Items where Subject is "Навчальні видання > Навчальний посібник"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 59.

А

Антонюк, Р. А. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

Б

Бабич, В. Є. and Караван, В. В. and Зінчук, М. С. (2010) Проектування кам’яних і армокам’яних конструкцій. НУВГП, Рівне, Україна.

Баховець, Б. О. (2010) Автоматизований електропривод. НУВГП, Рівне, Україна.

Бордюженко, О. М. (2010) Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Ч.2. Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. НУВГП, Рівне, Україна.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. Елементи теорії поля. Частина ІІІ. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Ряди. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина ІV. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2010) Вища математика. Навчальний посібник. Для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2010) Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

Білан, Б. С. and Карпович, І. М. (2010) Інформатика та інформаційні технології. НУВГП, Рівне, Україна.

Г

Гнєушев, В. О. (2010) Вентиляція і пневматичний транспорт. НУВГП, Рівне, Україна.

Гнєушев, В. О. (2010) Вступ до спеціальності. Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». НУВГП, Рівне, Україна.

Гончаров, С. М. and Гурин, В. А. (2010) Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу. НУВГП, Рівне.

Гронтковська, Г. Е. and Косік, А. Ф. and Ряба, О. І. (2010) Економічна теорія. НУВГП, Рівне, Україна.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2010) Ботаніка з основами гідроботаніки. НУВГП, Рівне, Україна.

Гуменюк, В. Я. and Рощик, І. А. (2010) Менеджмент продуктивності. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Гурин, В. А. and Хайтул, Н. В. (2010) Технологія ремонтно-експлуатаційних робіт. НУВГП, Рівне.

Гіроль, М. М. and Бернацький, М. В. and Хомко, В. Є. (2010) Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-155-2

Д

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. (2010) Технологія опоряджувальних, теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Демчук, І. В. (2010) Нетрадиційні засоби оздоровлення. НУВГП, Рівне, Україна.

З

Зубик, Л. В. and Зубик, Я. Я. and Карпович, І. М. (2010) ПРАКТИКУМ З ІНФОРМАТИКИ. ОСНОВИ PHOTOSHOP. НУВГП, Рівне.

К

Клімов, С. В. (2010) Експлуатація і обслуговування машин. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2010) Організація технічного сервісу машин. НУВГП, Рівне.

Корбутяк, В. І. (2010) Методологія системного підходу та наукових досліджень. НУВГП, Рівне, Україна.

Корбутяк, В. І. and Толчанова, З. О. (2010) Діловодство. НУВГП, Рівне, Україна.

Костриченко, В. М. (2010) Університетська освіта. НУВГП, Рівне, Україна.

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2010) Санітарно–технічне обладнання будинків. НУВГП, Рівне, Україна.

Крівцов, В. В. and Дєєв, С. С. (2010) Нарисна геометрія: контрольні запитання та відповіді. НУВГП, Рівне, Україна.

Кухнюк, О. М. and Кусковець, С. Л. and Сурговський, М. В. and Прокопчук, Н. М. (2010) Практикум з охорони праці. НУВГП, Рівне.

Л

Ліпянін, В. А. (2010) Інженерна підготовка міських територій. НУВГП, Рівне, Україна.

Ліхо, О. А. (2010) Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі. НУВГП, Рівне.

Ліщинський, А. Г. and Сунічук, О. С. (2010) Земельне право. НУВГП, Рівне.

М

Мартиненко, А. О. and Подворний, А. В. (2010) Опір матеріалів (спеціальний курс). НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-159-0

Мартинюк, П. М. and Федорчук, Н. А. (2010) Теорія системи та математичне моделювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Мобіло, Л. В. (2010) Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання. НУВГП, Рівне, Україна.

Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2010) Управління земельними ресурсами. НУВГП, Рівне.

Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2010) Моніторинг та охорона земель. НУВГП, Рівне.

Мізюк, В. Г. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

О

Окорський, В. П. and Клюха, О. О. and Мандзюк, О. М. and Мороз, Е. Г. and Пахаренко, О. В. (2010) Основи менеджменту: практикум. НУВГП, Рівне.

Орлов, В. О. and Назаров, С. М. and Орлова, А. М. (2010) Водозабірні споруди. НУВГП, Рівне.

Орлов, В. О. and Орлова, А. М. and Зощук, В. О. (2010) Технологія підготовки питної води. НУВГП, Рівне.

П

Павлов, В. І. and Білоус, Н. М. (2010) Страхові послуги. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. and Заячківська, О. В. (2010) Фінанси підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Панчук, Ю. М. and Янчук, О. Є. (2010) Лабораторний практикум з інженерної геодезії. НУВГП, Рівне, Україна.

Пеньков, В. І. (2010) Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики. НУВГП, Рівне, Україна.

Пеньков, В. І. (2010) Технічна термодинаміка. НУВГП, Рівне, Україна.

Позняковська, Н. М. and Головачова, Ю. В. (2010) Державний фінансовий контроль. НУВГП, Рівне.

Р

Рокочинський, А. М. and Дупляк, В. Д. and Антонов, О. Д. and Шалай, С. В. (2010) Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва. НУВГП, Рівне.

Рощик, І. А. (2010) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА. НУВГП, Рівне.

С

Сисун, Г. Г. and Джоші, О. І. (2010) Нормування праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Сливка, П. Д. and Будз, О. П. (2010) Водогосподарські розрахунки. НУВГП, Рівне, Україна.

Т

Тимейчук, О. Ю. (2010) Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну. НУВГП, Рівне.

Ткачук, К. Н. and Москальова, В. М. and Кусковець, С. Л. and Зацарний, В. В. (2010) Правові основи працеохоронної політики України. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-161-3

Ткачук, О. А. and Шадура, В. О. (2010) Водопровідні мережі. НУВГП, Рівне.

Турченюк, М. О. and Швець, М. Д. and Карпан, Т. С. (2010) Маркетинг. НУВГП, Рівне, Україна.

Х

Хмара, Л. А. and Кравець, С. В. and Нічке, В. В. and Назаров, Л. В. and Скоблюк, М. П. and Нікітін, В. Г. (2010) Машини для земляних робіт. Рівне - Дніпропетровськ - Харків, Рівне - Дніпропетровськ - Харків.

Ш

Шадура, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Орлов, В. О. (2010) Міські інженерні мережі та споруди. НУВГП, Рівне.

Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. (2010) Легка атлетика у вищих навчальних закладах. НУВГП, Рівне, Україна.

Я

Якимчук, А. Ю. and Черній, А. Л. (2010) Економіка природокористування. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-171-2

Якубовська, С. С. (2010) Психологія управління. НУВГП, Рівне, Україна.

This list was generated on Sat Feb 24 19:28:15 2024 UTC.