Items where Author is "Ковальчук, В. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Методичне забезпечення

03-06-141М Квартенко, О. М. and Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2023) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств з курсовим проєктом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-140М Ковальчук, В. А. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств курсовим проєктом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-131М Ковальчук, В. А. and Романенко, Т. В. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Промислові біотехнології (Частина 1. Екологічні біотехнології)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-128М Ковальчук, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водовідведення. Очистка стічних вод» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-114 Ковальчук, В. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Водовідведення (очистка стічних вод)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (водопостачання та водовідведення) всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-118М Ковальчук, В. А. (2020) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-101 Ковальчук, В. А. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-75 Вижевська, Т. В. and Ковальчук, В. А. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системи водовідведення промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-76 Вижевська, Т. В. and Ковальчук, В. А. (2018) Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Системи водовідведення промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-06-77 Вижевська, Т. В. and Ковальчук, В. А. (2018) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи водовідведення промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

03-06-78 Вижевська, Т. В. and Ковальчук, В. А. (2018) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Системи водовідведення промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

03-06-67 Орлов, В. О. and Ковальчук, В. А. and Орлова, А. М. (2016) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання магістерської роботи студентами спеціальності (спеціалізації) «Водопостачання та водовідведення». [Методичне забезпечення]

01-04-26 Ковальчук, В. А. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Очистка стічних вод” для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Будівництво” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-28 Ковальчук, В. А. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять з дисципліни "Очистка стічних вод" для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Будівництво” усіх форм навчання (Розрахунок споруд для обробки осадів, проектування генплану очисних споруд). [Методичне забезпечення]

01-04-27 Ковальчук, В. А. (2014) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять з дисципліни «Очистка стічних вод» для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Будівництво” усіх форм навчання (Технологічна схема та розрахунок споруд для очистки стічних вод). [Методичне забезпечення]

056-261 Ковальчук, В. А. and Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” для студентів спеціальності 8.092601 та 7.092601 „Водопостачання та водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-262 Ковальчук, В. А. and Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” для студентів спеціальності 8.092601 „Водопостачання та водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Ковальчук, В. А. and Мацнєва, Т. С. (2013) Теплопостачання. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-261-0

Ковальчук, В. А. (2002) Очистка стічних вод. ВАТ «Рівненська друкарня», Рівне. ISBN 966-7358-24-0

Article

Ковальчук, В. А. and Кобилко, І. В. (2023) ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 52-62.

Ковальчук, В. А. and Когут, С. В. and Kovalchuk, V. A. and Kohut, S. V. (2023) ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ SBR-РЕАКТОРІВ ЗА МЕТОДИКОЮ ATV-M 210. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 31-41.

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2022) РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-12.

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2021) СПОРУДИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 48-61.

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ СПОРУД ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (36). pp. 271-278.

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. А. (2014) ТЕХНОЛОГІЯ РЕАГЕНТНОГО КОНДИЦІОНУВАННЯ ЗБРОДЖЕНИХ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД З ОДНОЧАСНИМ ВИДАЛЕННЯМ АМОНІЙНОГО АЗОТУ ТА ФОСФАТІВ У ВИГЛЯДІ СТРУВІТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 96-103.

Ковальчук, В. А. (2014) КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). pp. 74-82.

Ковальчук, В. А. and Марчук, Ю. В. and Ковальчук, О. В. and Kovalchuk, V. A. and Marchuk, Y. V. and Kovalchuk, O. V. (2013) До питання про розрахунок мембранних біореакторів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 198-205.

Ковальчук, В. А. (2012) СКЛАД І ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 59-66.

Ковальчук, В. А. (2011) РЕАГЕНТНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД АМОНІЙНОГО АЗОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 56-63.

Освітні програми

Грицина, О. О. and Антонюк, М. М. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Мороз, М. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хiмiчна iнженерiя та бiоiнженерiя". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Буденкова, Н. М. and Антонюк, М. М. and Бляшина, М. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія" Кваліфікація: Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Бєдункова, О. О. and Ковальчук, В. А. and Сафоник, А. П. and Буденкова, Н. М. and Антонюк, М. М. and Бляшина, М. В. (2021) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Кваліфікація: бакалавр з біотехнології та біоінженерії. [Освітні програми]

Мартинов, С. Ю. and Шадура, В. О. and Ковальчук, В. А. and Квартенко, О. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Водопостачання та водовідведення" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: магістр з будівництва та цивільної інженерії за спеціалізацією "Водопостачання та водовідведення". [Освітні програми]

Грицина, О. О. and Ковальчук, В. А. and Бляшина, М. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спецальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

Робочі програми

03-06-56 Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтенсифікація роботи водопровідних і водовідвідних мереж» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "INTENSIFICATION OF WORK THE WATER SUPLLY AND SEWERAGE SYSTEMS". [Робочі програми]

03-06-57 Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Новітні технології водопідготовки та очистки стічних вод» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Disciplsne "NEWEST TECHNOLOGIES OF WATER PURIFICATION AND WASTEWATER TREATMENT". [Робочі програми]

03-06-53 Ковальчук, В. А. (2019) Робочса програма навчальної дисципліни «Водовідведення (очистка стічних вод)» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of discipline "Sewerage (wastewater treatment)", specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

03-06-34 Ковальчук, В. А. (2017) Робоча програма «Водопостачання і водовідведення у надзвичайних ситуаціях» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the discipline «Water supply and sewerage in emergency situations» specialty 192 «Building and Civil Engineering» specialization «Water supply and sewerage». [Робочі програми]

03-06-21 Ковальчук, В. А. (2016) Робоча програма «Системи водовідведення промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

03-06-20 Ковальчук, В. А. (2016) Робоча програма «Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод» для студентів усіх спеціальностей НУВГП та усіх спеціалізацій. [Робочі програми]

03-06-12 Ковальчук, В. А. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». [Робочі програми]

03-06-11 Ковальчук, В. А. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи водовідведення промислових підприємств» спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». [Робочі програми]

Силабус

03-06-35S Ковальчук, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інтенсифікація та реконструкція систем водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". [Силабус]

03-06-34S Ковальчук, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств з курсовим проєктом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-36S Ковальчук, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-18S Ковальчук, В. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Промислові біотехнології (Частина 1. Екологічні біотехнології)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

03-06-13S Ковальчук, В. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інтенсифікація та реконструкція систем водовідведення» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-15S Мартинов, С. Ю. and Ковальчук, В. А. and Шадура, В. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Кваліфікаційна робота» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-12S Ковальчук, В. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств з курсовим проектом» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-06-05s Ковальчук, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання та водовідведення», спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2023) Інноваційні технології водовідведення промислових підприємств з курсовим проєктом (укр.). Information systems in scientific research of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2023) Інтенсифікація та реконструкція систем водовідведення (укр.). Information systems in scientific research of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2023) Методологія наукових досліджень (укр.). Мethodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2018) Водопостачання і водовідведення у надзвичайних ситуаціях (укр.) Water supply and sewerage in emergencies (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Системи водовідведення промислових підприємств (укр.) Industrial wastewater treatment systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення (укр.) Intensification and reconstruktions of sewage systems (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Сучасні технології вилучення сполук азоту та фосфору із стічних вод (укр.) Modern technologies of nitrogen and phosphorous removal from wastewater (en.). [Опис дисципліни]

Ковальчук, В. А. and Kovalchuk, V. A. (2017) Водовідведення (очищення стічних вод) (укр.) Sewerage (wastewater treatment) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 10:14:45 2024 UTC.