Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | Р | С | Т | У | Ч |
Number of items: 49.

А

Акімова, Л. М. (2005) ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДУ ЯК ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ (2). pp. 20-26.

Анфілов, Р. А. and Возняк, О. М. and Рудик, А. В. (2005) Дослідження від'ємної індуктивності. Вісник ХНУ (4). pp. 235-239.

Б

Безтелесна, Л. І. (2005) Організація управлінської праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Боднарюк, Ф. М. (2005) Хімія. Частина ІІ (спеціальна). НУВГП, Рівне, Україна.

В

ВАТ "Проектно-технологічний інститут "Укроргводбуд", . and Держводгосп України, . (2005) Галузева система нормативних документів з водного господарства, меліорації земель та сільськогосподарського водопостачання. НД 33-1.1-22-2005. [Нормативні документи]

Варницький, О. С. and Яковенко, Ю. П. and Лебедєва, Л. С. and Грирор'єв, В. М. and Слободян, Є. Г. and Коваленко, О. Г. and Каушан, І. К. (2005) Норми часу і витрат праці на виконання гідрогеолого-меліоративних робіт. НД 33-3.5-01-2005. [Нормативні документи]

Г

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. (2005) Трубопровідні системи з водоповітряними резервуарами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

067-224 Гус, В. М. and Засанська, С. В. (2005) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050107 „Економіка підприємства”. [Методичне забезпечення]

Д

Державне підприємство "Укрводсервіс", . (2005) Інструкція щодо проведення метрологічного нагляду забезпечення єдності вимірювань у водогосподарських організаціях і підприємствах. НД 33-1.1-24-2005. [Нормативні документи]

Державний комітет України по водному господарству, . (2005) Порядок використання коштів Державного бюджету України на прикладні розробки у сфері водного господарства та розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів. [Нормативні документи]

Держводгосп, . (2005) Положення про службу з питань винахідництва і раціоналізації у водогосподарських організаціях і підприємствах. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Інструкція з експлуатації регулятора рівня ґрунтових вод на осушувально-зволжувальних системах. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Положення про архівний фонд проектної документації у водогосподарських організаціях. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Положення про метрологічну службу Державного комітету України по водному господарству. НД 33-1.1-06-2005. [Нормативні документи]

Дупляк, В. Д. and Аліферов, А. М. and Новосельський, Ф. А. (2005) Проектування систем штучного поповнення підземних вод. Підземні водосховища. Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 "Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування". [Нормативні документи]

З

Заячківська, О. В. (2005) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону (XI, 3). pp. 22-29.

Золотухін, В. І. and Лутаєв, В. В. (2005) Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС. НУВГП, Рівне, Україна.

К

Козяр, М. М. and Вовк, В. Ф. and Гордійчук, І. І. (2005) Інженерна графіка. Побудова зображень. НУВГП, Рівне, Україна.

М

Мошинський, В. С. (2005) Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Мішутин, А. В. and Кровяков, С. О. and Романов, О. А. (2005) Регламент з технології виготовлення і застосування бетонів з добавками системи Пенетрон та С-3 для виготовлення та відновлення гідромеліоративних залізобетонних споруд. [Нормативні документи]

Н

НУВГП, . (2005) Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку підсобних сільських господарств бюджетних організацій. [Нормативні документи]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2042). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2043). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2044). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2034). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2035). [Газети]

НУВГП, . (2005) Каталог освітні інновації у Національному університеті водного господарства та природокористування. Вип. 5. НУВГП, Рівне.

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2037). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6 (2038). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 7 (2039). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2041). [Газети]

Новосад, Я. О. (2005) Гідрогеологія. НУВГП, Рівне, Україна.

О

Орлов, В. О. (2005) Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Орлов, В. О. and Зощук, А. М. (2005) Проектування систем сільськогосподарського водопостачання. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-025-Х

Р

Романюк, В. В. (2005) Робочі майданчики виробничих будівель. НУВГП, Рівне. ISBN 966 – 327 – 046 - 2

Рудик, А. В. (2005) Вимірювання шумів операційних підсилювачів. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2005). pp. 14-15.

Рудик, А. В. (2005) Вплив високочастотної фільтрації на стабільність частоти. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2005). pp. 16-17.

Рудик, А. В. and Возняк, О. М. and Анфілов, Р. А. (2005) Високочастотний амплітудно-фазовий метод вимірювання вологості речовин. Вісник Хмельницького національного університету (4). pp. 163-169.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. (2005) Використання фільтрів Калмана у вимірювальних системах. Вісник Хмельницького національного університету (4). pp. 225-229.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) Вплив зміни коефіцієнта підсилення на корені замкнених систем, синтезованих на основі принципу розділення. Дні науки "2005" (36). pp. 52-55.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) До визначення точності результатів вимірювань. Наука і освіта '2005' (62). pp. 35-37.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) Індикація постійних та низькочастотних магнітних полів одномодових світловодним магнітометром. Наука і освіта (62). pp. 38-39.

С

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. and Чухрай, Н. І. (2005) Логістика фінансів підприємства. ВДУ ім. Лесі Українки (1). pp. 171-175.

Т

Трускавецький, Р. С. and Балюк, С. А. and Цапко, Ю. Л. and Калініченко, В. М. and Лелявський, В. В. and Яковенко, Ю. П. and Козловський, Б. І. and Надточій, П. П. (2005) Інструкція з проведення кислотної зйомки на осушуваних землях України. НД 33-5.5-16-2005. [Нормативні документи]

Трушева, С. С. (2005) Гідробіологія. НУВГП, Рівне, Україна.

У

УНДІВЕП, . (2005) Концепція впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р. Дніпро від гирла р. Десна до гирла р. Стугна. [Нормативні документи]

Ч

Червоний, Б. І. (2005) Технологічне обладнання автотранспортних підприємств. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-001-2

“Укроргводбуд” ВАТ ПТІ, . (2005) Інструкція з технології ремонту всмоктуючих трубопроводів. НД 33-3.3-09-2005. [Нормативні документи]

“Укроргводбуд” ВАТ ПТІ, . and Держводгосп України, . (2005) Перелік нормативних документів з питань водного господарства, меліорації земель та сільськогосподарського водопостачання, що діють в системі Держводгоспу України (станом на 01 липня 2005 р.). [Нормативні документи]

This list was generated on Fri Dec 1 04:25:01 2023 UTC.