Items where Author is "Грицюк, П. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 83.

Методичне забезпечення

04-05-76М Грицюк, П. М. and Василів, В. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Аналітика цифрових даних в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Місцеве самоврядування» та «Державна служба» спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-56М Грицюк, П. М. and Рощенюк, А. М. and Барановський, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація 015.10 «Комп’ютерні технології») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-46М Бабич, Т. Ю. and Грицюк, П. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з авчальної дисципліни «Нейро-нечіткі технології в моделюванні економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-58М Грицюк, П. М. and Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»; «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»; «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-47М Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. (2021) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-35М Грицюк, П. М. (2020) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-49М Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Гладка, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-45М Грицюк, П. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-50 Грицюк, П. М. (2019) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-35 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2019) Методичні вказівки та варіанти завдань для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи та технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні системи в бізнесі» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-58 Грицюк, П. М. (2019) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з дисциплін «Економічна кібернетика» та «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-22 Грицюк, П. М. and Кардаш, О. Л. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни «Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 "Менеджмент" (ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою") денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-53 Грицюк, П. М. (2018) Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Стохастичні процеси та моделі в економіці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-47 Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2018) Методичні вказівки для проходження виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-49 Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. (2018) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-48 Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2018) Методичні вказівки до захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” для здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 “Економіка” спеціалізації “Інформаційні технології в бізнесі” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-19 Грицюк, П. М. (2017) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері” для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-18 Грицюк, П. М. (2017) Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-24 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2017) Методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи з дисципліни «Економічна кібернетика» студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». [Методичне забезпечення]

06-13-25 Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. (2017) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” студентами напряму підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-27 Грицюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Рощенюк, А. М. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Математичні методи і моделі" денної форми навчання спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". [Методичне забезпечення]

06-11-44 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2016) Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни „Фінансова математика” студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-45 Грицюк, П. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Моделі економічної динаміки ” студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-44 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2016) Методичні рекомендації та завдання для виконання практичних робіт з дисципліни „Фінансова математика” студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-45 Грицюк, П. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Моделі економічної динаміки ”студентами напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-25 Грицюк, П. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Моделювання і прогнозування стану довкілля” студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-21 Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. (2014) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи теорії систем і управління» для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)». [Методичне забезпечення]

06-11-13 Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. (2014) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії систем і управління» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-11-20 Грицюк, П. М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Моделювання системних характеристик в екологічній сфері” студентами спеціальності 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. and Гладка, О. М. (2021) Основи теорії систем і управління. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-495-9

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Василів, В. Б. and Бабич, Т. Ю. and Волошин, В. С. and Джоші, О. І. and Кардаш, О. Л. (2017) Економічна інформатика. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-336-5

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2014) ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. НУВГП.

Грицюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2008) Аналіз даних. НУВГП, Рівне.

Грицюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2008) Аналіз даних. НУВГП, Рівне.

Article

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2015) РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАИНЕ: ФАКТОРЫ РИСКА. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем машиноведения Российской академии наук. pp. 243-248.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2015) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. ХНУ (2). pp. 218-223.

Грицюк, П. М. and Мулярчук, О. В. and Hrytsiuk, P. and Muliarchuk, O. (2014) Моделювання впливу інфляції на економічне зростання України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (27). pp. 144-149.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2014) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ. НУВГП (2(66)). pp. 62-70.

Грицюк, П. М. and Джоші, О. І. and Hrуtsiuk, P. M. and Dzhoshi, O. I. (2014) АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2014 РОКУ (НА ПРИКЛАДІ НУВГП). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). pp. 77-84.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2007) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ РОСЛИННОЇ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РИЗИКУ. Львівський національний університет імені Івана Франка (38). pp. 52-63.

