Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2017 > Вісник 3"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Г | Д | З | К | Л | М | Н | С | Т | Х | Ю
Number of items: 22.

А

Альшаафі Мохамед Алі, . and Alshaafi Mohamed Ali, . (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 3-10.

Г

Гонтаренко, Н. А. and Микитинець, С. В. and Hontarenko, N. А. and Mykytynets, S. V. (2017) МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА І ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 11-19.

Д

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 20-27.

З

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 155-167.

Залужний, А. Л. and Zaluzhnyi, A. L. (2017) АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОТРЕБ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 28-37.

К

Клімова, А. В. and Бадинський, Л. О. and Klimova, А. V. and Badynskyi, L. O. (2017) ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 38-46.

Л

Лебедь, В. О. and Lebed, V. O. (2017) ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МОТИВАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ (НА ПРИКЛАДІ ДП «БУРШТИН УКРАЇНИ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 147-154.

Левицька, С. О. and Хомич, О. В. and Levytska, S. О. and Khomych, O. V. (2017) ОБЛІКОВО-УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В СИСТЕМІ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 47-62.

Ляхович, О. О. and Демчук, В. А. and Liakhovych, O. O. and Demchuk, V. A. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 63-71.

Ляхович, О. О. and Процюк, А. А. and Liakhovych, O. O. and Protsiuk, A. A. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У БУДІВЕЛЬНОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 72-78.

М

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 79-87.

Міклуха, О. Л. and Мосійчук, Н. А. and Miklukha, O. L. and Mosiichuk, N. A. (2017) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 88-95.

Міщук, Г. Ю. and Лебедь, В. О. and Mishchuk, H. Y. and Lebed, V. O. (2017) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ФАКТОРІВ, МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 96-105.

Н

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(79), 2017. [Файли]

С

Савіна, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. (2017) НОВА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ СТАЛОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 129-137.

Т

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 106-116.

Х

Хомюк, Н. Л. and Khomiuk, N. L. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ З ВРАХУВАННЯМ ЗМІН КЛІМАТИЧНИХ УМОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 138-146.

Ю

Юрчик, Г. М. and Комар, С. О. and Yurchуk, Н. M. and Komar, S. O. (2017) МОНОПОЛІЇ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 117-128.

This list was generated on Fri Mar 1 07:11:54 2024 UTC.