Items where Subject is "Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Г | Ж | З | К | М | Р | С | Т
Number of items: 31.

І

Іванчук, Н. В. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування і підтримка веб-застосувань (укр.) Programming and support for web-applications (en.). [Опис дисципліни]

Г

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Інформаційні технології у водогосподарській галузі (укр.) Information technology in the water industry (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Математичні методи дослідження операцій (укр.) Mathematical methods of operations research (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Моделювання систем (укр.) Modeling of systems (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2017) Чисельні методи (укр.). Numerical Methods (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних і м'які обчислення (укр.) Intellectual data analysis and soft calculations (en.). [Опис дисципліни]

Ж

Жуковська, Н. А. and Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Зубик, Я. Я. (2017) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

З

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Програмування на Android та unix-вмісних систем (укр.) Programming using Android and unix-based systems (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Операційні системи (укр.) Operating systems (en.). [Опис дисципліни]

К

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2017) Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів (укр.) Computer Circuitry and Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2017) WEB–ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН (укр.) WEB-TECHNOLOGIES AND WEB DESIGN(en.). [Опис дисципліни]

05-02-30 Колесник, Т. М. and Ковальчук, Н. С. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Збалансоване природокористування» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». [Методичне забезпечення]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2017) Технічне обслуговування комп'ютерних систем (укр.) Maintenance of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

М

04-01-11 Мартинюк, П. М. (2017) Робоча програма «Сучасні програмні середовища комп’ютерного моделювання задач природокористування» для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Program of the discipline "Modern program environments for computer modeling of nature resources use problems" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-10 Мартинюк, П. М. (2017) Робоча програма дисципліни "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в соціальних середовищах за умов впливу агресивних факторів" для здобувачів вищої освіти третього рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Mathematical and computer modeling processes in the social environments under the influence of aggressive factors" specialty 122 " Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Математичне моделювання (укр.) Mathematical modelling (en.). [Опис дисципліни]

04-01-09 Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. (2017) Робоча програма “Алгоритми та методи в задачах фільтраційної консолідації” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Algorithms and methods in problems of filtration consolidation" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-08 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2017) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання в пористих середовищах» для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline Mathematical and computer modeling in porous environment specialty 122 “Computer science and information technology”. [Робочі програми]

Р

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2017) Захист інформації (укр.) Information security (en.). [Опис дисципліни]

С

04-01-15 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Ідентифікація та моделювання систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Identification and modeling of control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-14 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Моделювання автоматизованих систем керування» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of automated control systems" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-13 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Моделювання природних та техногенних процесів» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Modeling of natural and іndustrial processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

04-01-12 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Програмно-апаратні комплекси керування технологічними процесами» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Software and hardware complexes for control of technological processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

Т

04-05-22 Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Надійність комп’ютерних систем " для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки". Program of the discipline "Reliability of computer systems" specialty 122 "Computer science". [Робочі програми]

04-05-19 Тулашвілі, Ю. Й. and Акуленко, К. Ю. (2017) Методичні вказівки до виконання розділу “Економіко-організаційна частина” дипломної роботи бакалавра для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-19 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-17 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма “Інформаційні процеси у соціальних мережах” для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Information processes in the social networks" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-16 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма дисципліни “Програмні комплекси сейсмічного та хвильового моніторингу” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Seismic and wave monitoring software complexes" specialty 122 "Сomputer science and information technology". [Робочі програми]

04-01-18 Турбал, Ю. В. (2017) Робоча програма дисципліни “Спеціальні методи інтелектуального аналізу даних” для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". Program of the discipline "Special methods of data mining" specialty 122 "Сomputer science". [Робочі програми]

Турбал, Ю. В. and Мартинюк, П. М. and Демчук, О. С. and Жуковський, В. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук. [Освітні програми]

This list was generated on Thu Jun 1 10:08:33 2023 UTC.