Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2020 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | Л | Н | О | П | С | Ф | Ш | Ю | Я
Number of items: 26.

А

Акімова, Л. М. and Любовська, М. М. and Akimova, L. M. and Liubovska, M. M. (2020) БАНКИ З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ: ОЦІНКА РИЗИКІВ ВИСОКОЇ ЧАСТКИ ЇХ КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 3-13.

Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. and Задорожна, І. Д. and Andriitso-Ruzaieva, A. Yu. and Zadorozhna, I. D. (2020) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЗА МОДЕЛЛЮ Р. С. ШАРМИ НА ОСНОВІ ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 14-27.

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) РИЗИКИ ВЗАЄМОДІЇ АУДИТОРА ТА ЗАМОВНИКА В КОНТЕКСТІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 28-39.

Б

Бондарєва, Т. Г. and Немкович, О. Б. and Bondarіeva, T. H. and Nemkovych, O. B. (2020) ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ГОРІХІВНИЦТВІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 40-47.

Г

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 48-57.

Д

Джоші, О. І. and Dzhoshi, O. I. (2020) АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 58-68.

Дун, Чживей and Dong, Zhiwei (2020) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 69-81.

З

Заячківська, О. В. and Zaiachkivska, O. V. (2020) ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 82-91.

К

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2020) ОЦІНКА ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 92-110.

Котик, О. В. and Любовська, М. М. and Kotyk, O. V. and Liubovska, M. M. (2020) ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 111-124.

Л

Ляхович, О. О. and Добровольська, В. В. and Liakhovych, O. O. and Dobrovolska, V. V. (2020) СУТНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 125-133.

Н

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(89). 2020. [Файли]

О

Олійник, Олена Олександрівна and Пожарський, Д. С. and Oliinyk, O. O. and Pozharskyі, D. S. (2020) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 134-143.

Осадча, А. Г. and Брик, Н. М. and Osadcha, A. H. and Bryk, N. M. (2020) CVP-АНАЛІЗ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 153-167.

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2020) КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 144-152.

П

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2020) ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 168-187.

С

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2020) НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 188-209.

Ф

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2020) ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 210-218.

Ш

Шило, Ж. С. and Shуlo, Zh. S. (2020) АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 219-229.

Ю

Юрчик, Г. М. and Єгер, Д. О. and Yurchуk, Н. M. and Yeher, D. О. (2020) ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 241-254.

Юрчик, Г. М. and Дужар, А. І. and Yurchуk, Н. M. and Duzhar, A. I. (2020) ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ: ДИНАМІЧНИЙ, РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 230-240.

Я

Якимчук, А. Ю. (2020) Рецензія на монографію: Скрипчук П. М. Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель : монографія / П. М. Скрипчук, Т. М. Трохлюк. - Рівне : НУВГП, 2017. - 231 с. [Файли]

This list was generated on Sun Jun 4 08:40:52 2023 UTC.