Items where Author is "Кондрацька, Н. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 82.

Методичне забезпечення

06-03-316М Кондрацька, Н. М. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасні технології у професійній комунікації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічно безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-284М Мельник, Л. В. and Кондрацька, Н. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-266 Савіна, Н. Б. and Кондрацька, Н. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінансовий інжиніринг” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-265 Кондрацька, Н. М. (2020) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до комплексного державного екзамену за фахом для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-258 Кондрацька, Н. М. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-263 Кондрацька, Н. М. (2020) Методичні вказівки з виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-282М Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. (2020) Методичні вказівки до проходження тренінгу з трейдингу для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-267 Савіна, Н. Б. and Кондрацька, Н. М. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий інжиніринг” для здобувачів другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. [Методичне забезпечення]

06-03-228 Шило, Ж. С. and Кондрацька, Н. М. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-166 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності „072 Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-167 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-224 Кондрацька, Н. М. (2019) Методичні вказівки з переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” для всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-194 Кондрацька, Н. М. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

06-03-165 Кондрацька, Н. М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни „Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства” для студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 „Менеджмент („Управління фінансово-економічно безпекою”)". [Методичне забезпечення]

06-03-165 Кондрацька, Н. М. (2018) Конспект лекцій з дисципліни „Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства” для студентів студентів магістерського рівня вищої освіти спеціальності 073 „Менеджмент („Управління фінансово-економічно безпекою”)". [Методичне забезпечення]

06-03-192 Кондрацька, Н. М. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства” для студентів спеціальності 073 „Менеджмент” („Управління фінансово-економічно безпекою”). [Методичне забезпечення]

06-03-66 Акімова, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-169 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни "Виробничі корпоративні системи в природокористуванні" для студентів спеціальності 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" напряму підготовки "Специфічні категорії" заочної та дистанційної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-72 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за напрямом підготовки 6.030508 ”Фінанси і кредит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-71 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної підготовки та виконання контрольних робіт з дисципліни „Цінні папери та фондовий ринок” для студентів за напрямом підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-153 Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної підготовки та виконання контрольної роботи з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-65 Павлов, В. І. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з переддипломної практики та РОБОЧА ПРОГРАМА до її виконання для студентів V курсу за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-111 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит” Європейська кредитно-трансфертна система. [Методичне забезпечення]

104-68 Павлов, В. І. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломних робіт студентами за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-133 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Методичні вказівки до оформлення магістерських (дипломних) робіт студентами за спеціальністю 8.03050801 та 7.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-67 Павлов, В. І. and Мельник, Л. В. and Кондрацька, Н. М. (2011) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-113 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-66 Павлов, В. І. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з переддипломної практики та РОБОЧА ПРОГРАМА до її виконання для студентів V курсу за спеціальністю 8.03050801 „Фінанси і кредит”. [Методичне забезпечення]

104-112 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самстійної роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-110 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Місцеві фінанси” для студентів за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-114 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 8.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-109 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Місцеві фінанси” для студентів V курсу спеціальності 7.050104 „Фінанси”. [Методичне забезпечення]

104-92 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Виробничі корпоративні системи в природокористуванні” для студентів V курсу спеціальності 8.000010 „Економіка довкілля і природних ресурсів” напряму підготовки „Специфічні категорії”. [Методичне забезпечення]

Book

Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Університетська освіта. НУВГП, Рівне, Україна.

Monograph

Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2011) Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Кондрацька, Н. М. and Дума, В. Л. (2023) РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 83-94.

Мeльник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. and Дума, В. Л. (2022) РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 90-100.

Кондрацька, Н. М. and Ковшун, Н. Е. and Дума, В. Л. and Kondratska, N. M. and Kovshun, N. E. and Duma, V. L. (2021) НЕОБАНКІНГ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 59-69.

Akimova, L. M. and Osadcha, O. O. and Bashtannyk, V. V. and Kondratska, N. M. and Fedyna, K. M. and Акімова, Л. М. and Осадча, О. О. and Баштанник, В. В. and Кондрацька, Н. М. and Федина, К. М. (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. ДВНЗ “Університет банківської справи” (1(32)). pp. 434-443.

Кондрацька, Н. М. and Любовська, М. М. and Kondratska, N. M. and Lіubovska, M. M. (2019) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 51-63.

Кондрацька, Н. М. and Дзюба, В. І. and Kondratska, N. M. and Dziuba, V. I. (2018) ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА НАПРЯМИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 59-68.

Кондрацька, Н. М. and Горбатюк, А. Л. and Kondratska, N. M. and Horbatіuk, A. L. (2018) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 100-109.

Кондрацька, Н. М. and Погоріла, Г. В. and Kondratska, N. M. and Pohorila, H. V. (2017) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПП «РАДІВ-АГРО»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 143-152.

