Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф | Х | Ш | Я
Number of items: 35.

Б

Бабич, Я. О. and Babуch, Y. O. (2016) ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ҐРУНТОВИХ ФРЕЗЕРНИХ РОЗПУШУВАЧІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 172-178.

Бабич, Я. О. and Babуch, Y. O. (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ І АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ КАНАЛООЧИЩУВАЧІВ ІЗ ЗЕМЛЕСОСНИМ ОБЛАДНАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 187-194.

Бомба, А. Я. and Гладка, О. М. and Кузьменко, А. П. and Bomba, A. Y. and Hladka, O. M. and Kuzmenko, A. P. (2016) МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ І СУМАРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ДВОЯКО-ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 56-66.

Бялик, І. М. and Кундрат, А. М. and Куницький, М. О. and Bialyk, I. M. and Kundrat, A. M. and Kunуtskyi, M. O. (2016) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ШТАТИВІВ ДЛЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 74-81.

Бєлозорова, К. М. and Гарбарук, Л. Т. and Кокоч, М. В. and Пугачов, Є. В. and Belozorova, K. M. and Harbaruk, L. T. and Kokoch, M. V. and Puhachov, Y. V. (2016) АНАЛІЗ ОБЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇ № 442 НУВГП ТА УМОВ ВИДИМОСТІ В НІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 220-227.

Г

Гаращенко, В. І. and Гаращенко, О. В. and Harashchenko, V. I. and Harashchenko, O. V. (2016) ФЕРИТО-ФЕРОМАГНІТНА ГРАНУЛЬОВАНА ЗАГРУЗКА ДЛЯ МАГНІТНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ФЕРОМАГНІТНИХ ДОМІШОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 157-164.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Галкина, Д. А. and Herasymov, H. H. and Herasimov, Y. H. and Halkyna, D. A. (2016) ОПТИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 41-49.

К

Корнієнко, В. Я. and Семенюк, В. В. and Kornienko, V. Y. and Semenіuk, V. V. (2016) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ ГІДРОМЕХАНІЧНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 116-122.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. and Korchyk, N. M. and Budenkova, N. M. (2016) АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ДЕМЕРКУРІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ РТУТЬВМІСНИХ ВИРОБІВ ТА СТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 102-109.

Куковський, А. Г. and Кизима, В. П. and Алексієвець, І. І. and Семчук, П. П. and Kukovskyі, A. Н. and Kуzуma, V. P. and Aleksiіevets, I. I. and Semchuk, P. P. (2016) ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО БУДІВНИЦТВУ СЕЛЕЗАХИСНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 19-33.

Л

Літніцький, С. І. and Пугачов, Є. В. and Гуз, Т. В. and Петрук, О. Є. and Litnitskyi, S. I. and Puhachov, Y. V. and Huz, T. V. and Petruk, O. Y. (2016) УМОВИ ВИДИМОСТІ В ЛЕКЦІЙНІЙ АУДИТОРІЇ № 647. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 211-219.

Літніцький, С. І. and Растворова, З. І. and Юхимець, Т. А. and Litnitskyi, S. I. and Rastvorova, Z. I. and Yukhymets, T. A. (2016) АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ ТА ОСВІТЛЕНОСТІ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇ № 647. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 228-234.

М

Марчук, Н. М. and Marchuk, N. M. (2016) ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 203-210.

Н

НУВГП, . (2016) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(73), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(73), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 1(73), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 1(73), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(73), 2016. [Файли]

Ніколайчук, К. М. and Шульган, Р. Б. and Nikolaіchuk, K. M. and Shulhan, R. B. (2016) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 82-92.

Ніколайчук, О. М. and Меддур, А. С. Е. and Зінчук, О. Ю. and Nikolaichuk, O. M. and Meddur, A. S. E. and Zinchuk, O. Y. (2016) МЕТОДИ РОЗРОБКИ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ ГІДРОАВТОМАТИЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РІВНЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 50-55.

О

Ольховик, О. І. and Дубовик, Я. Б. and Olkhovyk, O. I. and Dubovyk, Y. B. (2016) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХВИЛЬОВИХ НАСОСІВ В ВОДНОМУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 12-18.

Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Куницький, С. О. and Orlov, V. O. and Martynov, S. Y. and Kunitskyі, S. O. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ВОДООЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ СМТ ГОЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 140-147.

Остапчук, С. М. and Стасюк, О. В. and Ostapchuk, S. M. and Stasiuk, A. V. (2016) ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ (НА ПРИКЛАДІ ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 67-73.

П

Приходько, Н. В. and Prykhodko, N. V. (2016) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОМИВНОСТІ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ РИСОВИХ СИСТЕМ ЗІ СКЛАДНИМИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 3-11.

С

Серілко, Л. С. and Тимейчук, О. Ю. and Серілко, Д. Л. and Serilko, L. S. and Tymeichuk, O. Y. and Serilko, D. L. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ЧАСТИНОК СИПКОГО МАТЕРІАЛУ ПО ЦИЛІНДРИЧНІЙ ПОВЕРХНІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ ВЗДОВЖ ОСІ СИМЕТРІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 165-171.

Степова, О. В. and Stepova, O. V. (2016) АНАЛІЗ ФОСФАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 133-139.

Т

Ткачук, М. М. and Немоловська, Н. А. and Ткачук, Р. М. and Tkachuk, М. M. and Nemolovska, N. A. and Tkachuk, R. M. (2016) ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ҐРУНТОВИМИ ВОДАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДРЕНАЖНО-ЕКРАННИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 34-40.

Ткачук, О. А. and Шевчук, О. В. and Tkachuk, O. A. and Shevchuk, O. V. (2016) УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ ВИТРАТ, ЩО ПОСТУПАЮТЬ У СИСТЕМУ ДОЩОВОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІСЛЯ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 148-156.

Ф

Филипчук, В. Л. and Fуlуpchuk, V. L. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ ЗМІНИ рН ПРИ ОЧИЩЕННІ МЕТАЛОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 123-132.

Х

Христюк, А. О. and Khrystiuk, A. O. (2016) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВЕРДЛОВИННОГО ГІДРОВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 110-115.

Хітров, І. О. and Дмитрук, Н. М. and Khitrov, I. A. and Dmytruk, N. N. (2016) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 179-186.

Хітров, І. О. and Осійчук, Ю. С. and Khitrov, І. О. and Osiіchuk, Y. S. (2016) ОСНОВИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 195-202.

Ш

Шевцова, Н. В. and Shevtsova, N. V. (2016) НАПРУЖЕНИЙ СТАН ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КРУГОВИМ ОТВОРОМ, ЧАСТКОВО ПІДСИЛЕНИМ СИСТЕМОЮ ДВОХ ПРУЖНИХ РЕБЕР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 235-242.

Шимчук, С. П. and Мисковець, С. В. and Зайчук, Н. П. and Варич, О. Ф. and Chymchuk, S. P. and Myskovets, S. V. and Zaichuk, N. P. and Varych, O. F. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЗНОШУВАННЯ ТРИБОСИСТЕМИ БрО10С10-ШХ15. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 243-249.

Я

Яцков, М. В. and Корчик, Н. М. and Пророк, О. А. and Yatskov, M. V. and Korchyk, N. M. and Prorok, O. A. (2016) ВИЛУЧЕННЯ ЦИНКУ ІЗ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ МЕТАЛОВМІСНИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 93-101.

This list was generated on Sun Jun 4 08:10:04 2023 UTC.