Items where Author is "Круліковський, Б. Б."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Методичне забезпечення

04-04-249М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Компютерна інженерія» спеціальності «Комп'ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-04-249М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Комп'ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-04-264М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання електронних схем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-04-265М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Моделювання електронних схем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-04-250М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-04-250М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-04-252М Круліковський, Б. Б. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. Частина 3. [Методичне забезпечення]

04-04-244М Круліковський, Б. Б. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Комп᾽ютерна схемотехніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-248М Круліковський, Б. Б. (2022) Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту з освітньої компоненти «Проектування комп’ютерних систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-209 Круліковський, Б. Б. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна електроніка" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-04-210 Круліковський, Б. Б. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна електроніка" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-04-227 Заяць, В. М. and Круліковський, Б. Б. and Шатний, С. В. (2018) Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 123 "Комп‛ютерна інженерія" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-206 Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-04-207 Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з предмету "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 2. Схемотехніка послідовністних пристроїв для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

043-56 Круліковський, Б. Б. and Наумчук, О. М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни „АРМ диспетчера вантажних перевезень” для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.07010102 „Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

043-44 Круліковський, Б. Б. and Наумчук, О. М. (2013) Методичні вказівки та завдання контрольної роботи з дисципліни “АРМ диспетчера вантажних перевезень” для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.07010102 „Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Круліковський, Б. Б. and Николайчук, Я. М. and Шатний, С. В. (2016) Мікропроцесорні системи. Практикум. НУВГП, Рівне.

Article

Круліковський, Б. Б. and Шпортько, О. В. and Чепелева, М. Е. and Krulikovskyі, B. B. and Shportko, О. V. and Chepeleva, M. E. (2019) РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВІДЗНАК СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 200-210.

Николайчук, Я. М. and Круліковський, Б. Б. and Возна, Н. Я. and Процюк, Г. Я. and Nykolaichuk, Y. M. and Krulikovskyi, B. B. and Vozna, N. Y. and Protsiuk, G. Y. (2015) ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАТИКИ МОНІТОРИНГУ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ТА ЗАХИСТУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КАРПАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 258-264.

Круліковський, Б. Б. and Возна, Н. Я. and Николайчук, Я. М. and Krulikovskyi, B. В. and Vozna, N. Y. and Nikolaychuk, Y. М. (2014) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОЦЕСОРІВ БАГАТОРОЗРЯДНОЇ АРИФМЕТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 527-538.

Освітні програми

Круліковський, Б. Б. and Заяць, В. М. and Соломко, М. Т. and Сидор, А. І. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація "Бакалавр з комп’ютерної інженерії". [Освітні програми]

Круліковський, Б. Б. and Заяць, В. М. and Сидор, А. І. and Шатний, С. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії. [Освітні програми]

Круліковський, Б. Б. and Заяць, В. М. and Соломко, М. Т. and Сидор, А. І. and Шатний, С. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", галузь знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація "Бакалавр з комп'ютерної інженерії". [Освітні програми]

Круліковський, Б. Б. and Соломко, М. Т. and Николайчук, Я. М. and Мартинюк, П. М. and Тадеєв, П. О. and Рейнська, В. Б. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Комп'ютерна інженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань № 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: магістр з комп'ютерної інженерії. [Освітні програми]

Круліковський, Б. Б. and Николайчук, Я. М. and Соломко, М. Т. and Жуковський, В. В. (2016) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань № 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація "Бакалавр з комп'ютерної інженерії". [Освітні програми]

Робочі програми

04-04-56 Круліковський, Б. Б. and Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія". PRODUCTION PRACTICE WORKING PROGRAM specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-04 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма "Технічне обслуговування комп’ютерних систем" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія". Program of the Discipline Maintenance of computer systems specialty 123 Computer engineering. [Робочі програми]

04-04-03 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма "Комп’ютерна схемотехніка" для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline Computer circuitry specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-04-02 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма "Основи конструювання комп’ютерних систем" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline Fundamentals of computer systems design specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-04-05 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма "Мікропроцесорні системи" для студентів, які нав-чаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline Microprocessor systems specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-29 Круліковський, Б. Б. and Ольшанський, П. В. (2018) Робоча програма переддипломної практики для магістрів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". WORKING PROGRAM FOR PRE-DIRECT PRACTICE specialty 123 Computer Engineering. [Робочі програми]

04-04-18 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма “Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем” для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” Program of the Discipline«Research and optimization of computer systems» specialty 123 Computer engіneering. [Робочі програми]

04-04-01 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма “Комп’ютерна електроніка” для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”, Program of the Discipline Computer electronics Specialty 123 Computer engіneering. [Робочі програми]

04-04-27 Круліковський, Б. Б. (2018) Робоча програма “ Сучасні засоби інформаційних технологій ” для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. Program of the Discipline "Modern information technology tools" Specialty 123 Computer engіneering. [Робочі програми]

Силабус

04-04-26S Круліковський, Б. Б. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Дослідження та оптимізація комп'ютерних систем" для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр", які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія", спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". [Силабус]

04-04-05S Круліковський, Б. Б. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

04-04-01S Круліковський, Б. Б. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Практична підготовка з комп’ютерної схемотехніки" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 "Комп’ютерна інженерія", спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". [Силабус]

Опис дисципліни

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2019) Дослідження та оптимізація комп'ютерних систем (укр.) Research and optimization of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2018) Дослідження та оптимізація комп’ютерних систем (укр.) Research and optimization of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна схемотехніка (укр.) Computer circuitry (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна електроніка (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Основи конструювання комп'ютерних систем (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Технічне обслуговування комп'ютерних систем (укр.) Maintenance of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Мікропроцесорні системи (укр.) Microprocessor systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 22:03:31 2024 UTC.