Items where Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ш | Я
Number of items: 68.

І

085–01 Іващук, Я. Г. (2009) ВИЩА МАТЕМАТИКА. Програма, методичні вказівки та завдання для студентів 2-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. [Методичне забезпечення]

А

Акімов, О. О. (2009) АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Науково-виробничий журнал Класичного приватного університету (3). pp. 175-180.

Акімов, О. О. (2009) Професійна підготовка державних службовців в умовах євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина". ДонДУУ (2(48)). pp. 205-211.

Акімов, О. О. (2009) Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в Україні. НАДУ. pp. 92-94.

В

Волкова, Л. А. (2009) Рекультивація земель. НУВГП, Рівне, Україна.

Володимирець, В. О. (2009) Ботаніка. НУВГП, Рівне, Україна.

Г

Гвоздецька, Г. and Ільюк, М. and Лохман, Н. and Ридван, О. and Фадєєв, С. (2009) Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. [Нормативні документи]

774-100 Гонгало, І. І. and Кадькаленко, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання розділів курсового та дипломного проектів на тему: “Проектування поздовжніх та поперечних профілів міської вулиці” з дисципліни «Міський вулиці та дороги» для студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

Гончаров, С. М. (2009) Маркетинг: практикум: вправи, ситуації, тести. НУВГП, Рівне, Україна.

Гром, В. М. and Цибульський, В. І. (2009) Історія України. НУВГП, Рівне, Україна.

078-232 Гронтковська, Г. Е. and Кухар, О. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни „МАКРОЕКОНОМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 06030505 „Управління персоналом та економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“, 6.030601 „Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гуменюк, В. Я. and Міщук, Г. Ю. and Олійник, Олена Олександрівна (2009) Управління ризиками. НУВГП, Рівне.

Гуменюк, В. Я. and Юрчик, Г. М. (2009) Планування та організація виробничої діяльності підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Гурин, В. А. (2009) Положення про студентський гуртожиток Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Д

Дворкін, Л. Й. and Пушкарьова, К. К. and Дворкін, О. Л. and Кочевих, М. О. and Мохорт, М. А. and Безсмертний, М. П. (2009) Використання техногенних продуктів у будівництві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-112-5

774-76 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни “Утримання міської забудови” студентами за напрямом 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання професійного спрямування “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

774-77 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни “Утримання міської забудови ” студентами напряму 6.060101 «Будівництво» заочної форми навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство ”. [Методичне забезпечення]

774-79 Дмитрук, В. П. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни “Реконструкція міської забудови ” студентами напряму 6.060101 «Будівництво» усіх форм навчання професійного спрямування “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

Ж

Жмура, І. М. (2009) Правознавство. НУВГП, Рівне, Україна.

051-131 Жук, Є. В. and Савицький, В. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Залізобетонні конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

051-132 Жук, Є. В. and Савицький, В. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять з дисципліни “Будівельні конструкції” (розділ “Металеві конструкції”) для студентів напрямку 6.060101 “Будівництво” (для денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

З

Загороднюк, С. В. and Акімов, О. О. (2009) Соціально-психологічні особливості професійної діяльності державних службовців в умовах європейської інтеграції. НАДУ, Київ.

Заячківська, О. В. and Колесниченко, А. І. (2009) МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (15, №4). pp. 55-64.

Заячківська, О. В. and Литвинович, Д. Ю. (2009) ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ УКРАЇНИ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (15, №4). pp. 40-49.

Заячківська, О. В. and Пісний, Б. М. (2009) ОБЛІК ННАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ТА ВИТРАТ НА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (15, №1). pp. 128-134.

Зима, Т. І. and Хлапук, М. М. (2009) Гідротехнічні споруди. НУВГП, Рівне, Україна.

К

Климук, А. С. (2009) Транспорт і шляхи сполучень. НУВГП, Рівне, Україна.

Ковалець, М. О. and Орленко, В. Ф. and Бялик, М. В. and Дубчак, В. А. (2009) Загальна фізика. Частина І. НУВГП, Рівне, Україна.

Кондратюк, І. Б. (2009) Цінні та рідкісні видання у фондах НУВГП, ч.1. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Кононюк, А. Ю. (2009) Вища математика. Модульна технологія навчання. Книга 1. КТН, Київ, Україна. ISBN 968-966–573–466–8

Кононюк, А. Ю. (2009) Вища математика. Модульна технологія навчання. Книга 2. КТН, Київ, Україна. ISBN 978-966–373–518–4

Косолапов, В. І. (2009) Англійська мова. НУВГП, Рівне, Україна.

