Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: T | Є | В | Г | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф
Number of items: 35.

T

Trofymenko, P. I. and Трофименко, П. І. (2018) ЗАПАСИ ТА ВТРАТИ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТИМИ ҐРУНТАМИ АГРОЦЕНОЗІВ ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 111-122.

Є

Єлісавенко, Ю. А. and Смашнюк, Л. В. and Василевський, О. Г. and Yelisavenko, Yu. A. and Smashnіuk, L. V. and Vasylevskyi, O. H. (2018) ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК БІОЦЕНТРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 142-149.

В

Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. and Піддубняк, В. А. and Кондратюк, М. and Veremeіenko, S. I. and Furmanets, O. A. and Pіddubnіak, V. А. and Kondratіuk, M. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВАПНЯКОВОГО ШЛАМУ В ЯКОСТІ МЕЛІОРАНТУ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ СУПІЩАНОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 88-96.

Вознюк, Н. М. and Собко, З. З. and Voznіuk, N. M. and Sobko, Z. Z. (2018) АГРОКЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 51-59.

Г

Господаренко, Г. М. and Прокопчук, І. В. and Стасінєвич, О. Ю. and Бойко, В. П. and Hospodarenko, H. M. and Prokopchuk, I. V. and Stasinіevуch, O. Yu. and Boіko, V. P. (2018) КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 56-66.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Володимирець, В. О. and Турчина, К. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Volodymyrets, V. O. and Turchyna, K. P. (2018) СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-20.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2018) РОЗУМНИЙ БАЛАНС ЇЖІ, ЯКІСНИЙ СКЛАД РАЦІОНУ ТА КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 92-99.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2018) ЙОД – НЕЗАМІННИЙ МІКРОЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Й ТВАРИН, ЙОГО ВМІСТ У ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛАХ І ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 123-133.

К

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Троцюк, В. С. and Klуmenko, M. O. and Biedunkova, O. O. and Trotsіuk, V. S. (2018) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ БАТРОХОФАУНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ СТИР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 28-39.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Статник, І. І. and Бєдункова, О. О. and Буднік, З. М. and Klуmenko, M. O. and Pryschepa, A. M. and Statnуk, I. I. and Bіedunkova, O. О. and Budnik, Z. M. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ Р. ІКВА ПІД ДІЄЮ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 40-50.

Колесник, Т. М. and Гаврилюк, В. А. and Ковальчук, Н. С. and Брежицька, О. А. and Kolesnyk, T. M. and Havryliuk, V. A. and Kovalchuk, N. S. and Brezhytska, O. A. (2018) СИДЕРАЛЬНИЙ ПАР ТА ПІСЛЯДІЯ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 163-174.

Колесник, Т. М. and Щербачук, В. М. and Ковальчук, Н. С. and Kolesnyk, T. M. and Shcherbachuk, V. M. and Kovalchuk, N. S. (2018) ТИП СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУКУРУДЗИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ГРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 97-112.

Курилюк, О. М. and Клименко, М. О. and Статник, І. І. and Kurylіuk, O. M. and Klymenko, M. O. and Statnyk, I. I. (2018) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 100-110.

Л

Лико, Д. В. and Зубкович, І. В. and Мартинюк, В. О. and Лико, С. М. and Lyko, D. V. and Zubkovych, I. V. and Martyniuk, V. O. and Lyko, S. M. (2018) ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У БАСЕЙНОВІЙ СИСТЕМІ ОЗЕРА ОСТРІВСЬКЕ (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 3-14.

Лико, Д. В. and Лико, С. М. and Мартинюк, В. О. and Портухай, О. І. and Якута, О. О. and Lyko, D. V. and Lyko, S. M. and Martyniuk, V. O. and Portukhaі, O. I. and Yakuta, O. О. (2018) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ДОСВІД РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КОЗИНСЬКОЇ ГРОМАДИ) У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 31-45.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Залеський, І. І. and Likho, O. A. and Hakalo, O. I. and Zaleskуi, I. I. (2018) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОДОЮ У КОНТЕКСТІ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 60-70.

М

Мороз, О. Т. and Троцюк, В. С. and Клименко, В. О. and Moroz, O. T. and Trotsiuk, V. S. and Klуmenko, V. О. (2018) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА СТУДЕНТАМИ ЕКОЛОГАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 150-162.

Н

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титулка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. 1(81). [Файли]

НУВГП, . (2018) Титулка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 2(82). [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Сільскогоподарські науки. 2018. Вип. 2(82). [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 2(82). [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 2(88). [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник нУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 2(82). [Файли]

П

Полтавченко, Т. В. and Богатко, Н. М. and Парфенюк, І. О. and Poltavchenko, T. V. and Bohatko, N. M. and Parfeniuk, I. O. (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРІСНОВОДНОЇ ЖИВОЇ РИБИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ НАССР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 134-141.

Прищепа, А. М. and Золотарьова, І. Б. and Pryshchepa, A. М. and Zolotarova, I. B. (2018) СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 71-83.

Пінкіна, Т. В. and Соломатіна, Д. В. and Світельський, М. М. and Іщук, О. В. and Матковська, С. І. and Pinkina, T. V. and Solomatina, V. D. and Svitelskyi, M. M. and Ishchuk, O. V. and Matkovska, S. I. (2018) ЕКОЛОГО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО (MOLLUSCA: GASTROPODA: PULMONATA: LYMNAEIDAE) ЗА ВПЛИВУ ІОНІВ КАДМІЮ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 15-30.

С

Світельський, М. М. and Романюк, А. А. and Максимова, Т. М. and Насінник, І. І. and Svitelskyi, M. M. and Romaniuk, A. A. and Maksymova, T. M. and Nasinnyk, I. I. (2018) АНАЛІЗ ІНТРОДУКЦІЇ ПИЖМА ЗВИЧАЙНОГО (Tanacetum Vulgare L.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 21-27.

Суходольська, І. Л. and Глінська, С. О. and Логвиненко, І. П. and Sukhodolska, I. L. and Hlinska, S. O. and Lohvynenko, І. P. (2018) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ ЗА ВИДОВИМ БАГАТСТВОМ ФІТОПЛАНКТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 46-55.

Т

Тетерук, О. О. and Фещенко, В. П. and Teteruk, O. O. and Feshchenko, V. P. (2018) МОЖЛИВІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 84-91.

Ткачук, С. О. and Трушева, С. С. and Олійник, О. О. and Tkachuk, S. О. and Trusheva, S. S. and Olіinуk, O. O. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МІКРОДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 79-87.

Ф

Фурман, В. М. and Люсак, А. В. and Солодка, Т. М. and Олійник, В. С. and Furman, V. M. and Lіusak, A. V. and Solodka, T. M. and Oliіnyk, V. S. (2018) ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 67-78.

This list was generated on Wed Feb 21 12:38:18 2024 UTC.