Items where Author is "Янчук, Р. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Методичне забезпечення

05-04-122М Трохимець, С. М. and Янчук, Р. М. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів в завданнях картографії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-110М Янчук, Р. М. and Дмитрів, О. П. and Ліщинський, А. Г. and Янчук, О. Є. (2022) Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-103 Янчук, Р. М. and Дмитрів, О. П. (2020) Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-77 Трохимець, С. М. and Янчук, Р. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Застосування безпілотних літальних апаратів в ГІС» студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Методичне забезпечення]

076-162 Корбутяк, В. М. and Люсак, А. В. and Янчук, Р. М. (2013) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАТИКИ" для студентів за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-04-03 Романчук, С. В. and Янчук, Р. М. (2013) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної (самостійної) роботи з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

076-136 Романчук, С. В. and Янчук, Р. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи „Проектування земельних ділянок та підготовка розмічу- вальних елементів для перенесення проекту в натуру” з дисципліни „Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт” студентами за напрямом підготовки 0801 „Геодезія, картографія та землеустрій” за професійним спрямуванням „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

076-134 Люсак, А. В. and Янчук, Р. М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Формування землевпорядних документів інструментами програмного середовища ГІС” з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Черняга, П. Г. and Бялик, І. М. and Янчук, Р. М. (2013) Супутникова геодезія. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-244-3

Article

Янчук, О. Є. and Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. and Хитько, М. М. (2023) ДОСВІД СТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ (ВІМ) ЗА ДАНИМИ КОМБІНОВАНИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ ЗНІМАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 150-160.

Янчук, О. Є. and Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. and Рудик, Н. О. and Yanchuk, O. Ye. and Yanchuk, R. M. and Trokhymets, S. M. and Rudyk, N. O. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 87-102.

Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. and Yanchuk, R. M. and Trokhymets, S. M. (2017) СТВОРЕННЯ КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АЕРОЗНІМАННЯ З НЕПРОФЕСІЙНИХ БПЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 32-39.

Дмитрів, О. П. and Коваленко, Р. С. and Янчук, Р. М. (2012) ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БОЮПІД с. ГУРБИ 1944 РОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 237-244.

Освітні програми

Корбутяк, В. М. and Ліщинський, А. Г. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Шеремет, Н. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Геоінформаційні системи і технології" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Ліщинський, А. Г. and Корбутяк, В. М. and Янчук, Р. М. and Таргоній, С. Г. and Приходько, А. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Землеустрій та кадастр" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Янчук, Р. М. and Ліщинський, А. Г. and Дмитрів, О. П. (2021) Освітньо-професійна програма "Геодезія та землеустрій" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: бакалавр із геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Янчук, Р. М. and Ліщинський, А. Г. and Дмитрів, О. П. (2018) Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» Першого рівня вищої освіти за спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» Кваліфікація: Бакалавр геодезії та землеустрою за спеціалізацією (геодезія, землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи). [Освітні програми]

Янчук, Р. М. and Ліщинський, А. Г. and Дмитрів, О. П. (2016) Освітньо-професійна програма вищої освіти Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 193"Геодезія та землеустрій" Спеціалізація геодезія, землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи Рівень вищої освіти перший(бакалаврський) Ступінь бакалавр Професійна кваліфікація бакалавр геодезії та землеустрою. [Освітні програми]

Робочі програми

05-04-262 Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальна практика з професійної підготовки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline EDUCATIONAL PRACTICE IN PROFESSIONAL TRAINING specialty 193 "Geodesy and land management". [Робочі програми]

05-04-252 Янчук, Р. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика впровадження ГІС-проектів» для студентів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології» Program of the Discipline «PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF GIS PROJECTS» training direction 193 «Geodesy and land management» specialization «Geographic information systems and technologies». [Робочі програми]

05-04-220 Янчук, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)» для студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій». Program of the Discipline "REGULATORY SUPPORT OF GEODESY AND LAND MANAGEMENT (Part I)" field of study 6.080101 "Geodesy, сartography and land management" specialization "Land management and cadastre" "Geographic information systems and technologies" "Geodesy". [Робочі програми]

05-04-232 Янчук, Р. М. and Прокопчук, А. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-навігаційні ГІС» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Геоінформаційні системи і технології». Program of the Discipline "BASIСS OF REMOTE SENSING" field of study 193 "Land management and cadastre" specialization "Geographic information systems and technologies". [Робочі програми]

05-04-225 Янчук, Р. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт (інтегр.)» для студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання, за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline "GEODETIC SUPPORT OF LAND SURVEY AND CADASTRAL WORKS (integr.)" specialization 193 "Land management and cadastre". [Робочі програми]

05-04-207 Янчук, Р. М. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Тривимірне картографічне моделювання» для студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології». [Робочі програми]

05-04-205 Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Застосування безпілотних літальних апаратів для завдань картографування спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізація Землеустрій та кадастр Геоінформаційні системи і технології. [Робочі програми]

Силабус

05-04-057S Янчук, Р. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Сучасна військова топографія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

05-04-042S Тадєєв, О. А. and Янчук, Р. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Основи вищої та супутникової геодезії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою "Геодезія та землеустрій" спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-045S Янчук, Р. М. and Дмитрів, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни «ГІС і бази даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньою програмою "Геодезія та землеустрій" спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-039S Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. (2023) Силабус освітнього компонента «Навчальна практика з фотограмметрії та супутникової геодезії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-006S Янчук, Р. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика із застосування ГІС» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

05-04-016S Янчук, Р. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «ГІС і бази даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

05-04-003S Янчук, Р. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Планування, управління та впровадження ГІС-проєктів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». [Силабус]

Опис дисципліни

Янчук, Р. М. and Янчук, О. Є. and Yanchuk, R. M. and Yanchuk, O. Ye. (2021) Інформаційне моделювання будівель за геодезичними даними (укр.) Information modeling of buildings according to geodetic data (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Шульган, Р. Б. and Yanchuk, R. M. and Shulgan, R. B. (2019) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (укр.) Regulatory support of geodesy and land management (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2019) Практика впровадження ГІС-проектів (укр.) The practice of implementing GIS projects (en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2017) Нормативне забезпечення геодезії та землеустрою (частина 1)(укр.) Regulatory support of geodesy and land management (Part I)(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2017) Геодезичне забезпечення землевпорядних та кадастрових робіт(укр.) Geodetic support of land survey and cadastral works(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2017) Супутникові навігаційні системи(укр.) Satellite navigation systems(en.). [Опис дисципліни]

Янчук, Р. М. and Yanchuk, R. M. (2017) Тривимірне моделювання засобами ГІС(укр.) Three-dimensional design by facilities of GIS(en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 22 06:30:24 2024 UTC.