Кочубей, А. В. (2009) Народознавство для студентів інженерних спеціальностей ВНЗ. НУВГП, Рівне, Україна.

078-233 Кухар, О. В. and Гронтковська, Г. Е. and Зиза, О. О. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з дисципліни „ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ І ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ” для студентів напрямів підготовки 6.030504 „Економіка підприємства“, 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці“, 6.030508 „Фінанси і кредит“, 6.030509 „Облік і аудит“ заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Л

Лазарчук, М. О. and Черенков, А. В. and Рокочинський, А. М. and Гаврищак, В. П. and Грицан, С. В. and Гус, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Микитин, Т. М. and Муранов, В. Г. and Окорський, В. П. and Петрук, В. А. and Судук, О. Ю. (2009) Оптимізація розрахунку осушувальних систем та управління ними. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Лутаєв, В. В. and Сунічук, С. В. (2009) Гідроелектростанції (Водопровідні споруди ГЕС). НУВГП, Рівне, Україна.

Ліпянін, В. А. (2009) Інженерний благоустрій міських територій. НУВГП, Рівне, Україна.

М

Маланчук, З. Р. and Боблях, С. Р. and Маланчук, Є. З. (2009) Гідровидобуток корисних копалин. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-083-8

Н

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 1 (2081). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2090). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2091). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2092). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2082). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 4 (2084). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6-7 (2086, 2087). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 8 (2088). [Газети]

НУВГП, . (2009) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2099). [Газети]

О

Окорський, В. П. (2009) Основи менеджменту. НУВГП, Рівне, Україна.

Олексин, Д. І. and Орленко, В. Ф. and Вадець, Д. І. and Кучма, М. І. (2009) Загальна фізика. Частина ІІ. НУВГП, Рівне, Україна.

Олійник, О. О. (2009) ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН. НУВГП, Рівне.

055-160 Орлов, В. О. and Зощук, А. М. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту студентами спеціальності 7.092601 «Водопостачання, водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлова, А. М. and Орлов, В. О. (2009) Водопідготовка. НУВГП, Рівне.

П

Павлов, В. І. and Борейко, В. І. (2009) "ТІНЬОВИЙ" БІЗНЕС В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ. Економіка та держава (3). pp. 8-10.

Павлов, В. І. and Борейко, В. І. and Pavlov, V. І. and Boreyko, V. I. (2009) Інституціональні перетворення та їх вплив на регулюючі функції держави. Регіональна економіка (1). pp. 7-14.

Павлов, В. І. and Олієвська, М. Г. (2009) Формування соціального страхування в Україні. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Пастухова, В. І. (2009) Господарське і трудове право. НУВГП, Рівне.

Пахаренко, В. Л. and Марчук, М. М. (2009) Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво). НУВГП, Рівне, Україна.

Р

Романчук, С. В. and Мальчук, М. П. (2009) Будова, перевірки, дослідження геодезичних приладів та робота з ними. НУВГП, Рівне, Україна.

Ряба, О. І. (2009) Політична економія. НУВГП, Рівне, Україна.

С

Савіна, Н. Б. (2009) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ЕТАПІ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ. ЖДУ ім. Івана Франка (2).

075-98 Сливка, П. Д. and Гопчак, І. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання водогосподарських розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін “Гідрологія”, “Інженерна гідрологія” та “Гідрологія та гідрометрія” для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-96 Сливка, П. Д. and Гопчак, І. В. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання гідрологічних розрахунків в курсових та розрахунково-графічних роботах з дисциплін “Інженерна гідрологія” та “Водні ресурси” для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Суха, О. Р. (2009) Організація і методика аудиту. НУВГП, Рівне, Україна.

Т

Тимейчук, О. Ю. (2009) Математичні методи і моделі в розрахунках на ЕОМ. НУВГП, Рівне.

774-98 Ткачук, О. А. and Косінов, В. П. and Гомон, С. С. (2009) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення дисципліни «Міські інженерні мережі» студентами за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Троцюк, Т. П. (2009) Німецька мова для екологів. НУВГП, Рівне, Україна.

Ш

Шило, Ж. С. (2009) Фінанси. НУВГП, Рівне, Україна.

Я

075-97 Яцик, А. В. and Косяк, Д. С. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни ”Системний аналіз та інформаційні системи” для студентів спеціальності 7.070801 ”Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Tue May 28 20:04:50 2024 UTC.