Items where Author is "Кожушко, Л. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Методичне забезпечення

06-08-244М Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-242М Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Організація командної роботи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-204М Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. and Пахаренко, О. В. (2022) Методичні вказівки для самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Лідерство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-164М Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-141 Кожушко, Л. Ф. and Захарова, Д. С. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-140 Кожушко, Л. Ф. and Захарова, Д. С. and Мандзюк, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-16 Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2020) Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проектами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-34 Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання індивідуального завдання з дисципліни “МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” студентами спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 “Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)” та 8.03060103 “Менеджмент природоохоронної діяльності” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-77 Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуального завдання з дисципліни “МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” студентами спеціальностей 8.03050401 “Економіка підприємства” та 8.03050901 “Облік і аудит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

101-139 Кожушко, Л. Ф. and Кузнецова, Т. О. and Швець, Ф. Д. (2011) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання і захисту дипломної роботи студентами спеціальності 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”. [Методичне забезпечення]

101-111 Кожушко, Л. Ф. and Кузнецова, Т. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи (проекту) студентами спеціальності 8.050209 (новий шифр: 8.03060102) „Менеджмент інноваційної діяльності” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Кожушко, Л. Ф. and Кузнецова, Т. О. and Судук, О. Ю. (2016) Основи менеджменту і маркетингу. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-294-8

Кожушко, Л. Ф. and Кропивко, С. М. (2013) Управління проектами. Кондор, Київ. ISBN 978-966-2781-80-9

Рокочинський, А. М. and Кожушко, Л. Ф. and Кропивко, С. М. and Фроленкова, Н. А. (2012) Управління проектами у водному господарстві та природокористуванні. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-192-7

Monograph

Кожушко, Л. Ф. and Сташук, В. А. and Хвесик, М. А. and Рокочинський, А. М. (2018) ВОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ:ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Кожушко, Л. Ф. and Велесик, Т. А. (2015) Формування ринку осушених земель сільськогосподарського призначення. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Рокочинський, А. М. and Сташук, В. А. and Волк, П. П. and Кожушко, Л. Ф. and Rokochynskyi, A. M. and Stashuk, V. А. and Volk, P. P. and Kozhushko, L. F. (2021) ФОРМУВАННЯ МОДУЛІВ ВОДОПОДАЧІ ТА ЇХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ЗВОЛОЖЕННІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ У ЗМІННИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 75-87.

Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. and Kozhushko, L. F. and Pakharenko, O. V. (2021) ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА УМОВИ ЇХ ФОРМУВАННЯ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 26-35.

Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. and Kozhushko, L. F. and Frolenkova, N. A. (2021) ЛІДЕРСТВО ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 36-48.

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Kozhushko, L. F. and Shcherbakova, A. S. (2020) ЛІДЕРСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 85-95.

Кожушко, Л. Ф. and Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ФІЛЬТРУЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА В СКЛАДІ ДРЕНАЖНОГО МОДУЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-8.

Нормативні документи

Кожушко, Л. Ф. and Кравець, С. В. and Скрипчук, П. М. and Черенков, А. В. and Безусяк, О. В. and Сапсай, Г. І. and Рагузіна, І. М. and Василів, В. Б. and Швець, Ф. Д. (2001) Посібник "Проектування, будівництво та експлуатація технічно і екологічно удосконалених дренажних систем на важких грунтах в умовах західних областей України" до ДБН "Меліоративні системи і споруди. Норми проектування". [Нормативні документи]

Освітні програми

Щербакова, А. С. and Судук, О. Ю. and Кожушко, Л. Ф. (2023) Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Клименко, О. М. and Судук, О. Ю. (2021) Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. (2020) Освітньо-професійна програма "Менеджмент природоохоронної діяльності" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджментк за освітньою програмою "Менеджмент природоохоронної діяльності". [Освітні програми]

Фроленкова, Н. А. and Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління навчальним закладом" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за освітньо-професійною програмою "Управління навчальним закладом". [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління проектами» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту за спеціалізацією «Управління проектами». [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. (2019) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ". [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Клименко, О. М. and Костюкевич, Р. М. and Щербакова, А. С. (2019) Освітньо-професійна програма «Менеджмент» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Судук, О. Ю. (2018) Освітньо-професійна програма "МЕНЕДЖМЕНТ" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

Робочі програми

06-08-78 РП Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Міжнародний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)», 073 «Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності), 073 «Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)», 073 «Менеджмент (Управління проектами). PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTERNATIONAL MANAGEMENT" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-31 Кожушко, Л. Ф. and Мороз, Е. Г. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INTRODUCTION TO SPECIALTY" specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-75 Кожушко, Л. Ф. and Мандзюк, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління командою проекту» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 “Менеджмент”, спеціалізації “Управління проектами”. Program of the discipline «Project team management» speciality 073 “Management”, specialization “Project management”. [Робочі програми]

Силабус

06-08-282S Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

06-08-283S Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

06-08-241S Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація командної роботи» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-203S Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-238S Кожушко, Л. Ф. and Пахаренко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

06-08-174S Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-005S Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство та управління командою» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

Опис дисципліни

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2022) Вступ до спеціальності (укр.). Introduction to Specialty (en.). [Опис дисципліни]

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2021) Лідерство (укр.) Leadership (en.). [Опис дисципліни]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Kozhushko, L. F. and Shcherbakova, A. S. (2020) Лідерство та управління командою (укр.) Leadership and team management (en.). [Опис дисципліни]

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2019) Управління командою проекту (укр.) Project team management (en.). [Опис дисципліни]

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2018) Інноваційна політика(укр.) Innovation policy(en.). [Опис дисципліни]

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2018) Міжнародний менеджмент (укр.) International management(en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 21:12:05 2024 UTC.