Items where Author is "Котик, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Методичне забезпечення

06-03-304М Котик, О. В. and Семенюк, К. М. (2022) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-03-303М Семеню, К. М. and Котик, О. В. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професіними програмами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-03-293М Мельник, Л. М. and Мельник, Л. В. and Котик, О. В. (2021) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-285М Котик, О. В. and Федина, К. М. (2021) Методичні вказівки з проходження виробничої економічної практики для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського)рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-257 Мельник, Л. В. and Ляхович, О. О. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-269 Мельник, Л. В. and Мельник, Л. М. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Банківський менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-246 Мельник, Л. В. and Ляхович, О. О. and Котик, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-202 Ляхович, О. О. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до проходження тренінгу з фінансової статистики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-195 Меліхова, Т. Л. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 »Фінанси, банківська справа і страхування» денної та заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-166 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності „072 Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-167 Кондрацька, Н. М. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-164 Шило, Ж. С. and Мельник, Л. М. and Котик, О. В. (2019) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціалізації «Управління фінансово-екномічною безпекою» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-203 Меліхова, Т. Л. and Котик, О. В. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління корпоративним капіталом» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалаврського) спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» денної та заочно-дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-154 Полінчук, О. П. and Котик, О. В. (2017) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Банківська система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Методичне забезпечення]

Article

Котик, О. В. and Клим’юк, Ю. Ю. and Kotyk, O. V. and Klymіuk, Y. Y. (2023) ОСОБЛИВОСТІ ВИПУСКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 42-55.

Котик, О. В. and Ярута, Н. А. (2023) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 118-126.

Котик, О. В. and Клим'юк, Ю. Ю. and Kotyk, O. V. and Klуmіuk, Y. Y. (2022) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 101-111.

Котик, О. В. and Хібеба, Б. М. and Kotyk, O. V. and Khibeba, B. M. (2021) КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 85-94.

Котик, О. В. and Хібеба, Б. М. and Kotyk, O. V. and Khibeba, B. M. (2021) КОРПОРАТИВНІ КОНФЛІКТИ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 85-94.

Котик, О. В. and Нечипорук, О. В. and Kotyk, O. V. and Nechyporuk, O. V. (2021) КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 101-111.

Котик, О. В. and Любовська, М. М. and Kotyk, O. V. and Liubovska, M. M. (2020) ЗАГРОЗИ ТА РИЗИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 111-124.

Скаковська, С. С. and Котик, О. В. and Skakovska, S. S. and Kotyk, O. V. (2020) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІНАНСИСТІВ У ЗВО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 348-357.

Котик, О. В. and Любовська, М. М. and Kotyk, O. V. and Liubovska, M. M. (2019) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 112-123.

Котик, О. В. and Бояр, О. Л. and Kotуk, O. V. and Boіar, O. L. (2018) СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 69-78.

Робочі програми

06-03-74 Меліхова, Т. Л. and Котик, О. В. (2020) Робоча програма виробничої економічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». WORKING PROGRAM FOR ECONOMICAL PRACTICAL TRAINING Spesialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

Силабус

06-03-69S Котик, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Бізнес аналітика», 051 «Економіка». [Силабус]

06-03-70S Котик, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці», 051«Економіка». [Силабус]

06-03-50S Котик, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління та адміністрування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-03-49S Котик, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міжнародний бізнес», 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

06 -03-45S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», "Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-06-37S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за світньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-06-36S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-06-38S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг», спеціальність 075 «Маркетинг». [Силабус]

Опис дисципліни

Котик, О. В. and Kotyk, O. V. (2022) Діяльність фінансово-кредитних установ (укр.). Activities of financial and credit institutions (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 21 07:41:37 2024 UTC.