Items where Author is "Кравченко, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 64.

Методичне забезпечення

03-02-429М Кравченко, Н. В. (2024) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-427М Кравченко, Н. В. (2023) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання і вентиляція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-428М Кравченко, Н. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з освітнього компонента «Економіка галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо професійною програмою «Водопостачання та водовідведення» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-400 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-402 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-401 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньопрофесійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» 192 «Будівництво та цивільна інженерія» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-393 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц ипліни « Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання та вентиляції » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо професійною програмою « Те плогазопостачання та вентил яція » спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія » денної та заочної формнавчання Електронне видання. [Методичне забезпечення]

03-02-391 Кравченко, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Техніко економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо професійною програмою «Теплогазопостачання та вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-02-394 Кравченко, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економіка галузі” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо-професійною програмою “Водопостачання та водовідведення” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-371 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2018) Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-372 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2018) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-363 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» рівня вищої освіти «Бакалавр» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-315 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Інженерне обладнання будівель» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-314 Кравченко, Н. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Теплогазопостачання та вентиляція» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-312 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення, проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Інженерне обладнання будівель" для студентів напряму підготовки 6.060102 “Архітектура”. [Методичне забезпечення]

Book

Шадура, В. О. and Кравченко, Н. В. (2023) ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-566-6

Шадура, В. О. and Кравченко, Н. В. (2018) Водопостачання та водовідведення. НУВГП, Рівне.

Кравченко, Н. В. (2011) Економіка галузі. НУВГП, Рівне, Україна.

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2010) Санітарно–технічне обладнання будинків. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2018) ДО ПИТАННЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОКВАРТИРНОГО ПІДІГРІВАННЯ ВОДИ В ІСНУЮЧИХ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ ІЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ГАРЯЧИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 86-93.

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Басюк, М. М. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. and Basіuk, M. M. (2016) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД В УМОВАХ СКИДУ НЕВЕЛИКИХ ВИТРАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 155-163.

Мацнєва, Т. С. and Кравченко, Н. В. and Грицина, О. О. and Matsnyeva, T. S. and Kravchenko, N. V. and Grytsyna, O. O. (2015) ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФОЛІО У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Технології навчання (14). pp. 37-42.

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Мацнєва, Т. С. and Мельник, О. М. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. and Matsnyeva, T. S. and Melnik, O. M. (2015) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК НА ФЕРМАХ ВРХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). p. 259.

Освітні програми

Кізєєв, М. Д. and Проценко, С. Б. and Новицька, О. С. and Кравченко, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація : магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Макаренко, Р. М. and Шадура, В. О. and Караван, В. В. and Ліпянін, В. А. and Подворний, А. В. and Кравченко, Н. В. and Житковський, В. В. and Супрунюк, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Будівництво та цивільна інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Робочі програми

03-02-39 Кравченко, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Економічна ефективність інвестицій в енергоефективні заходи” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем” спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". Program of the Discipline "ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN ENERGY EFFECTIVE MEASURES" specialty 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

03-02-30 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty / major field of study 191 "Architecture and Urban-planning". [Робочі програми]

03-02-35 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Обстеження та модернізація інженерних систем” для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline INSPECTION AND MODERNIZATION OF ENGINEERING SYSTEMS specialty 192 «Building and civil engineering». [Робочі програми]

03-02-22 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)". Program of the Discipline "SANITARY EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty / major field of study 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

03-02-21 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція)". Program of the Discipline "SANITARY EQUIPMENT OF BUILDINGS AND STRUCTURES" specialty / major field of study 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

03-02-15 Кравченко, Н. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція)". Program of the Discipline "TECHNICAL AND ECONOMIC CALCULATIONS OF HEAT AND GAS SUPPLY AND VENTILATION SYSTEMS" specialty major field of study 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

03-02-14 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання та вентиляції” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція). Program of the Discipline "INSTALLATION AND ADJUSTMENT OF HEAT AND GAS SUPPLY AND VENTILATION SYSTEMS" specialty major field of study 192 "Building and civil engineering". [Робочі програми]

03-02-19 Кравченко, Н. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialization All specializations. [Робочі програми]

03-02-08 Кравченко, Н. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація техніко-економічних розрахунків» для студентів за всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

03-02-13 Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Економіка галузі". Program of the Discipline "Economy of water supply and sewerage". [Робочі програми]

03-02-12 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Теплогазопостачання та вентиляція". Program of the Discipline "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

Силабус

03-02-51S Кравченко, Н. В. (2024) Силабус навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Будівництво та цивільна інженерія” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)”. [Силабус]

03-02-54S Кравченко, Н. В. (2024) Силабус навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Будівництво та цивільна інженерія” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція)”. [Силабус]

03-02-47S Кравченко, Н. В. (2024) Силабус навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Охорона праці”, 263 “Цивільна безпека”. [Силабус]

03-02-31S Кравченко, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Інженерне обладнання будівель" для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" та "магістр" всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-30S Кравченко, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни “Автоматизація техніко-економічних розрахунків” для здобувачів вищої освіти ступеня “магістр” всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

03-02-41S Кравченко, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни “Економіка галузі” для здобувачів вищої освіти ступеня “магістр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Водопостачання та водовідведення”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”. [Силабус]

03-02-35S Кравченко, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” для здобувачів вищої освіти ступеня “бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Охорона праці”, 263 “Цивільна безпека”. [Силабус]

03-02-19S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Теплогазопостачання і вентиляція” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-20S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Інженерне обладнання будівель” для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 191 «Архітектура та містобудування». [Силабус]

03-02-05S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Економіка галузі” для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою “Водопостачання та водовідведення”, 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-02-06S Кравченко, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти “Техніко-економічні розрахунки систем водопостачання та водовідведення” для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою “Водопостачання та водовідведення”, 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2024) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.). Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2024) Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд (укр.). Sanitary equipment of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2023) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.). Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2021) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2020) Економічна ефективність інвестицій в енергоефективні заходи (укр.) Economic efficiency of investments in energyeffective measures (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2019) Обстеження та модернізація інженерних систем (укр.) Inspection and modernization of engineering systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Автоматизація техніко-економічних розрахунків (укр.) Automation of technical and economic calculations (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Економіка в будівництві (укр.) Economics in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Економіка галузі (укр.) Economy of water supply and sewerage (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Інженерне обладнання будівель (укр.) Engineering equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Теплогазопостачання та вентиляція (укр.) Heat and gas supply and ventilation (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation and adjustment of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Монтаж систем теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Installation of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. and Kravchenko, V. S. and Kravchenko, N. V. (2017) Санітарно-технічне обладнання будівель і споруд (укр.) Sanitary equipment of buildings and structures (en.). [Опис дисципліни]

Кравченко, Н. В. and Kravchenko, N. V. (2017) Техніко-економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції (укр.) Technical and economic calculations of heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 21 08:08:41 2024 UTC.