Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | S | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Х | Я
Number of items: 36.

K

Kryvoruchko, N. I. and Mhaikl, Hala. K. and Криворучко, Н. І. and Мхайкл, Х. Х. (2021) Comprehensive approach to the formation of the architectural environment of rehabilitation centers. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 3-22.

S

Shakhraichuk, M. I. and Voitovych, I. S. and Shynkarchuk, N. V. and Petrenko, S. V. and Шахрайчук, М. І. and Войтович, І. С. and Шинкарчук, Н. В. and Петренко, С. В. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ ПРИ ВІДСТЕЖЕННІ ПАРАМЕТРІВ ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОРОНАВІРУСНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 267-284.

Б

Бачишина, Л. Д. and Кундеренко, Д. І. and Bachyshyna, L. D. and Kunderenko, D. І. (2021) АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОЧІКУВАНЬ КОРИСТУВАЧІВ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ОНЛАЙН АПТЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 300-315.

Бачурін, Л. Л. and Іорданов, І. В. and Бессараб, І. М. and Король, А. В. and Каюн, О. П. and Подкопаєв, Є. С. and Демченко, О. В. and Ткачук, О. М. and Bachurin, L. L. and Iordanov, I. V. and Bessarab, I. М. and Korol, A. V. and Kaіun, O. Р. and Podkopaіev, Y. S. and Demchenko, O. V. and Tkachuk, O. М. (2021) КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ВІДКОТНИХ ШТРЕКІВ КРУТИХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ОХОРОНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 217-236.

Бомба, А. Я. and Бойчура, М. В. and Мічута, О. Р. and Bomba, А. Ya. and Boichura, M. V. and Michuta, O. R. (2021) ОДИН ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ ОБЛАСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФІЗИЧНІ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 285-299.

В

Волкова, Л. А. and Козішкурт, С. М. and Volkova, L. A. and Kozishkurt, S. M. (2021) ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МЕЛІОРОВАНИХ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТІВ НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 117-127.

Волощук, В. А. and Косинська, І. Е. and Ющук, Б. В. and Voloshchuk, V. A. and Kosynska, I. E. and Yushchuk, B. V. (2021) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЯВІВ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ НА ДОВГОТЕРМІНОВІЙ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 93-105.

Г

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Ковальов, І. О. and Gopchak, I. V. and Basіuk, T. O. and Kovalov, I. O. (2021) ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЛИПА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 147-157.

Гуртина, Л. Г. and Плитус, Р. М. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Нurtуna, L. Н. and Plytus, R. M. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. (2021) ВИКОРИСТАННЯ БЕТОННОГО ПОЛОТНА «CONCRETE CANVAS» ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 128-146.

Д

Давиденко, Н. В. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2021) ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 338-354.

Дворкін, Л. Й. and Ніхаєва, Л. І. and Мироненко, Т. В. and Dvorkin, L. Y. and Nikhaeva, L. I. and Myronenko, T. V. (2021) АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ ЦЕМЕНТНО-ЗОЛЬНИХ РОЗЧИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 394-404.

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. O. (2021) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ, ФОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ УМОВ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 328-337.

К

Кузло, М. Т. and Гуйван, Є. Ф. and Kuzlo, M. T. and Guivan, E. F. (2021) ОЦІНКА СТАНУ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ДІЛЯНКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 417-427.

Кузьмич, Л. В. and Воропай, Г. В. and Кузьмич, А. А. and Поліщук, В. В. and Кузьмич, С. А. and Kuzmych, L. V. and Voropaі, Н. V. and Kuzmych, A. A. and Polishchuk, V. V. and Kuzmych, S. A. (2021) КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКО- МЕЛІОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 65-75.

Кінда, В. В. and Kinda, V. V. (2021) РОБОТА ІЗ ЧАСОВИМИ РЯДАМИ. КОМПОНЕНТИ РЯДІВ ТА СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 259-266.

