Items where Author is "Жуковська, Н. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Методичне забезпечення

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

Monograph

Власюк, А. П. and Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. (2022) Математичне та комп’ютерне моделювання масопереносу при фільтрації сольових розчинів в середовищах пористої та нанопористої структури. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2020) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВРАХУВАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН У НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 181-191.

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З РУХОМОЮ ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 116-125.

Власюк, А. П. and Жуковська, Н. А. and Каюн, Д. В. and Бабанов, С. О. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovska, N. А. and Kaіun, D. V. and Babanov, S. О. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 85-95.

Власюк, А. П. and Жуковська, Н. А. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovska, N. А. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ПІД ВПЛИВОМ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ У ФІЛЬТРАЦІЙНОМУ ПОТОЦІ РЕЧОВИН У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 408-416.

Освітні програми

Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Жуковська, Н. А. and Ярощак, С. В. and Жуковський, В. В. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Жуковська, Н. А. and Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Зубик, Я. Я. (2017) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні науки" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-19 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» Program of the Discipline «System theory, system analysis and decision making theory» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-14 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-47 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 121 «Software Engineering (Internet of Things)». [Робочі програми]

04-01-29 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-81 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the discipline «System theory, system analysis and decision making theory» specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-04 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Математика» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline MATHEMATICS Speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

Силабус

04-01-38S Мартинюк, П. М. and Жуковська, Н. А. (2022) Силабус освітньої компоненти «Математичне та комп'ютерне моделювання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-32S Жуковська, Н. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-29S Жуковська, Н. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-27S Жуковська, Н. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

04-01-26S Жуковська, Н. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

Опис дисципліни

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування (укр.) Mathematical logic, theory of algorithms and programming (en.). [Опис дисципліни]

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень (укр.) System Theory, System Analysis and Decision Making Theory (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 2 18:02:47 2023 UTC.