Items where Author is "Прищепа, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Методичне забезпечення

04-01-75М Прищепа, О. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітніми програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання Частина 1. [Методичне забезпечення]

04-01-76М Прищепа, О. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Математична статистика та аналіз даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 Прикладна математика денної, заочної форм навчання. Частина 1 [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

04-01-48 Жуковський, В. В. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. and Ярощак, С. В. (2020) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-47 Іванчук, Н. В. and Прищепа, О. В. (2020) Методичні вказівки до комп’ютерної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-44 Прищепа, О. В. and Іванчук, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 “Прикладна математика” денної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-43 Прищепа, О. В. and Іванчук, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. and Прищепа, О. В. and Філатова, І. А. and Філатов, М. С. and Рощенюк, А. М. and Демчук, О. С. and Демчук, М. Б. and Мічута, О. Р. and Цвєткова, Т. П. and Федорчук, Н. А. (2011) Лабораторний практикум з програмування. НУВГП, Рівне.

Article

Прищепа, О. В. and Зубриюк, С. А. (2012) ПРО СИСТЕМУ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТИПУ M|M|c|N ЗІ ЗМІННОЮ ІНТЕНСИВНІСТЮ ПОВТОРНИХ ВИКЛИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 188-195.

Освітні програми

Климюк, Ю. Є. and Бомба, А. Я. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Прищепа, О. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Прищепа, О. В. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Бомба, А. Я. (2021) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики. [Освітні програми]

Прищепа, О. В. and Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Цвєткова, Т. П. and Демчук, О. С. (2019) Освітньо-професійна програма «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика і статистика». Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики. [Освітні програми]

Цвєткова, Т. П. and Мічута, О. Р. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з прикладної математики. [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-54 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Практика з програмування” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Programming practice", specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-71 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей” для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the discipline «Probability theory» speciality 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-35 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Випадкові процеси та їх моделювання” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 113 “Прикладна математика”. Program of the Educational Discipline Stochastic processes and their modelling specialty 122 “Computer science” 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-40 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Program of the Educational Discipline "Probability theory and mathematical statistics" specialty 122 “Computer science” 121 “Software Engineering”. [Робочі програми]

04-01-57 Прищепа, О. В. (2018) Робоча програма “Теорія ймовірностей” для студентів які навчаються, за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the discipline «Probability theory» speciality 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

Силабус

04-01-80S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» та освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» 051 "Економіка". [Силабус]

04-01-114S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» 051 "Економіка". [Силабус]

04-01-115S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» та освітньо-науковою програмою «Управління персоналом та економіка праці» 051 "Економіка". [Силабус]

04-01-116S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Математична статистика та аналіз даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-96S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Прикладна математика»» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-97S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та випадкові процеси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-113S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-112S Прищепа, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки", 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-79S Прищепа, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи інтелектуального аналізу даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

04-01-11S Прищепа, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей і математична" статистика для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-19S Прищепа, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" (за скороченим терміном навчання). [Силабус]

04-01-20S Прищепа, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни Теорія ймовірностей і математична статистика для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Комп’ютерні науки, спеціальності 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

Опис дисципліни

Прищепа, О. В. (2019) Випадкові процеси та їх моделювання. [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. (2019) Теорія ймовірностей. [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. (2019) Моделювання важкоформалізованих процесів. [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Моделювання випадкових процесів (укр.) Modelling of random processes (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірностей (укр.) Probability theory (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірності і математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Випадкові процеси та їх моделювання (укр.) Random processes and their modelling (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 22 12:39:10 2024 UTC.