Л

Лук’янчук, О. П. and Lukianchuk, O. Р. (2021) АНАЛІЗ ТЯГОВОГО ОПОРУ БАГАТОЯРУСНОГО ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧА ПРИ РІЗНІЙ КОМПОНОВЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 158-167.

Літковець, С. П. and Litkovets, S. P. (2021) ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ БАГАТОКООРДИНАТНОГО КЕРУВАННЯ СТАТИЧНИМ ТИРИСТОРНИМ КОМПЕНСАТОРОМ З ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 380-393.

М

Магей, А. С. and Maheі, A. S. (2021) ПАЛАЦ ВІТОСЛАВСЬКИХ–ЛЬВОВИХ – ПЕРЛИНА ПОДІЛЬСЬКОЇ НЕОГОТИЧНОЇ САДИБНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-47.

Н

НУВГП, . (2021) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). - 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

НУВГП, . (2021) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(93). 2021. [Файли]

Наумчук, О. М. and Сидорчук, Б. П. and Мазурек, П. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В М. РІВНОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 370-379.

П

Потапчук, І. В. and Potapchuk, I. V. (2021) ПРОЄКТУВАННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ В МІСТАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА РІВНЕ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 23-34.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Pokhylchuk, I. O. and Tуmeіchuk, O. Yu. and Kostiuk, O. P. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПОРОЖНИНИ ДЕТАЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 106-116.

Р

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Деревягіна, Н. І. and Rokochуnskyi, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Derevіahina, N. I. (2021) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЇХ ЗМІН ТА ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРИРОДНО-МЕЛІОРАТИВНИЙ РЕЖИМ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 48-64.

Романюк, В. В. and Супрунюк, В. В. and Безнюк, Л. І. and Romaniuk, V. V. and Supruniuk, V. V. and Bezniuk, L. I. (2021) НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН НЕРОЗРІЗНИХ ПЕРФОРОВАНИХ БАЛОК БІЛЯ ПРОМІЖНИХ ОПОР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 405-416.

С

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2021) АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНЕ КОЛЕСО ЗУБЧАСТОГО ДИФЕРЕНЦІАЛА З ЗАМКНУТОЮ ГІДРОСИСТЕМОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 194-216.

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Стрілець, В. М. and Клюйко, В. В. and Шкадюк, Д. О. and Strilets, O. R. and Andrushkov, V. I. and Strilets, V. M. and Kliuiko, V. V. and Shkadiuk, D. O. (2021) Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної двосторонньої. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 168-186.

Т

Трач, Ю. П. and Trach, Y. P. (2021) ТОЧКА НУЛЬОВОГО ЗАРЯДУ ТА КІНЕТИКА СОРБЦІЇ ІОНІВ Mn2+ ЦЕОЛІТОМ СОКИРНИЦЬКОГО РОДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 355-369.

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2021) ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА З АНАЛІЗОМ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 316-327.

Х

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2021) ДО ТЕОРІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 76-92.

Я

Янчук, О. Є. and Трохимець, С. М. and Дмитрів, О. П. and Yanchuk, O. Ye. and Trokhymets, S. M. and Dmytriv, O. Р. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ СТВОРЕНИХ ЗА ФОТОЗОБРАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 248-258.

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Дець, Т. І. and Yanchuk, O. Ye. and Shulhan, R. B. and Dets, T. I. (2021) ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 237-247.

Ястремський, С. В. and Пікула, М. В. and Yastremskyі, S. V. and Pikula, M. V. (2021) ПАРАМЕТРИЧНІ РОЗРАХУНКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ З ЕЛЕКТРОКЕРОВАНОЮ ГІДРОПРИВІДНОЮ НАСОС-ФОРСУНКОЮ, УКОМПЛЕКТОВАНОЮ ВУЗЛОМ ЗАТРИМКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 187-193.

This list was generated on Wed May 29 14:16:48 2024 UTC.