Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: L | V | Z | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Щ | Я
Number of items: 36.

L

Levytska, S. O. and Левицька, С. О. (2019) УНІФІКАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКУ ЕНДАУМЕНТ-ФОНДІВ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 73-85.

V

Vovk, V. M. and Konieczna, B. and Вовк, В. М. and Конєчна, Б. (2019) SPOSOBY USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 3-14.

Z

Zinkevych, O. V. and Зінкевич, О. В. (2019) CELE ZARZĄDZANIA KOSZTAMI. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 15-22.

К

Ковшун, Н. Е. and Стрільчук, В. М. and Kovshun, N. E. and Strilchuk, V. M. (2019) ЛОКАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ ЯК ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 23-38.

Конарівська, О. Б. and Konarivska, O. B. (2019) РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СТРАХУВАННІ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 39-50.

Кондрацька, Н. М. and Любовська, М. М. and Kondratska, N. M. and Lіubovska, M. M. (2019) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 51-63.

Костюкевич, А. М. and Демчук, А. В. and Костюкевич, К. Р. and Kostiukevych, A. M. and Demchuk, A. V. and Kostiukevych, K. R. (2019) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 64-72.

Л

Ляхович, О. О. and Кравчук, О. О. and Liakhovych, O. O. and Kravchuk, O. O. (2019) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 86-94.

М

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС ЯК ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 95-102.

Мазур, Н. О. and Mazur, N. O. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСТВА ЯК ІНДИКАТОР НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 103-114.

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2019) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 125-135.

Мельник, Л. М. and Вознюк, Т. В. and Melnyk, L. M. and Vozniuk, T. V. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 136-147.

Меліхова, Т. Л. and Melikhova, T. L. (2019) ЕКОНОМІЧНА ПІДСИСТЕМА МІСТА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 115-124.

Міщук, Г. Ю. and Тишкун, М. В. and Mishchuk, H. Y. and Tyshkun, M. V. (2019) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАЙНЯТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 148-160.

Н

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. Вип. 4(88). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. 2019. 4(88). [Файли]

Нароган, В. В. and Тихонова, О. В. and Narohan, V. V. and Tykhonova, O. V. (2019) ФОРМУВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 161-169.

О

Обуховська, Л. І. and Obukhovska, L. І. (2019) ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕВАГ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ У ФОРМІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 170-180.

Осадча, О. О. and Беллінгер-Стрейсснер, В. and Osadcha, O. O. and Bellinger-Streissner, V. (2019) RACHUNKOWOŚĆ WARIANTOWA I ZARZĄDZANIE WRAŻENIEM W KSIĘGOWOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 181-191.

П

П'ятка, Н. С. and Piatka, N. S. (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 235-247.

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2019) ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 192-209.

Петрук, В. А. and Петрук, І. Р. and Petruk, V. A. and Petruk, I. R. (2019) ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 210-220.

Подлевська, О. М. and Подлевський, А. А. and Podlevska, O. M. and Podlevska, A. A. (2019) ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: ЇЇ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 221-234.

Р

Рощик, І. А. and Roshchyk, I. A. (2019) ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 248-263.

Рощик, І. А. and Овсіюк, М. В. and Roshchyk, I. A. and Ovsiіuk, M. V. (2019) КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 264-279.

С

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ІЗ ІНСТИТУЦІЙНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 295-306.

Самолюк, Н. М. and Міщук, В. А. and Samoliuk, N. M. and Mischuk, V. A. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ІЄРАРХІЧНИМИ РІВНЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 307-318.

Сиротинська, А. П. and Шевчук, К. О. and Syrotynska, A. P. and Shevchuk, K. О. (2019) ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 319-330.

Стахів, О. А. and Stakhiv, О. А. (2019) ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ДІЮЧОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 331-342.

Т

Торяник, В. М. and Приз, О. В. and Torіanyk, V. М. and Pryz, O. V. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХІ СТОЛІТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 343-354.

Щ

Щербакова, А. С. and Мороз, Е. Г. and Shcherbakova, A. S. and Moroz, E. H. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 355-366.

Я

Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. and Якимчук, О. Ф. and Микитин, Т. М. and Yakymchuk, A. Y. and Valіukh, A. M. and Yakymchuk, O. F. and Mykytyn, T. M. (2019) ОЦІНКА СТАНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ЯЛИНОВИХ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 367-382.

Якимчук, А. Ю. and Клімова, А. В. and Yakymchuk, A. Y. and Klimova, А. V. (2019) ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 383-397.

This list was generated on Mon May 27 12:22:02 2024 UTC.