Items where Author is "Гаєвський, В. Р."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 59.

Методичне забезпечення

05-06-134М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Механіка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань «Електрична інженерія»; «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» денної, заочної та дистанційної форм навчання денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-133М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2024) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»; «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань «Електрична інженерія»; «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно–інтегровані технології та робототехніка» галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-121М Гаєвський, В. Р. and Соляк, Л. В. and Гаращенко, О. В. and Мороз, М. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Механіка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-132М Гаєвський, В. Р. and Гаращенко, О. В. and Соляк, Л. В. and Мороз, М. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» (розділ «Молекулярна фізика та термодинаміка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 275.03 « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-110М Мороз, М. В. and Соляк, Л. В. and Рудик, Б. П. and Гаєвський, В. Р. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Електростатика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-109М Лебедь, О. О. and Соляк, Л. В. and Рибалко, А. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Гаращенко, О. В. and Рудик, Б. П. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем». Звіти лабораторних робіт з дисципліни «Фізичні основи комп’ютерно-інтегрованих інформаційних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-101М Соляк, Л. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Гаращенко, О. В. and Рудик, Б. П. and Лебедь, О. О. and Рибалко, А. В. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика». Основи статистичних методів обробки та аналізу експериментальних даних. "Альбом звітів лабораторних робіт, виконаних методом Стьюдента, з розділів «Електромагнетизм», «Коливання і хвилі», «Оптика»" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-97М Соляк, Л. В. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Рудик, Б. П. and Гаращенко, О. В. and Лебедь, О. О. and Рибалко, А. В. and Гаращенко, В. І. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика». Основи статистичних методів обробки та аналізу експериментальних даних. «Альбом звітів лабораторних робіт, виконаних методом Стьюдента, з розділів «Механіка», «Молекулярна фізика і термодинаміка», «Електрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-52 Орленко, В. Ф. and Гаєвський, В. Р. and Рудик, Б. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізичного лабораторного дослідницького практикуму для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-73 Мороз, М. В. and Гаєвський, В. Р. and Соляк, Л. В. and Кочергіна, О. Д. (2018) Методичні вказівки до тестового оцінювання знань «Інтерактивні тематичні таблиці» з навчальної дисципліни «Фізика»» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-48 Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Никонюк, Є. С. and Рудик, Б. П. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика» Розділ «Квантова фізика» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-47 Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Орленко, В. Ф. and Рудик, Б. П. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Геометрична і хвильова оптика» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-49 Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Орленко, В. Ф. (2016) Методичні вказівки до обробки експериментальних даних лабораторних робіт з дисципліни Фізика з використанням розрахункової програми Mathcad (частина 2: магнетизм, коливання і хвилі, оптика, атомна фізика, ядерна фізика) студентами інженерно-технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-46 Гаєвський, В. Р. and Рибалко, В. А. and Рудик, Б. П. (2015) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізика» розділ «КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-31 Кочергіна, О. Д. and Орленко, В. Ф. and Гаєвський, В. Р. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Механіка» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-33 Никонюк, Є. С. and Кочергіна, О. Д. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Рудик, Б. П. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіті з навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Електрика» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-06-34 Никонюк, Є. С. and Кочергіна, О. Д. and Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Рудик, Б. П. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика», розділ «Електромагнетизм» для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-06–37 Гаєвський, В. Р. and Мороз, М. В. and Орленко, В. Ф. (2014) Методичні вказівки до обробки експериментальних даних лабораторних робіт з дисципліни Фізика (розділи “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Електрика”) з використанням програми Mathcad студентами інженерно-технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Monograph

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. (2018) Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Филипчук, В. Л. and Нaіevskуi, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Fylypchuk, V. L. (2020) ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ У РОБОТІ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕС НА ВЕЛИЧИНУ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ТА ОКСИДУ ВУГЛЕЦ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 172-180.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Р. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. and Kocherhina, O. D. and Soliak, L. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ТУРБІДИМЕТРИЧНО-СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 218-225.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Потапчук, А. В. and Куба, В. В. and Соляк, Л. В. and Haіevskуi, V. R. and Kochmarskуi, V. Z. and Haіevska, S. Н. and Potapchuk, A. V. and Kuba, V. V. and Soliak, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ОКСИЕТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ (ОЕДФК) НА КРИСТАЛІЗАЦІЮ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 176-182.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. (2015) КОНДУКТОМЕТРИЧНО-ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВУГЛЕКИСЛОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 358-362.

Лебедь, О. О. and Гаєвський, В. Р. and Lebed, A. A. and Haуevskуi, V. R. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДОНУ-222 В ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ (КУХНЯХ) ПРИ СПАЛЕННІ ПОБУТОВОГО ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 313-323.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyі, V. Z. (2013) Калібрування потенціометричного рН-давача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 399-405.

Робочі програми

05-06-59 Гаєвський, В. Р. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. Program of the Discipline "Physics" specialty 208 “Agroengineering”. [Робочі програми]

05-06-41 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” для студентів за спеціальністю 103 “Науки про Землю (Геологія)”. Program of the Discipline «Physics» Specialty – 103 «Earth Sciences (Geology)». [Робочі програми]

16-01-03 Гаєвський, В. Р. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline PHYSICS speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

05-06-54 Гаєвський, В. Р. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Фізика" cпеціальність 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline "Physics" specialty 194 “Hydrotechnical construction, Water Engineering and Water Technology”. [Робочі програми]

05-06-20 Гаєвський, В. Р. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (скорочений термін навчання). [Робочі програми]

05-06-15 Гаєвський, В. Р. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». [Робочі програми]

05-06-16 Гаєвський, В. Р. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» (скорочений термін навчання). [Робочі програми]

05-06-13 Гаєвський, В. Р. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» спеціальність 274 «Автомобільний транспорт». [Робочі програми]

05-06-14 Гаєвський, В. Р. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» спеціальність 274 «Автомобільний транспорт». [Робочі програми]

Силабус

05-06-50S Гаєвський, В. Р. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гірництво», за спеціальністю 184 «Гірництво». [Силабус]

05-06-52S Гаєвський, В. Р. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія», за спеціальністю 208 «Агроінженерія». [Силабус]

05-06-51S Гаєвський, В. Р. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціалізацією 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» галузі знань 27 «Транспорт». [Силабус]

05-06-44S Гаєвський, В. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Гідрофізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

05-06-36S Мороз, М. В. and Гаєвський, В. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія», за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

05-06-17S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія», за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»(скорочений термін навчання). [Силабус]

05-06-07S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування. [Силабус]

05-06-08S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»(скорочений термін навчання). [Силабус]

05-06-10S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт», за спеціальністю 247 «Автомобільний транспорт»(скорочений термін навчання). [Силабус]

05-06-9S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт», за спеціальністю 247 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

Опис дисципліни

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2023) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2023) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2023) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, М. В. and Гаєвський, В. Р. and Moroz, M. V. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2022) Фізика (укр.). Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevskii, V. R. (2020) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

Гаєвський, В. Р. and Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 18:38:59 2024 UTC.