Освітні програми

Грицюк, П. М. and Парфенюк, О. В. and Бабич, Т. Ю. (2023) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології) " галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією "Цифрові технології". [Освітні програми]

Гладка, О. М. and Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи і технології" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2022) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта" спеціалізації 015.39 "Цифрові технології" галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" Кваліфікація: Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією "Цифрові технології". [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Гладка, О. М. and Волошин, В. С. (2022) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: магістр з інформаційних технологій в бізнесі. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією "Цифрові технології"). [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2021) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Гладка, О. М. and Грицюк, П. М. and Барановський, С. В. and Назарук, В. Д. (2021) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Інформаційні системи і технології» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Гладка, О. М. and Рощенюк, А. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією "Цифрові технології дистанційної освіти"). [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Волошин, В. С. and Кардаш, О. Л. (2020) Освітньо-професійна програма "Інформаційні технології в бізнесі" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. (2019) Освітньо-професійна програма "Економічна кібернетика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Нікитенко, Д. В. and Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. and Грицюк, П. М. and Турбал, Ю. В. (2019) Освітньо-наукова програма "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 051 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: Доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Василів, В. Б. and Волошин, В. С. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Грицюк, П. М. and Бредюк, В. І. and Джоші, О. І. (2017) ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Робочі програми

06-11-45 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the Discipline "Forecasting of social and economic processes" specialty 051 "Economics". [Робочі програми]

06-11-42 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Економічна кібернетика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика». Program of the discipline "ECONOMIC CYBERNETICS" speciality 051 "Economy". [Робочі програми]

06-11-43 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма дисципліни «Аналіз даних» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізації «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика», «Управління персоналом і економіка праці». Program of the discipline "DATA ANALYSIS" specialty 051 "Economics", specialization "Economic Cybernetics", "Business Analytics", "Human Resources Management and Labor Economics". [Робочі програми]

04-05-57 Грицюк, П. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделі економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline MODELS OF ECONOMIC DYNAMICS Specialty 051 Economics. [Робочі програми]

06-11-44 Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. (2019) Робоча програма дисципліни «Моделювання та прогнозування у фінансовій сфері» для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "Modeling and Forecasting in the Financial Sector" specialty 072 "Finance, Banking and Insurance". [Робочі програми]

06-11-28 Грицюк, П. М. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Основи зеленої економіки". Program of the Discipline Foundations of the green economy. [Робочі програми]

06-11-14 Грицюк, П. М. (2017) Робоча програма дисципліни «Стохастичні процеси та моделі в економіці» для студентів за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі». Program of the Discipline «Stochastic processes and models in the economy» specialty «051 Economics» specialization «Information technology in business». [Робочі програми]

06-11-31 Грицюк, П. М. and Василів, В. Б. (2015) Робоча програма «Інформаційні технології в управлінні проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 „Управління проектами". [Робочі програми]

Силабус

04-05-194S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-05-98S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне моделювання та аналіз даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-191S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» за спеціальністю101 «Екологія». [Силабус]

04-05-192S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» за спеціальністю101 «Екологія». [Силабус]

04-05-195S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методи машинного навчання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

04-05-222S Грицюк, П. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Силабус]

04-05-73S Грицюк, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта (комп’ютерні технології)», спеціальності 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-97S Грицюк, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-05-96S Грицюк, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

04-05-99S Грицюк, П. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

04-05-22S Грицюк, П. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методи та системи штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології», спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології». [Силабус]

04–05–09S Грицюк, П. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології», 126 «Інформаційні системи і технології». [Силабус]

Опис дисципліни

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2019) Аналіз даних (укр.) Data Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hritsiuk, P. M. (2019) Моделювання процесів оточуючого середовища (укр.) Modeling an environment processes (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hritsiuk, P. M. (2019) Стохастичні процеси і моделі в економіці (укр.) Stochastic processes and models in the economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2019) Системний аналіз (укр.) System Analysis (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Економічна кібернетика (укр.) Economic Cybernetics (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Основи зеленої економіки (укр.) Foundations of the green economy (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Методи обробки нечіткої інформації (укр.) Methods of processing fuzzy information (en.). [Опис дисципліни]

Грицюк, П. М. and Hrytsiuk, P. M. (2017) Моделювання і прогнозування у фінансовій сфері (укр.) Modeling and forecasting in the financial sector (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 06:31:03 2024 UTC.