER OPERATING MATERIALS" specialty 208 «Agricultural engineering». [Робочі програми]

02-01-85 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Конструювання вузлів та агрегатів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Design of units and assemblies" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-73 Налобіна, О. О. (2019) Робоча програма з дисципліни «Машиновикористання у рослинництві» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 208 Агроінженерія (на основі ОПП молодшого спеціаліста). Program of the Discipline Machine use in crop production specialty Agroengineering (on the basis of EPP of junior specialist). [Робочі програми]

Налобіна, О. О. and Nalobina, O. O. (2019) Технологія вирощування та переробки сільськогосподарської продукції (укр.) Technology of growing and processing of agricultural produce (en.). [Опис дисципліни]

02-01-478 Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Голотюк, М. В. (2019) Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Налобіна, О. О. and Бундза, О. З. and Лук’янчук, О. П. and Скоблюк, М. П. and Мобіло, Л. В. and Серілко, Л. С. (2019) Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Кваліфікація: бакалавр з агроінженерії. [Освітні програми]

02-01-402 Нікітін, В. Г. and Серілко, Д. Л. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни: “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 „Галузеве машинобудування” 208 „Агроінженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

02-05-101 Похильчук, I. O. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 «Агроінженерія» Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES». [Робочі програми]

02-05-102 Похильчук, I. O. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за скороченим навчальним планом спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES». [Робочі програми]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

02-03-39 Пікула, М. В. and Стадник, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів за спеціальністю 133 „Галузеве машинобудування” (за інтегрованими планами) та спеціальністю 208 «Агроінженерія» (за інтегрованими планами). PROGRAM OF THEDISCIPLINE "TECHNOLOGY OF STRUCTURAL MATERIALS AND MATERIAL KNOWLEDGE" specialty 133 "Sectoralengineering" and specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

С

02-01-89 Серілко, Л. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідро- та пневмоприводи сільськогосподарської техніки‖ для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агроінженерія" спеціальності 208 "Агроінженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE „HYDRAULIC AND PNEUMATIC DRIVES OF AGRICULTURAL MACHINERY” specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

02-05-121 Серілко, Л. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються які навчаються за освітньо-професійною програмою „Агроінженерія” спеціальності 208 "Агроінженерія". WORK PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE „THEORETICAL MECHANICS” specialty 208 "Аgroengineering". [Робочі програми]

02-01-67 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Сільськогосподарські машини” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 “Агроінженерія” зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline "Agricultural machinery" specialty 208 " Agroengineering". [Робочі програми]

02-01-75 Сиротинський, О. А. (2019) Робоча програма дисципліни "Основи автоматизації проектування машин" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline Fundamentals of Automation of Machine Design specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

Сиротинський, О. А. and Sirotinsky, A. (2019) Сільськогосподарські машини (укр.) Agricultural machinery (en.). [Опис дисципліни]

02-01-459 Сиротинський, О. А. and Бабич, Я. О. and Дмишук, М. Д. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок культиваторів для суцільного обробітку ґрунту», «Визначення основних параметрів робочого органа ґрунтообробної фрези» з курсу «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-461 Сиротинський, О. А. and Бундза, О. З. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок параметрів бильного та штифтового молотильного апарата», «Розрахунок параметрів очистки зернозбирального комбайна» з курсу: «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-460 Сиротинський, О. А. and Серілко, Д. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок параметрів та режимів роботи мотовила», «Розрахунок параметрів сегментно-пальцьових різальних апаратів» з курсу: «Сільськогосподарські машини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-458 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему: «Проектування лемішно-полицевої поверхні корпуса плуга», «Розміщення робочих органів на рамі плуга» з курсу: «Сільськогосподарські маши-ни» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-462 Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок параметрів і режимів роботи клавішного соломотряса», «Розрахунок параметрів та режимів роботи циліндричного трієра» з курсу: «Сільськогосподарські машини» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Солодка, Т. М. and Solodka, T. M. (2019) Рослинництво та механіка рослинних матеріалів (укр.) Plant and mechanics of plant materials (en.). [Опис дисципліни]

02-05-103 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 208 «Агроінженерія» Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-104 Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline «MACHINE ELEMENTS» Specialty – 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

This list was generated on Thu Jun 1 08:04:42 2023 UTC.