Items where Subject is "Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: К | О | С | Т | Ш | Я
Number of items: 26.

К

07-03-159 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комунікативна діяльність викладача вищої школи» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-193 Кочубей, А. В. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Теорія та практика професійної освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-177 Кочубей, А. В. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-178 Кочубей, А. В. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-222 Кочубей, А. В. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

О

Оксентюк, Н. В. and Oksentiuk, N. V. (2019) Психолого-педагогічне дослідження особистості (укр.) Psycho-pedagogical study of personality (en.). [Опис дисципліни]

07-03-224 Олексін, Ю. П. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальністю 011 «Освітні педагогічні науки» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

С

07-03-167 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-164 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до семінарських занять з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-191 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-192 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня за освітньо- професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-192 Сокаль, В. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сокаль, В. А. and Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. and Шевчук, Т. Є. (2019) Освітньо-професійна програма "Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю". Другий рівень вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки". Назва галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка". Кваліфікація: Магістр освітніх, педагогічних наук. [Освітні програми]

07-03-109 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика науково-педагогічних досліджень» для здобувачів IІ (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Науки про освіту», спеціалізація «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL RESEARCH" for applicants of the II (master's) level of higher education specialty 011 "Education Science" Specialization "Pedagogy of Higher School". [Робочі програми]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2019) Методика науково-педагогічних досліджень (укр.) Methodology of scientific and pedagogical research (en.). [Опис дисципліни]

Ставицький, О. О. and Stavitskyі, O. O. (2019) Психологія вищої школи (укр.) Psychology of high school (en.). [Опис дисципліни]

Т

04-05-25 Тулашвілі, Ю. Й. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Базовий курс інформатики» (частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-10-05 Туровська, Г. І. (2019) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

07-03-171 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-172 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-176 Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-92 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "Conflict Science" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-93 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "MODELING OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE FACULTY" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

07-03-91 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "SYSTEM OF EXHIBITORY WORK IN HIGHER EDUCATION" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2019) Конфліктологія (укр.) Conflictology (en.). [Опис дисципліни]

Я

07-03-175 Якубовська, С. С. and Шевчук, Т. Є. (2019) Методичні рекомендації для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Система виховної роботи у ЗВО» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Wed Feb 21 12:05:20 2024 UTC.