Кондрацька, Н. М. and Клепач, М. М. and Шабловська, А. Р. and Kondratska, N. M. and Klepach, M. M. and Shablovska, A. R. (2015) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОСВІТА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ. Технології навчання (14). pp. 65-72.

Освітні програми

Ляхович, О. О. and Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. and Скаковська, С. С. (2023) Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Кондрацька, Н. М. and Мельник, Л. М. and Мошич, С. З. (2023) Освітньо-професійна програма "Фiнанси, банкiвська справа та страхування" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фiнанси, банкiвська справа, страхування та фондовий ринок" Галузі знань 07 "Управлiння та адмiнiстрування" Кваліфікація: Магістр фiнансiв, банкiвськоi страви та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Кондрацька, Н. М. and Мельник, Л. М. and Подлевський, А. А. and Дума, В. Л. (2023) Освітньо-професійна програма "Фiнансио банкiвська справа та страхування" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фiнанси, банкiвська справа, страхування та фондовий ринок" Галузі знань 07 "Управлiння та адмiнiстрування" Кваліфікація: бакалавр фiнансiв, банкiвськоI страви та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. М. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Подлевський, А. А. (2021) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Заячківська, О. В. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Мельник, Л. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. and Ляхович, О. О. and Кондрацька, Н. М. and Шило, Ж. С. and Подлевський, А. А. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління фінансово-економічною безпекою" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" Галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр менеджменту. [Освітні програми]

Мельник, Л. М. and Акімова, Л. М. and Заячківська, О. В. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Подлевський, А. А. (2019) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Заячківська, О. В. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Мельник, Л. М. (2019) Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» другого(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. В. and Ковшун, Н. Е. and Заячківська, О. В. and Кондрацька, Н. М. and Ляхович, О. О. and Мельник, Л. М. (2019) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". Галузь знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Мельник, Л. М. and Акімова, Л. М. and Заячківська, О. В. and Ляхович, О. О. and Кондрацька, Н. М. and Подлевський, А. А. (2016) Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (Бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування. [Освітні програми]

Робочі програми

06-03-77 Кондрацька, Н. М. (2020) Робоча програма виробничої і переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою „Фінанси, банківська справа та страхування” за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. PROGRAM OF PRODUCTION AND PRE-GRADUATE PRACTICE specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-63 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” на основі молодшого спеціаліста. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-62 Кондрацька, Н. М. (2019) Робоча програма з дисципліни „Фінансовий ринок” для студентів за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline "FINANCIAL MARKET" Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-43 Кондрацька, Н. М. (2018) Робоча програма з дисципліни „Фінанси” для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline «FINANCES» specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-09 Кондрацька, Н. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВИРОБНИЧІ КОРПОРАТИВНІ СИСТЕМИ В ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ галузь знань 05 „Соціальні та поведінкові науки” спеціальність 051 „Економіка” спеціалізація „Економіка довкілля і природних ресурсів”. [Робочі програми]

06-03-10 Кондрацька, Н. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Галузь знань: 07 „Управління та адміністрування” Спеціальність: 073 „Менеджмент” Спеціалізація: „Управління фінансово-економічно безпекою”. [Робочі програми]

06-03-11 Кондрацька, Н. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Робочі програми]

Силабус

06-03-55S Кондрацька, Н. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні технології у професійній комунікації» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою», спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-03-65S Кондрацька, Н. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою», спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-03-12s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-11s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Силабус]

06-03-02s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Силабус]

06-03-03s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий інжиніринг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Силабус]

06-03-11s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Силабус]

06-03-12s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Управління фінансово-економічною безпекою", 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-03-16s Кондрацька, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Управління фінансово-економічною безпекою, спеціальності 073 Менеджмент. [Силабус]

Опис дисципліни

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2023) Фінансовий ризик-менеджмент (укр.). Financial Risk Management (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2023) Сучасні технології у професійній комунікації (укр.). Modern technologies in professional communications (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2023) Сучасні технології у професійній комунікації (укр.). Modern technologies in professional communications (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2023) Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків (укр.). Organization and Management of Financial and Economic Security System in Banks (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2022) Управління фінансами та прийняття інвестиційних рішень (укр.). Managing finances and investment decision making (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2020) Фінансовий інжиніринг (укр.) Financial engineering (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2020) Ринок фінансових послуг (укр.) Financial services market (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2019) Фінансовий ринок (укр.) Financial market (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2018) Фінанси (укр.) Finances (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2018) Ринок фінансових послуг (укр.) Financial services market (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondraska, N. M. (2018) Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (укр.) Organization and management of the system of the enterprise’s financial and economic security (en.). [Опис дисципліни]

Кондрацька, Н. М. and Kondratska, N. M. (2018) Виробничі корпоративні системи в природокористуванні (укр.) Production corporate systems in the nature management (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 23:01:30 2024 UTC.