Items where Subject is "Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Г | Д | Ж | З | К | М | Н | П | С | Т | Ф | Ш
Number of items: 64.

Г

Гнєушев, В. О. and Hnieushev, V. O. (2017) Промислова безпека сучасних виробничих технологій (укр.) Industrial safety of contemporary production technologies (en.). [Опис дисципліни]

Гнєушев, В. О. and Hnieushev, V. O. (2017) Безпека вибухових робіт в будівництві (укр.) Safety of blasting in construction (en.). [Опис дисципліни]

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2017) Безпека будівництва та експлуатація систем газопостачання (укр.) Safety construction and operation of gas supply systems (en.). [Опис дисципліни]

Гіроль, М. М. and Hirol, M. M. (2017) Санітарно–технічне обладнання будівель (укр.) Sanitary equipment of buildings (en.). [Опис дисципліни]

Д

03-10-18 Довбенко, В. С. (2017) Робоча програма «Основи теорії надійності в цивільній безпеці» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Program of the Discipline «BASIS OF THE THEORY OF RELIABILITY IN CIVIL SECURITY» speciality 263 «Civil security» specialization «Occupational safety and health». [Робочі програми]

03-10-08 Довбенко, В. С. (2017) Робоча програма «Надійність інженерних систем та професійний ризик» для студентів Program of the Discipline «DEPENDABILITY OF ENGINEERING SYSTEM AND OCCUPATIONAL RISK» speciality 263 «Civil security» specialization «Occupational safety and health». [Робочі програми]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Основи теорії надійності в цивільній безпеці (укр.) Basis of the theory of reliability in civil security (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Надійність інженерних систем та професійний ризик (укр.) Dependability of engineering system and occupational risk (en.). [Опис дисципліни]

Довбенко, В. С. and Dovbenko, V. S. (2017) Державне соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (укр.) State social insurance from accidents, occupational illness and accidents at work (en.). [Опис дисципліни]

03-09-47 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-48 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні рекомендації щодо порядку розробки та введення документації з охорони праці на суб’єкті господарювання з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-49 Довбенко, Т. О. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Система управління охороною праці суб’єкта господарювання” студентами спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Довбенко, Т. О. and Dovbenko, T. (2017) Система управління охороною праці суб’єкта господарювання (укр.) System of management of occupational safety company (en.). [Опис дисципліни]

Ж

Житковський, В. В. and Zhitkovsky, V. V. (2017) Підприємства будівельної індустрії (укр.) Enterprises of the construction industry (en.). [Опис дисципліни]

З

Замрій, Б. А. and Zamri, B. A. (2017) Прикладні інформаційні технології в охороні праці та техногенній безпеці (укр.) Applied information technologies in labor protection and technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

03-10-17 Зощук, В. О. (2017) Робоча програма „Безпечна експлуатація систем під тиском” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline SAFE OPERATING SYSTEMS UNDER PRESSURE specialty 263 Civil Safety specialization Labour Protection. [Робочі програми]

03-10-16 Зощук, В. О. (2017) Робоча програма „Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек” для студентів які навчаються, за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline NATURAL AND TECHNOGENIC THREATS, EVALUATIONS of DANGERS specialty 263 Civil Safety specialization Labour Protection. [Робочі програми]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Теорія катастроф (укр.) Catastrophe theory (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек (укр.) Natural and man-made threats, hazard assessment (en.). [Опис дисципліни]

Зощук, В. О. and Zoshchuk, V. O. (2017) Безпечна експлуатація систем під тиском (укр.) Safe operation of pressure systems (en.). [Опис дисципліни]

К

Кириша, Р. О. and Kirisha, R. O. (2017) Будівництво водогосподарських об'єктів (укр.) Construction of water facilities (en.). [Опис дисципліни]

02-03-14 Колесник, О. А. (2017) Робоча програма «Матеріалознавство і технологія матеріалів» для студентів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». [Робочі програми]

Корчик, Н. М. and Korchik, N. M. (2017) Хімія (укр.) Chemistry (en.). [Опис дисципліни]

Криницька, М. В. and Krynytska, M. V. (2017) Інженерна геологія та гідрогеологія (укр.) Engineering geology and hydrogeology (en.). [Опис дисципліни]

03-10-14 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВ» спеціальність 263 Цивільна безпека спеціалізація Охорона праці (інтегровані). Program of the Discipline FIRE SAFETY PRODUCTION Specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated). [Робочі програми]

03-10-13 Кусковець, С. Л. (2017) Робоча програма «Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка» для студентів за спеціальністю «Цивільна безпека». Program of the Discipline EMERGENCY RESCUE, ENGINEERING AND FIRE-PREVENTION TECHNIQUE specialty 263 Civil security specialization Labor protection (integrated). [Робочі програми]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка (укр.) Emergency rescue, engineering and fire-fighting techniques (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Пожежна безпека виробництв (укр.) Fire safety production (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Основи пожежної безпеки (укр.) Fundamentals of fire safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Державне управління охороною праці та техногенною безпекою (укр.) State administration of labour a guard and by technogenic safety (en.). [Опис дисципліни]

