Items where Author is "Петрук, І. Р."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Методичне забезпечення

06-01-73М Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Адамчук, Т. Л. (2023) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «СТАТИСТИКА» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-72М Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Левун, О. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту НУВГП денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-68М Савіна, Н. Б. and Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2022) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-69М Савіна, Н. Б. and Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-206 Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня заочної форми навчання галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-133 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Козлюк, В. В. (2018) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 „Соціальні та поведінкові науки”, 07 „Управління та адміністрування”, 29 „Міжнародні відносини” другого (магістерського) рівня. [Методичне забезпечення]

06-01-225 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” студентами спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання (у тому числі зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-226 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2017) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” для студентів спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання (у тому числі зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-112 Кушнір, Н. Б. and Кузнецова, Т. В. and Ковшун, Н. Е. and Петрук, І. Р. and Збагерська, Н. В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до підготовки з комплексного державного екзамену за фахом за напрямом підготовки "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". [Методичне забезпечення]

06-01-91 Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до практичних занять з навчальної дисципліни „Стратегія підприємства” для студентів напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” денної та заочної форми навчання (у тому числі студентів, що навчаються за інтегрованими планами). [Методичне забезпечення]

06-01-56 Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з навчальної дисципліни „СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА” для студентів напряму підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” денної та заочної форми навчання (у тому числі студентів, що навчаються за інтегрованими планами). [Методичне забезпечення]

06-01-102 Петрук, І. Р. and Левун, О. І. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з організації наукового семінару студентів денної та інтегрованої форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». [Методичне забезпечення]

06-01-74 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до вивчення навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” студентами спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” денної та заочної (дистанційної) форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-72 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” денної та заочної (дистанційної) форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-73 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для студентів спеціальності 7.03050401, 8.03050401 „Економіка підприємства” денної та заочної (дистанційної) форми навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2020) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ, ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 242-257.

Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. and Petruk, I. R. and Petruk, V. A. (2019) ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 72-81.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 210-220.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2018) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 171-180.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2018) ВИБІР СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ БІЗНЕСУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 149-159.

Петрук, І. Р. (2011) ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 165-171.

Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 202-208.

Петрук, І. Р. and Шумило, Н. М. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 210-216.

Робочі програми

06-01-54 Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2020) Робоча програма «Статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "Statistics" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-01-27 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” для студентів спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Робочі програми]

06-01-28 Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Козлюк, В. В. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для студентів за спеціальністю 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Робочі програми]

06-01-26 Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни „Стратегія підприємства” для студентів напряму підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”. [Робочі програми]

Силабус

06-01-095S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Адамчук, Т. Л. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-01-094S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Адамчук, Т. Л. (2022) Силабус освітньої компоненти «Статистика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 «Економіка», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-01-098S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Управління персоналом і економіка праці” спеціальності 051 „Економіка” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Силабус]

06-01-102S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Левун, О. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 051 „Економіка” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою „Бізнес-аналітика”. [Силабус]

06-01-052S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 „Менеджмент” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою „Менеджмент”. [Силабус]

06-01-055S Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Стратегія і розвиток бізнесу” для здобувачів вищої освіти ступеня „бакалавр”, які навчаються за освітньо-професійними програмами „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Силабус]

06-01-099S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Економіка підприємства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Силабус]

06-01-091S Савіна, Н. Б. and Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою „Економіка підприємства” спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” денної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-01-044S Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Стратегічне управління підприємством” для здобувачів вищої освіти ступеня „магістр”, які навчаються за освітньо-професійною програмою „Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”, спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля і біржова діяльність”. [Силабус]

06-01-043S Петрук, І. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Готельно-ресторанна справа», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Силабус]

06-01-042S Петрук, І. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Туризм», «спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

06-01-048S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Cтатистика» для здобувачів першого бакалаврського рівня (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент». [Силабус]

06-01-045S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Cтатистика” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 076 „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. [Силабус]

Опис дисципліни

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2022) Статистика (укр.). Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2021) Статистика (укр.) Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2019) Статистика (укр.) Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2019) Статистика (укр.) Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, І. Р. and Petruk, I. R. (2018) Стратегія підприємства (укр.) Strategy of the enterprise (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun May 26 03:55:45 2024 UTC.