Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2018 > Вісник 3"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | С | Ф | Ю
Number of items: 28.

Б

Бондарєва, Т. Г. and Немкович, О. Б. and Bondarіeva, T. H. and Nemkovуch, O. B. (2018) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 19-30.

Білоус, Н. М. and Пелешанко, А. В. and Bilous, N. M. and Peleshanko, A. V. (2018) РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 3-18.

В

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2018) ІНФОРМАТИЗАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 31-38.

Вовк, В. М. and Кирдей, Ю. О. and Vovk, V. M. and Kyrdei, Yu. O. (2018) ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 39-49.

Г

Гладченко, А. Ю. and Hladchenko, A. Y. (2018) ПОТЕНЦІАЛ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 50-57.

Д

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2018) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 58-66.

З

Залужний, А. Л. and Zaluzhnyi, A. L. (2018) СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОТРЕБ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 67-77.

Зубілевич, С. Я. and Zubilevych, S. Y. (2018) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ 15 «ДОХІД ВІД ДОГОВОРІВ З КЛІЄНТАМИ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 78-90.

К

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТЕПЛОСПОЖИВАННЯ ЯК СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ЖИТЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 91-99.

Кондрацька, Н. М. and Горбатюк, А. Л. and Kondratska, N. M. and Horbatіuk, A. L. (2018) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 100-109.

Криворучко, О. П. and Krуvoruchko, O. P. (2018) МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ГАЛУЗЬ ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 181-196.

М

Мальчик, М. В. and Гонтаренко, Н. А. and Хоменчук, Д. В. and Malchyk, M. V. and Hontarenko, N. А. and Khomenchuk, D. V. (2018) ПОВЕДІНКА КЛІЄНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРОВАНОГО БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 110-119.

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2018) МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ІПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУВАННІ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 120-129.

Мельник, Л. М. and Яковчук, О. and Melnyk, L. М. and Yakovchuk, O. (2018) МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 130-139.

Н

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

О

Онокало, В. Г. and Onokalo, V. Н. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНІСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 140-148.

П

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2018) ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 149-159.

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2018) ПРОФЕСІЙНА БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 160-168.

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2018) ВІТЧИЗНЯНИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ БАЗИС АДАПТАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 169-180.

С

Сазонець, І. Л. and Саленко, А. С. and Sazonets, I. L. and Salenko, A. S. (2018) СУТНІСТЬ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 197-204.

Стець, Н. В. and Стець, С. Є. and Stets, N. V. and Stets, S. Y. (2018) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМА АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 205-213.

Ф

Федина, К. М. and Колеснікова, М. М. and Fedyna, K. M. and Kolesnikova, M. M. (2018) БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 237-243.

Ю

Юрчик, Г. М. and Коваль, А. and Yurchуk, Н. M. and Koval, A. (2018) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 214-225.

Юрчик, Г. М. and Човпило, М. М. and Yurchуk, Н. M. and Chovpylo, M. M. (2018) ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 226-236.

This list was generated on Wed Apr 24 13:39:23 2024 UTC.