Items where Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Методичне забезпечення

067-224 Гус, В. М. and Засанська, С. В. (2005) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050107 „Економіка підприємства”. [Методичне забезпечення]

Book

Безтелесна, Л. І. (2005) Організація управлінської праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Боднарюк, Ф. М. (2005) Хімія. Частина ІІ (спеціальна). НУВГП, Рівне, Україна.

Золотухін, В. І. and Лутаєв, В. В. (2005) Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС. НУВГП, Рівне, Україна.

Козяр, М. М. and Вовк, В. Ф. and Гордійчук, І. І. (2005) Інженерна графіка. Побудова зображень. НУВГП, Рівне, Україна.

Новосад, Я. О. (2005) Гідрогеологія. НУВГП, Рівне, Україна.

Орлов, В. О. and Зощук, А. М. (2005) Проектування систем сільськогосподарського водопостачання. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-025-Х

Романюк, В. В. (2005) Робочі майданчики виробничих будівель. НУВГП, Рівне. ISBN 966 – 327 – 046 - 2

Трушева, С. С. (2005) Гідробіологія. НУВГП, Рівне, Україна.

Червоний, Б. І. (2005) Технологічне обладнання автотранспортних підприємств. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-001-2

Monograph

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. (2005) Трубопровідні системи з водоповітряними резервуарами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Мошинський, В. С. (2005) Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Орлов, В. О. (2005) Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Акімова, Л. М. (2005) ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДУ ЯК ФОРМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРИРОДНО- РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ: ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ (2). pp. 20-26.

Анфілов, Р. А. and Возняк, О. М. and Рудик, А. В. (2005) Дослідження від'ємної індуктивності. Вісник ХНУ (4). pp. 235-239.

Заячківська, О. В. (2005) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У БЮДЖЕТНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону (XI, 3). pp. 22-29.

Рудик, А. В. (2005) Вимірювання шумів операційних підсилювачів. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2005). pp. 14-15.

Рудик, А. В. (2005) Вплив високочастотної фільтрації на стабільність частоти. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2005). pp. 16-17.

Рудик, А. В. and Возняк, О. М. and Анфілов, Р. А. (2005) Високочастотний амплітудно-фазовий метод вимірювання вологості речовин. Вісник Хмельницького національного університету (4). pp. 163-169.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. (2005) Використання фільтрів Калмана у вимірювальних системах. Вісник Хмельницького національного університету (4). pp. 225-229.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) Вплив зміни коефіцієнта підсилення на корені замкнених систем, синтезованих на основі принципу розділення. Дні науки "2005" (36). pp. 52-55.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) До визначення точності результатів вимірювань. Наука і освіта '2005' (62). pp. 35-37.

Рудик, А. В. and Дрючин, О. О. and Семенов, А. О. (2005) Індикація постійних та низькочастотних магнітних полів одномодових світловодним магнітометром. Наука і освіта (62). pp. 38-39.

Савіна, Н. Б. and Крикавський, Є. В. and Чухрай, Н. І. (2005) Логістика фінансів підприємства. ВДУ ім. Лесі Українки (1). pp. 171-175.

Нормативні документи

ВАТ "Проектно-технологічний інститут "Укроргводбуд", . and Держводгосп України, . (2005) Галузева система нормативних документів з водного господарства, меліорації земель та сільськогосподарського водопостачання. НД 33-1.1-22-2005. [Нормативні документи]

Варницький, О. С. and Яковенко, Ю. П. and Лебедєва, Л. С. and Грирор'єв, В. М. and Слободян, Є. Г. and Коваленко, О. Г. and Каушан, І. К. (2005) Норми часу і витрат праці на виконання гідрогеолого-меліоративних робіт. НД 33-3.5-01-2005. [Нормативні документи]

Державне підприємство "Укрводсервіс", . (2005) Інструкція щодо проведення метрологічного нагляду забезпечення єдності вимірювань у водогосподарських організаціях і підприємствах. НД 33-1.1-24-2005. [Нормативні документи]

Державний комітет України по водному господарству, . (2005) Порядок використання коштів Державного бюджету України на прикладні розробки у сфері водного господарства та розробки найважливіших новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів. [Нормативні документи]

Держводгосп, . (2005) Положення про службу з питань винахідництва і раціоналізації у водогосподарських організаціях і підприємствах. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Інструкція з експлуатації регулятора рівня ґрунтових вод на осушувально-зволжувальних системах. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Положення про архівний фонд проектної документації у водогосподарських організаціях. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . (2005) Положення про метрологічну службу Державного комітету України по водному господарству. НД 33-1.1-06-2005. [Нормативні документи]

Дупляк, В. Д. and Аліферов, А. М. and Новосельський, Ф. А. (2005) Проектування систем штучного поповнення підземних вод. Підземні водосховища. Посібник до ВБН 46/33-2.5-5-96 "Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування". [Нормативні документи]

Мішутин, А. В. and Кровяков, С. О. and Романов, О. А. (2005) Регламент з технології виготовлення і застосування бетонів з добавками системи Пенетрон та С-3 для виготовлення та відновлення гідромеліоративних залізобетонних споруд. [Нормативні документи]

НУВГП, . (2005) Методичні рекомендації щодо організації бухгалтерського обліку підсобних сільських господарств бюджетних організацій. [Нормативні документи]

Трускавецький, Р. С. and Балюк, С. А. and Цапко, Ю. Л. and Калініченко, В. М. and Лелявський, В. В. and Яковенко, Ю. П. and Козловський, Б. І. and Надточій, П. П. (2005) Інструкція з проведення кислотної зйомки на осушуваних землях України. НД 33-5.5-16-2005. [Нормативні документи]

УНДІВЕП, . (2005) Концепція впорядкування використання та охорони водних ресурсів у заплаві р. Дніпро від гирла р. Десна до гирла р. Стугна. [Нормативні документи]

“Укроргводбуд” ВАТ ПТІ, . (2005) Інструкція з технології ремонту всмоктуючих трубопроводів. НД 33-3.3-09-2005. [Нормативні документи]

“Укроргводбуд” ВАТ ПТІ, . and Держводгосп України, . (2005) Перелік нормативних документів з питань водного господарства, меліорації земель та сільськогосподарського водопостачання, що діють в системі Держводгоспу України (станом на 01 липня 2005 р.). [Нормативні документи]

Газети

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2042). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2043). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2044). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2034). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2035). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2037). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6 (2038). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 7 (2039). [Газети]

НУВГП, . (2005) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2041). [Газети]

This list was generated on Thu Feb 2 16:48:19 2023 UTC.