Items where Author is "Приходько, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Методичне забезпечення

01-01-62M Приходько, Н. В. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. (2022) Методичні вказівки для самостійної роботи і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01- 44 Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01- 45 Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-48 Рокочинський, А. М. and Коптюк, Р. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-36 Волкова, Л. А. and Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Вимірювання вологості ґрунту кондуктометричним методом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-37 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-38 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до обґрунтування раціональної кількості варіантів проектних рішень при виконанні розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-39 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до обґрунтування параметрів регулюючої мережі при виконанні розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-40 Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до обґрунтування економічно оптимального проектного рішення при виконанні розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація проектування водогосподарсько-меліоративних об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-42 Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01- 43 Приходько, Н. В. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-01-20 Шалай, С. В. and Рокочинський, А. М. and Козішкурт, С. М. and Приходько, Н. В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни “Основи наукових досліджень” студентами спеціальності “Гідромеліорація” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Рокочинський, А. М. and Турченюк, В. О. and Волк, П. П. and Коптюк, Р. М. and Величко, С. В. and Приходько, Н. В. and Фроленкова, Н. А. and Волк, Л. Р. (2020) Автоматизація проектування та розрахунків водогосподарсько-меліоративних об’єктів. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-478-2

Рокочинський, А. М. and Живиця, В. А. and Волкова, Л. А. and Ромащенко, М. І. and Савчук, Д. П. and Мендусь, С. П. and Величко, С. В. and Трофимчук, Д. М. and Приходько, Н. В. and Чіпак, В. П. and Коломис, С. М. and Шобей, О. З. and Стойка, С. С. (2017) ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ. ОЛДІ-ПЛЮС, Херсон. ISBN 978-966-289-139-3

Monograph

Герасімов, Є. Г. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. (2023) НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Волк, П. П. and Приходько, Н. В. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА МЕЛІОРОВАНИХ УГІДДЯХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 3-12.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Приходько, Н. В. (2022) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СУПУТНІХ КУЛЬТУР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 36-49.

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Деревягіна, Н. І. and Rokochуnskyi, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Derevіahina, N. I. (2021) ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ, ЇХ ЗМІН ТА ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРИРОДНО-МЕЛІОРАТИВНИЙ РЕЖИМ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 48-64.

Герасімов, Є. Г. and Рокочинський, А. М. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. and Волк, П. П. and Фроленкова, Н. А. and Gerasimov, I. G. and Rokochуnskyi, A. M. and Koptіuk, R. M. and Prуkhodko, N. V. and Volk, P. P. and Frolenkova, N. A. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ РЕСУРСОЕКОНОМНИХ ЗАХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 37-51.

Білоконь, С. О. and Приходько, Н. В. and Коптюк, Р. М. and Ричко, Д. М. and Рокочинський, А. М. and Bilokon, S. O. and Prykhodko, N. V. and Koptiuk, R. M. and Rychko, D. M. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДОЩУВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 31-39.

Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ АГРОМЕЛІОРАТИВНИМИ ЛАНДШАФТАМИ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 41-51.

Білоконь, С. О. and Турбал, Ю. В. and Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Приходько, Н. В. and Bilokon, S. O. and Turbal, Yu. V. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Prykhodko, N. V. (2018) ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛИВНОЇ ВОДИ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ДОЩУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВЕЛИЧИНУ ПОЛИВНОЇ НОРМИ ПРИ ЗРОШЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 21-29.

Ричко, Д. М. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Rychko, D. M. and Prykhodko, N. V. and Rokochуnskyi, A. M. (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СУПУТНІХ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 157-167.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Ричко, Д. М. and Turcheniuk, V. О. and Rokochуnskyі, A. M. and Volk, P. P. and Prуkhodko, N. V. and Rуchko, D. M. (2018) КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 3-21.

Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Rokochуnskyі, A. M. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 25-33.

Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Волкова, Л. А. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Prykhodko, N. V. and Volkova, L. A. and Rokochуnskyi, A. M. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИХ ЛАНДШАФТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 10-19.

Приходько, Н. В. and Prykhodko, N. V. (2016) ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОМИВНОСТІ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ РИСОВИХ СИСТЕМ ЗІ СКЛАДНИМИ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИМИ УМОВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 3-11.

Сингаєвич, Д. М. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Synhaіevych, D. M. and Prykhodko, N. V. and Rokochynskyi, A. M. (2016) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІК ПОЛИВУ ТА РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СУПУТНІХ РИСУ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 27-33.

Турченюк, В. О. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Turchenіuk, V. O. and Prykhodko, N. V. and Rokochynskyі, A. M. (2016) ПІДВИЩЕННЯ ДРЕНОВАНОСТІ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ГЛИБОКОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 31-38.

Приходько, Н. В. and Prykhodkо, N. V. (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ РИСОВОГО ПОЛЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 57-64.

Робочі програми

05-04-260 Тадєєв, О. А. and Приходько, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "ENGINEERING GEODESY AND FUNDAMENTALS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-37 Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Automated design of constructions and systems" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-41 Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування споруд та систем» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» за скороченим терміном навчання денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline Automated design of constructions and systems specialty 194 Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology educational program Water engineering and water technologies. [Робочі програми]

01-01-32 Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за освітньою програмою «Водна інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Agroengineering" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-30 Приходько, Н. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» (Частина 2. Основи геоінформатики) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "ENGINEERING GEODESY AND THE BASIS OF GEOINFORMATICS" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-01-16 Волкова, Л. А. and Приходько, Н. В. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи раціонального природокористування та природооблаштування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the discipline "BASES OF RATIONAL NATURE USE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

Силабус

01-01-06S Приходько, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Використання та охорона водних ресурсів» дляздобувачів вищої освіти першого рівня «бакалавр», які навчаються за освітньоюпрограмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-29S Приходько, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого рівня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-31S Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Проектування водогосподарських та природоохоронних систем» для здобувачів вищої освіти другого рівня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-32S Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Проектування водогосподарських та природоохоронних систем» для здобувачів вищої освіти другого рівня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-33S Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Проектування водогосподарських та природоохоронних систем» для здобувачів вищої освіти другого рівня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-10S Приходько, Н. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Агроінженерія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

01-01-09S Мельничук, В. Г. and Приходько, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Меліоративна гідрогеологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія», 103 «Науки про землю». [Силабус]

05-04-009S Тадєєв, О. А. and Приходько, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інженерна геодезія та основи геоінформатики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

Опис дисципліни

Приходько, Н. В. and Prykhodko, N. V. (2019) Інженерна геодезія та основи геоінформатики. Частина 2. Основи геоінформатики (укр.) Engineering geodesy and the basis of geoinformatics (Part 2. Basis of geoinformatics) (en.). [Опис дисципліни]

Приходько, Н. В. and Prykhodko, N. V. (2019) Агроінженерія (укр.) Agroengineering (en.). [Опис дисципліни]

Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. and Koptyuk, R. M. and Prykhodko, N. V. (2019) Автоматизоване проектування споруд та систем (укр.) Automated design of structures and systems (en.). [Опис дисципліни]

Коптюк, Р. М. and Приходько, Н. В. and Koptyuk, R. M. and Prykhodko, N. V. (2019) Автоматизоване проектування споруд та систем (укр.) Automated design of structures and systems (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun May 26 03:54:23 2024 UTC.