Items where Author is "Кізєєв, М. Д."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Методичне забезпечення

03-02-407М Кізєєв, М. Д. and Новицька, О. С. and Проценко, С. Б. (2021) Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель і обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-403М Кізєєв, М. Д. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит в системах теплогазопостачання і вентиляції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-396М Новицька, О. С. and Кізєєв, М. Д. (2021) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять з навчальної дисципліни «Теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання та вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

03-02-397М Новицька, О. С. and Кізєєв, М. Д. (2021) Методичні вказівки до виконання курсового проекту та практичних занять з навчальної дисципліни «Теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання та вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

03-02-406М Кізєєв, М. Д. (2020) Методичні вказівки з другої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» («Теплогазопостачання і вентиляція») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-405М Кізєєв, М. Д. (2020) Методичні вказівки з першої виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» («Теплогазопостачання і вентиляція») денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-404М Кізєєв, М. Д. and Новицька, О. С. and Проценко, С. Б. (2020) Методичні вказівки до проведення науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти (ЗВО) другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-338 Кізєєв, М. Д. and Басюк, М. М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Холодильні установки та теплові насоси" для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" професійного спрямування "Теплогазопостачання і вентиляція" всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-286 Кізєєв, М. Д. and Басюк, М. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» за професійним спрямуванням «Водопостачання та водовідведення» (Лабораторні роботи № 8 – 15). [Методичне забезпечення]

056-266 Кізєєв, М. Д. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни "Основи проектної справи” для студентів напрямку підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» за професійним спрямуванням «Водопостачання та водовідведення» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Проценко, С. Б. and Кізєєв, М. Д. and Новицька, О. С. (2023) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В АЕРОТЕНКАХ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НІТРИ-ДЕНІТРИФІКАЦІЇ ЗА СХЕМОЮ ДВОСТУПІНЧАСТОГО МОДИФІКОВАНОГО ПРОЦЕСУ ЛЮДЗАКА – ЕТТІНГЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 80-93.

Кізєєв, М. Д. and Куницький, М. О. and Kizіeіev, M. D. and Kunуtskyi, M. O. (2019) ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 99-106.

Кізєєв, М. Д. and Присяжнюк, І. М. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. and Kizіeіev, M. D. and Prysіazhnіuk, I. M. and Prysіazhnіuk, O. V. and Safonyk, A. P. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ – ДИФУЗІЯ – МАСООБМІН» В ПОРИСТИХ БАГАТОШАРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 47-59.

Чабан, І. В. and Кізєєв, М. Д. and Chaban, I. V. and Kizeev, M. D. (2015) ОСОБЛИВОСТІ СИТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ СТАНЦІЙ ВОДОПІДГОТОВКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 34-40.

Освітні програми

Кізєєв, М. Д. and Проценко, С. Б. and Новицька, О. С. and Кравченко, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Кваліфікація : магістр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Кізєєв, М. Д. and Пугачов, Є. В. and Проценко, С. Б. and Довбенко, В. С. (2019) Освітньо-професійна програма "Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем" підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціалізацією "Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем". Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

Кізєєв, М. Д. and Гіроль, М. М. and Кравченко, В. С. and Проценко, С. Б. (2018) Освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція» підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція». [Освітні програми]

Кізєєв, М. Д. and Гіроль, М. М. and Кравченко, В. С. and Проценко, С. Б. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯІ ВЕНТИЛЯЦІЯ» ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціалізацією Теплогазопостачання і вентиляція Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

Робочі програми

03-02-30 Кізєєв, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються, за освітньо професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "HEATING SYSTEMS" specialty / major field of study 192 Building and civil engineering. [Робочі програми]

03-02-09 Кізєєв, М. Д. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Енергоефективність та енергоаудит в системах теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. Program of the Discipline "Energy Efficiency and Energy Audit in Heat and Gas Supply and Ventilation Systems" Specialty 192 "Construction and Civil Engineering" specialization "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

03-02-18 Кізєєв, М. Д. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ» для студентів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія” спеціалізації “Теплогазопостачання і вентиляція”. Program of the Discipline "Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems" Specialty 192 "Construction and Civil Engineering" specialization "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

03-02-07 Кізєєв, М. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та сучасні технології проектування в будівництві» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

03-02-10 Кізєєв, М. Д. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація систем теплогазопостачання і вентиляції» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline "Mathematical modeling and optimization of systems in Heat and Gas Supply and Ventilation Systems" specialty 192 "Construction and Civil Engineering" specialization "Heat and gas supply and ventilation". [Робочі програми]

Силабус

03-02-49S Проценко, С. Б. and Кізєєв, М. Д. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теплові насоси і холодильні установки» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Проценко, С. Б. and Кізєєв, М. Д. and Protsenko, S. B. and Kizyeyev, M. D. (2024) Теплові насоси і холодильні установки (укр.). Heat pumps and refrigeration units (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2018) Енергоефективність та енергоаудит в системах теплогазопостачання і вентиляції(укр.), Energy efficiency and energy audit in heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2018) Енергоефективність та енергоаудит в системах теплогазопостачання і вентиляції (укр.) Energy efficiency and energy audit in heat and gas supply and ventilation systems (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2018) Організація та сучасні технології проектування в будівництві(укр.), Organization and modern technologies of designing in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2018) Організація та сучасні технології проектування в будівництві (укр.) Organization and modern technologies of designing in construction (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Основи проектної справи (укр.) Fundamentals of the project business (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Математичне моделювання та оптимізація систем ТГПіВ (укр.) Mathematical modelling and HGS&V systems optimization (en.). [Опис дисципліни]

Кізєєв, М. Д. and Kizyeyev, M. D. (2017) Використання вторинних та відновлювальних енергоресурсів у системах ТГПіВ (укр.) Use of secondary and renewable energy resources in HGS&V systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 22 00:35:03 2024 UTC.