Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | Р | С | Т | Ч
Number of items: 52.

А

Акімов, О. О. and Akimov, О. О. (2006) Психологічна готовність державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції: проблеми визначення й формування. Державне управління: теорія та практика (1).

Акімова, Л. М. (2006) БРЕНД У МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит. pp. 215-217.

Акімова, Л. М. and Іванова, Є. (2006) РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. УКРАЇНСЬКА НАУКА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ (11). pp. 3-8.

Акімова, Л. М. and Іванова, Е. В. (2006) ИНСТРУМЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ БРЭНДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(36)). pp. 211-218.

Акімова, Л. М. and Алтухова, С. О. (2006) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК МЕХАНІЗМУ ЦІНОУТВОРЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(36)). pp. 204-210.

Алтухова, С. О. and Акімова, Л. М. (2006) ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ, АУДИТ. pp. 109-111.

Б

Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. (2006) Державне регулювання зайнятості. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-035-7

Боднарюк, Ф. М. (2006) Неорганічна хімія. НУВГП, Рівне, Україна.

Боднарюк, Ф. М. (2006) Хімія. НУВГП, Рівне, Україна.

Боднарюк, Ф. М. (2006) Хімія. НУВГП, Рівне, Україна.

Бочаров, С. Ю. (2006) Мікропроцесорна техніка. НУВГП, Рівне, Україна.

Буденкова, Н. М. (2006) Хімія. НУВГП, Рівне, Україна.

Буденкова, Н. М. and Вербецька, К. Ю. (2006) Хімія. НУВГП, Рівне, Україна.

Будз, М. Д. (2006) Короткий термінологічний словник-довідник з фізичної географії материків і океанів. Міжнародний економіко-гуманітарний університет, Рівне.

Білоус, В. and Кіалдунозянц, С. and Левбарг, О. and Рожнов, М. and Чижик, І. (2006) Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. ДСТУ 2708:2006. [Нормативні документи]

В

Варницький, О. С. and Лисюк, О. Г. and Яковенко, Ю. П. and Лебедєва, Л. С. and Григор’єв, В. М. and Слободян, Є. Г. and Коваленко, О. Г. (2006) Галузеві норми праці на виконання вимірювань показників якості і властивостей вод та грунтів. НД 33-5.5-17-2006. [Нормативні документи]

Володимирець, В. О. (2006) Біохімія рослин. НУВГП, Рівне, Україна.

Володимирець, В. О. (2006) Біохімія рослин. НУВГП, Рівне, Україна.

Г

Герзель, В. М. and Марчук, М. М. and Фабрицький, М. А. and Рижий, О. П. (2006) Організація автомобільних перевезень. НУВГП, Рівне, Україна.

Герзель, В. М. and Марчук, М. М. and Фабрицький, М. А. and Рижий, О. П. (2006) Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху. НУВГП, Рівне, Україна.

Гладка, О. М. (2006) Інформатика та комп'ютерна техніка. НУВГП, Рівне, Україна.

Д

Дворкін, Л. Й. and Бордюженко, О. М. (2006) Будівельне матеріалознавство. НУВГП, Рівне, Україна.

Дворкін, Л. Й. and Скрипник, І. Г. (2006) Фізико-хімічні і фізичні методи досліджень будівельних матеріалів. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-053-5

Дворкін, Л. Й. and Скрипник, І. Г. (2006) Фізико-хімічні і фізичні методи досліджень будівельних матеріалів. НУВГП, Рівне. ISBN 966-327-053-5

Держводгосп України, . (2006) Правила атестації головної організації метрологічної служби Державного комітету України по водному господарству. НД 33-1.1-25-2006. [Нормативні документи]

Держводгосп України, . and ДП „Укрводсервіс”, . (2006) Положення про головну організацію метрологічної служби Державного комітету України по водному господарству. [Нормативні документи]

Дупляк, В. Д. and Губіна, М. І. and Тугай, В. М. (2006) Вказівки щодо проектування напірних земляних споруд водогосподарського і меліоративного призначення. Посібник до ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи і споруди". [Нормативні документи]

Душник, В. and Макаренко, Є. and Савченко, І. (2006) Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги. ДСТУ 4123:2006. (Безпека дорожнього руху). [Нормативні документи]

З

Заячківська, О. В. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (12). pp. 61-68.

Збагерська, Н. В. (2006) Матеріально-технічне забезпечення підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Зінкевич, О. В. and Левицька, С. О. and Мосійчук, М. М. and Нагавичко, І. П. and Немкович, О. Б. (2006) Бухгалтерський облік в галузях народного господарства. НУВГП, Рівне, Україна.

К

Корж, М. В. and Акімов, О. О. (2006) ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(36)). pp. 318-325.

Косюр, Г. М. (2006) Історія інженерної діяльності. НУВГП, Рівне, Україна.

М

032-187 Марчук, М. М. and Кужiй, В. А. and Скочук, М. П. (2006) МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до практичних занять з дисциплiни "Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту" для студентiв спеціальності 7.090258, 8.090258 "Автомобiлi та автомобiльне господарство". [Методичне забезпечення]

104-100 Мельник, Л. М. (2006) Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінанси” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”. [Методичне забезпечення]

Н

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2054). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2055). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2055). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2046). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2047). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2049). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 7 (2051). [Газети]

НУВГП, . (2006) Газета "Трибуна студента" - Випуск 8 (2052). [Газети]

О

Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Зощук, А. М. (2006) Проектування станцій прояснення та знебарвлення води. НУВГП, Рівне, Україна.

Остапчук, С. М. (2006) Топографічне креслення. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-012-8

Р

Рокочинський, А. М. and Шалай, С. В. and Бежук, В. М. and Сташук, В. А. and Крученюк, В. Д. and Дупляк, В. Д. and Михайловський, В. О. (2006) Обгрунтування ефективної проектної врожайності на осушуваних землях при будівництві й реконструкції меліоративних систем. Посібник до ДБН В.2.4.-1-99 "Меліоративні системи та споруди" (розділ 3. Осушувальні системи). [Нормативні документи]

078-211 Ряба, О. І. (2006) КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА з дисципліни „ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ” для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво“ заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

С

Савіна, Н. Б. (2006) Контролінг інвестиційної діяльності. ДЕГІ. pp. 167-170.

Сондак, В. В. and Грицак, О. Б. and Рудь, О. Г. (2006) Інвазійні хвороби риб. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 966-327-038-1

Стрілець, В. М. and Червоний, Б. І. and Шинкаренко, І. Т. and Похильчук, І. О. (2006) Практикум з курсу „Теорія механізмів і машин”. НУВГП, Рівне, Україна.

Т

Ткаченко, Г. І. and Новічков, Г. В. and Циганчук, А. С. (2006) Соціологія. НУВГП, Рівне, Україна.

Ч

Червоний, Б. І. (2006) Теорія механізмів машин. НУВГП, Рівне, Україна.

This list was generated on Sat Dec 9 04:45:34 2023 UTC.