Кусковець, С. Л. and Kuskovets, S. L. (2017) Теорія горіння та вибуху (укр.) Theory of combustion and explosion (en.). [Опис дисципліни]

М

Мельник, В. С. and Melnik, V. S. (2017) Безпека життєдіяльності (укр.) Life safety (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, І. М. and Melnichyk, I. N. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of fluid and gase (en.). [Опис дисципліни]

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Н

Новицька, О. С. and Novytska, O. S. (2017) Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря (укр.) Ventilation, air conditioning and gas treatment (en.). [Опис дисципліни]

03-09-22 Ніхаєва, Л. І. (2017) Матеріалознавство та технологія матеріалів: для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» Program of the Discipline "Material Science and Materials Technology" specialty 263 «Сivil security». [Робочі програми]

П

Прокопчук, Н. М. and Prokopchuk, N. M. (2017) Виробнича санітарія та фізіологія праці (укр.) Industrial sanitation and physiology of labor (en.). [Опис дисципліни]

Прокопчук, Н. М. and Prokopchuk, N. M. (2017) Системи індивідуального захисту в охороні праці (укр.) Systems of personal protection in labor protection (en.). [Опис дисципліни]

С

Сасюк, З. К. and Sasiuk, Z. K. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering graphics (en.). [Опис дисципліни]

Степанюк, А. А. and Stepanuk, A. A. (2017) Будівельна техніка (укр.) Construction machinery (en.). [Опис дисципліни]

Степанюк, А. А. and Stepanuk, A. A. (2017) Безпечна експлуатація будівельних машин, механізмів та обладнання (укр.) Safe operation of construction machinery, machinery and equipment (en.). [Опис дисципліни]

03-03-010 Супрунюк, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" для студентів за спеціальністю 263 „Цивільна безпека”, бакалаврів спеціалізації “Охорона праці. Program of the discipline “Mechanics of Soils, Fundamentals and Foundations” Sptcialty: 263 “Civil safety” Specialization: “Occupational Health” Higher Education: baccalaureate. [Робочі програми]

Т

Тинчук, С. О. and Tynchuk, S. O. (2017) Технічна механіка 2 (укр.) Technical mechanics 2 (en.). [Опис дисципліни]

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

Токар, О. І. and Tokar, O. I. (2017) Технічна механіка рідини і газу (укр.) Technical mechanics of liquid and gas (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Правові основи та управління цивільною безпекою (укр.) Legal bases and management of civil security (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці (укр.) Organization of supervisory activity in the field of safety labor (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Ергономіка робочих місць (укр.) Workplace ergonomics (en.). [Опис дисципліни]

Туровська, Г. І. and Turovska, H. I. (2017) Психологія праці та її безпеки (укр.) The psychology of labor and its security (en.). [Опис дисципліни]

Ф

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Промислова екологія (укр.) Industrial ecology (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Розслідування, облік і аналіз нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (укр.) Investigation, accounting and analysis of accidents at work and occupational diseases (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Методика та організація наукових досліджень (укр.) Methodology and organization of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Fylypchuk, V. L. (2017) Безпечна експлуатація інженерних систем (укр.) Safe operation of engineering systems (en.). [Опис дисципліни]

Филипчук, В. Л. and Шаталов, О. С. and Кусковець, С. Л. and Туровська, Г. І. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОХОРОНА ПРАЦІ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 263 «Цивільна безпека» галузі знань № 26 «Цивільна безпека» Кваліфікація: інженер з охорони праці. [Освітні програми]

Ш

03-09-42 Шаталов, О. С. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Атестація та паспортизація робочих місць» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-20 Шаталов, О. С. (2017) Робоча програма «Атестація та паспортизація робочих місць» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» Program of the Discipline "Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the industry" specialty 263 «Civil security», specialization «Labour protection». [Робочі програми]

03-10-15 Шаталов, О. С. (2017) Робоча програма «Національна та міжнародна нормативно-правова база з цивільної безпеки» для студентів які навчаються, за спеціальністю «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці». Program of the Discipline ЄNational and international civil security regulatory frameworkЄ specialty 263 «Civil security», specialization «Labour protection». [Робочі програми]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Захист у надзвичайних ситуаціях (укр.) Emergency protection (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Інженерний захист населення та урбанізованих територій (укр.) Engineering protection of the population and urbanized areas (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Експертиза з охорони праці (укр.) Labor protection expertise (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Національна та міжнародна нормативно-правова база з цивільної безпеки (укр.) National and international civil security regulatory framework (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць в галузі (укр.) Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the industry (en.). [Опис дисципліни]

Шаталов, О. С. and Shatalov, O. S. (2017) Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв (укр.) Safety of potentially hazardous technologies and industries (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Fri Jun 14 13:22:54 2024 UTC.