Items where Author is "Польовий, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Методичне забезпечення

05-01-312М Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Ященко, Л. А. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт та курсової роботи з навчальної дисципліни «Система застосування добрив (з курсовою роботою)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної (з елементами дуальної освіти) та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-323M Колесник, Т. М. and Польовий, В. М. and Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. and Солодка, Т. М. and Фурманець, О. А. and Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2023) Методичні вказівки до підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної з елементами дуальної освіти та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-277M Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Щербачук, В. М. and Польовий, В. М. (2023) Методичні вказівки до науково-дослідної та педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-281M Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Польовий, В. М. and Щербачук, В. М. and Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до переддипломної та педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної/заочної/з елементами дуальної освіти форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-344М Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Бєдункова, О. О. and Польовий, В. М. and Клименко, Л. В. (2022) Методичні вказівки до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти третього рівня (доктор філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-227М Польовий, В. М. and Клименко, М. О. and Колесник, Т. М. and Прищепа, А. М. and Веремеєнко, С. І. and Вознюк, Н. М. (2021) Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт з освітньої компоненти «Сучасні аспекти наукової спеціальності Агрономія» для здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" денної, вечірньої і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-215M Веремеєнко, С. І. and Фурманець, О. А. and Польовий, В. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-68 Трушева, С. С. and Польовий, В. М. (2018) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-47 Польовий, В. М. and Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Система застосування добрив” (таблиці) студентами спеціальності 201 “Агрономія” денної фори навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-51 Польовий, В. М. and Трушева, С. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Система застосування добрив” студентами спеціальності 201 “Агрономія” денної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-015 Польовий, В. М. and Лукащук, Л. Я. and Ковбасюк, Н. В. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи "Система удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні" студентам напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». [Методичне забезпечення]

Monograph

Веремеєнко, С. І. and Польовий, В. М. and Трушева, С. С. (2013) Зміна складу та властивостей дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України під впливом тривалого сільськогосподарського використання. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Польовий, В. М. and Фурманець, М. Г. and Сніжок, О. В. and Колесник, Т. М. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І ЗАСТОСУВАННЯ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЯЧМІНЬ ЯРИЙ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 223-234.

Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Майборода, Х. А. (2023) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ САЛАТУ ЛИСТОВОГО ДЛЯ УМОВ ГІДРОПОНІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 190-197.

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Ровна, Г. Ф. (2023) ДИНАМІКА ПРОДУКУВАННЯ СО2 ІЗ ПРОВАПНОВАНОГО ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ЗАЛЕЖНО РІВНІВ УДОБРЕННЯ СО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 118-133.

Польовий, В. М. and Майборода, Х. А. and Polоvуi, V. M. and Maiboroda, H. A. (2022) АКВАПОНІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ПРОДУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 116-126.

Польовий, В. М. and Ященко, Л. А. and Polovyi, V. M. and Yashchenko, L. A. (2022) БАЛАНС КАЛІЮ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ УДОБРЕННЯ У ТРАДИЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 197-208.

Польовий, В. М. and Лукащук, Л. Я. (2012) ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ І УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 77-83.

Освітні програми

Клименко, М. О. and Веремеєнко, С. І. and Вознюк, С. Т. and Колесник, Т. М. and Фурманець, О. А. and Олійник, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Ліхо, О. А. and Курилюк, О. М. and Собко, З. З. and Польовий, В. М. and Долженчук, В. І. (2021) Освітньо-наукова програма "Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Робочі програми

05-01-66 Польовий, В. М. (2019) Робоча програма «Система застосування добрив» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "System of Fertilizers Use" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Силабус

05-01-158S Колесник, Т. М. and Веремеєнко, С. І. and Польовий, В. М. and Олійник, Оксана Олексіївна (2024) Силабус «Атестаційний екзамен» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-163S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Ященко, Л. А. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Система застосування добрив (з курсовою роботою)» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-133S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Управління живленням рослин в органічному агровиробництві» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-128S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Фурманець, О. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в агрономії» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-129S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. and Олійник, Оксана Олексіївна (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в агрономії» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-137S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Циклічні водні агроекосистеми» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-136S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Циклічні водні агроекосистеми» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-132S Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Управління живленням рослин» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». [Силабус]

05-01-98S Щербачук, В. М. and Колесник, Т. М. and Олійник, Оксана Олексіївна and Польовий, В. М. and Фурманець, О. А. (2023) Силабус виробничої практики для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-107S Колесник, Т. М. and Олійник, Оксана Олексіївна and Польовий, В. М. and Щербачук, В. М. and Фурманець, О. А. (2023) Силабус "Науково-дослідна та педагогічна практика" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Силабус]

05-01-33S Клименко, М. О. and Польовий, В. М. and Колесник, Т. М. (2022) Силабус освітньої компоненти «Сучасні аспекти наукової спеціальності "Агрономія"» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія». [Силабус]

05-02-50S Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Польовий, В. М. and Бєдункова, О. О. and Веремеєнко, С. І. and Клименко, Л. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Науково-педагогічна практика» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня (PhD), які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", спеціальності 201 "Агрономія", галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". [Силабус]

Опис дисципліни

Польовий, В. М. and Poljovuy, V. M. (2017) Система застосування добрив (укр.) System of Fertilizers’ Use (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun May 26 02:10:19 2024 UTC.