Items where Author is "Герасимов, Г. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Методичне забезпечення

01-06-58М Герасимов, Г. Г. and Трофимчук, І. П. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Розрахунок спірального теплообмінника» з навчальної дисципліни «Енергоощадність в теплоенергетиці» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-59М Герасимов, Г. Г. and Трофимчук, І. П. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Використання відновлювальних джерел енергії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-47 Герасимов, Г. Г. and Трофимчук, І. П. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань і самостійної роботи за темою «Обґрунтування параметрів і вибір обладнання паротурбінної установки» з навчальної дисципліни «Нагнітачі та теплові двигуни» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

02-04-25 Герасимов, Г. Г. (2014) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)». [Методичне забезпечення]

02-04-23 Герасимов, Г. Г. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи „Розрахунок газотрубного котла-утилізатора для використання технологічних газів” з дисципліни „Енергоощадність в теплоенергетиці” для студентів спеціальності 7.05060101 „Теплоенергетика”. [Методичне забезпечення]

02-04-24 Герасимов, Г. Г. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи „Розрахунок пластинчастого теплообмінного апарата” з дисципліни „Енергоощадність в теплоенергетиці” для студентів спеціальності 7.05060101 „Теплоенергетика”. [Методичне забезпечення]

Book

Герасімов, Є. Г. and Герасимов, Г. Г. (2023) Використання відновлювальних джерел енергії. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-542-0

Герасимов, Г. Г. and Куба, В. В. (2020) Практикум з дисципліни «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв». НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-447-8

Герасимов, Г. Г. (2016) Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС. НУВГП, Рівне.

Герасимов, Г. Г. (2014) Енергоощадність в теплоенергетиці. ТМ "Доцент", Рівне. ISBN 978-617-7086-09-2

Герасимов, Г. Г. (2012) Нагнітачі та теплові двигуни. НУВГП, Рівне, Україна.

Герасимов, Г. Г. (2011) Теоретичні основи теплотехніки. НУВГП, Рівне.

Приходько, М. А. and Герасимов, Г. Г. (2008) Термодинаміка та теплопередача. НУВГП, Рівне, Україна.

Євреєнко, Ю. П. and Герасимов, Г. Г. (2008) Насосні станції. НУВГП, Рівне, Україна.

Герасимов, Г. Г. (2008) Гідравлічні та аеродинамічні машини. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-009-6

Герасимов, Г. Г. (2007) Проектування автоматизованих насосних станцій підкачки. НУВГП, Рівне, Україна.

Monograph

Герасімов, Є. Г. and Герасимов, Г. Г. and Іванов, С. Ю. (2020) Динамічні процеси в трубопровідних системах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. (2005) Трубопровідні системи з водоповітряними резервуарами. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Герасімов, Є. Г. and Рокочинський, А. М. and Герасимов, Г. Г. and Gerasimov, I. G. and Rokochуnskyi, A. M. and Herasymov, H. H. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ УМОВ ТА ВИМОГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 40-53.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Herasуmov, H. H. and Gerasimov, Ie. H. and Ivanov, S. Yu. (2019) РОЗРАХУНОК КОНУСНОГО ФІЛЬТРА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 92-111.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Herasymov, H. H. and Herasimov, Y. H. (2017) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗГАЛУЖЕНОМУ ТРУБОПРОВОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 12-20.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Галкина, Д. А. and Herasymov, H. H. and Herasimov, Y. H. and Halkyna, D. A. (2016) ОПТИМАЛЬНИЙ ДІАМЕТР НАПІРНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 41-49.

Герасімов, Є. Г. and Герасимов, Г. Г. and Herasimov, Y. Н. and Herasymov, Н. Н. (2016) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СТАБІЛІЗАТОРІВ ТИСКУ В ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 25-33.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Gerasimov, G. G. and Herasimov, Y. H. and Ivanov, S. Y. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАБІЛІЗАТОРІВ ТИСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 47-52.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Herasimov, H. H. and Herasimov, Y .H. and Ivanov, S. I. (2014) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТАБІЛІЗАТОРІВ ТИСКУ АНАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(68)). pp. 22-27.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Федорук, Н. В. and Gerasimov, Ie. G. and Fedoruk, N. V. (2014) ПЕРЕХІДНІ РЕЖИМИ РОБОТИ СИФОННИХ ВОДОВИПУСКІВ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). pp. 52-63.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Gerasimov, G. G. and Gerasimov, E. G. and Ivanov, S. Ju. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ БЕЗУДАРНОГО ЗАКРИТТЯ ЗАСУВКИ В КІНЦІ НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 97-107.

Герасимов, Г. Г. and Тотар, С. П. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГІДРАВЛІЧНОГО КЛАПАНА ЗРИВУ ВАКУУМУ СИФОННОГО ВОДОВИПУСКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 102-110.

Робочі програми

01-06-85 Герасимов, Г. Г. and Поплавський, Д. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплотехніки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія». Program of the Discipline "Theoretical bases of heat engineering" specialty 208 "Agroengineering". [Робочі програми]

01-06-36 Герасимов, Г. Г. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ" для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "THEORETICAL BASES OF HEAT ENGINEERING". [Робочі програми]

01-06-31 Герасимов, Г. Г. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ" для студентів за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "ENERGY IN THERMAL POWER ENGINEERING". [Робочі програми]

01-06-32 Герасимов, Г. Г. and Веремчук, А. І. (2018) Робоча програма "Гідравлічні машини та насосні станції" для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "HYDRAULIC MACHINES AND PUMP STATIONS" 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

01-06-30 Герасимов, Г. Г. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ" для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "BASES OF HEAT ENGINEERING". [Робочі програми]

01-06-61 Герасимов, Г. Г. (2018) Робоча програма "Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС", напрям підготовки 6.050602 «Гідроенергетика». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "MAKING OF HYDRO-TURBINE EQUIPMENT GES" 6.050602 «Hydroenergetics». [Робочі програми]

01-06-41 Герасимов, Г. Г. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НАГНІТАЧІ ТА ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ". WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "PRESSURE AND HEAT VEHICLES". [Робочі програми]

01-06-11 Герасимов, Г. Г. (2017) Робоча програма "Інноваційні технології в гідроенергетиці" для студентів за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Робочі програми]

Силабус

01-06-019S Герасимов, Г. Г. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Гідроенергетика" спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

Опис дисципліни

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Енергоощадність в теплоенергетиці (укр.) Energy-saving in heat power engineering (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Основи теплотехніки (укр.) Fundamentals of heat engineering (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Веремчук, А. І. and Gerasymov, G. G. and Veremchuk, A. I. (2018) Гідравлічні машини та насосні станції (укр.) Hydraulic machines and pumping stations (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Інноваційні технології в гідроенергетиці (укр.) Innovative technologies in hydropower (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Виготовлення гідротурбінного обладнання ГЕС (укр.) Production of hydro turbine equipment for hydroelectric plants (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Нагнітачі та теплові двигуни (укр.) Superchargers and heat engines (en.). [Опис дисципліни]

Герасимов, Г. Г. and Gerasymov, G. G. (2018) Теоретичні основи теплотехніки (укр.) Theoretical fundamentals of heat engineering (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 19:19:16 2024 UTC.