Items where Subject is "Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | В | Г | З | К | М | О | С | Т | Ф | Ц | Ш | Я
Number of items: 75.

А

06-14-06S Антонова, С. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Регіональний аналіз в публічній сфері" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-35S Антонова, С. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічне управління в житлово-комунальній сфері" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-17S Антонова, С. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Інститути публічної влади" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-66 Антонова, С. Є. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-121 Антонова, С. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання. Program of the Discipline "ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION" specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

06-14-122 Антонова, С. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний аналіз в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "REGIONAL ANALYSIS IN THE PUBLIC SPHERE" specialty 281 «Public administration and administration». [Робочі програми]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2020) Аналіз соціально-економічного розвитку регіону (укр.) Analysis of the socio-economic development of the region (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2020) Інститути публічної влади (укр.) Institutions of public power (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2020) Публічне управління в житлово-комунальній сфері (укр.) Public administration in the housing and communal sphere (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2020) Регіональний аналіз в публічній сфері (укр.) Regional analysis in the public sphere (en.). [Опис дисципліни]

Антонова, С. Є. and Antonova, S. E. (2020) Регіональний аналіз в публічній сфері (укр.) Regional analysis in the public sphere (en.). [Опис дисципліни]

06-014-03S Антонюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Силабус]

06-014-04S Антонюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент в публічних організаціях» для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Силабус]

06-14-125 Антонюк, О. Р. (2020) Робоча програма «Державна служба» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "Government service" specialty 281 «Public Management and Administration». [Робочі програми]

Антонюк, О. Р. and Antoniuk, O. R. (2020) Менеджмент в публічних організаціях (укр.) Management in Public Organizations (en.). [Опис дисципліни]

В

04-05-06S Василів, В. Б. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування". [Силабус]

06-04-35 Вашай, Ю. В. (2020) Робоча програма «Інституційна економіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "INSTITUTIONAL ECONOMICS" specialty 281 "Public administration". [Робочі програми]

Г

06-14-77 Галич, В. М. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-118 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни «Наукові студії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Scientific studios" specialty 281 "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-75 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки з виробничої практики (2 курс) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-119 Галич, О. А. (2020) Робоча програма "Аналітична журналістика" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Analytical journalism", "Public management and administration". [Робочі програми]

06-14-76 Галич, О. А. (2020) Методичні вказівки з виробничої практики (3 курс) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Галич, О. А. and Halych, O. A. (2020) Аналітична журналістика (укр.) Analytical journalism (en.). [Опис дисципліни]

З

03-10-21 Зощук, В. О. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Бізнес аналітика та управління персоналом і економіка праці)», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу)», 281 «Публічне управління та адміністрування», 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

06-10-09S Клинова-Дацюк, Г. Д. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» ОПП, 281. Спеціальність «Публічне управління та адміністрування». [Силабус]

06-14-07S Корбутяк, В. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Документне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-31S Корбутяк, В. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Вступ до університетських студій" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування", спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-34S Корбутяк, В. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Документне забезпечення діяльності органів державної виконавчої влади" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Державна служба" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-63 Корбутяк, В. І. and Маланчук, Л. О. and Цецик, Я. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Архівна справа» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» НУВГП денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-003S Костюкевич, Р. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Управління проєктами в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Місцеве самоврядування» за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-08-002S Костюкевич, Р. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Управління проєктами в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою 281 Публічне управління та адміністрування. [Силабус]

06-09-02S Купчик, Л. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) "Місцеве самоврядування", за спеціальністю 281 "Публічне управління та самоврядування". [Силабус]

06-04-28 Кухар, О. В. (2020) Робоча програма «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "MACROECONOMICS" specialty 051 "Еconomics", 071 "Accounting and Taxation", 072 "Finance, Banking and Insurance", 073 "Management", 075 "Marketing", 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity", 281 "Public management and administration", 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

М

06-13-02S Мальчик, М. В. and Король, Б. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-13-105 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Коваль, С. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "MARKETING" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

06-13-09 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-комунікації» вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "BUSINESS COMMUNICATIONS" specialty 051 "Еconomics" 071 "Accounting and Taxation" 072 "Finance, Banking and Insurance" 073 "Management" 075 "Marketing" 076 "Entrepreneurship, Trade and Stock-taking activity" 281 "Public management and administration" 292 "International Economic Relations". [Робочі програми]

О

06-05-03S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Місцеве самоврядування» та «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». [Силабус]

С

Сазонець, І. Л. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Державна служба" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Сазонець, І. Л. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр з публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

07-03-02S Сокаль, В. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни “Психолого-педагогічні основи професійної діяльності” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього ступеня, спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньо-професійної програми “Державна служба”. [Силабус]

07-03-01S Сокаль, В. А. (2020) Силабус навчальної дисципліни “Психолого-педагогічні основи професійної діяльності” для здобувачів вищої освіти другого (магістреського) освітнього ступеня, спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" освітньо-професійної програми “Місцеве самоврядування”. [Силабус]

Т

06-14-05S Тихончук, Л. Х. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Правові аспекти вирішення спорів в органах місцевого самоврядування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 028 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-11S Тихончук, Л. Х. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Організаційна культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 028 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

Тихончук, Л. Х. and Tуhonchuk, L. Kh. (2020) Правові аспекти вирішення спорів в органах місцевого cамоврядування (укр.) Legal aspects of disputes in local government bodies (en.). [Опис дисципліни]

06-14-91М Тихончук, Л. Х. and Дробко, Е. В. and Антонюк, О. Р. and Маланчук, Л. О. (2020) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-05S Тихончук, Л. Х. and Мороз, Е. Г. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Організація діяльності територіальних громад" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", спеціальності 28 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

Тихончук, Л. Х. and Мороз, Е. Г. and Tуhonchuk, L. Kh. and Moroz, E. H. (2020) Організація діяльності територіальних громад (укр.) Organization of territorial communities’ activities (en.). [Опис дисципліни]

Тихончук, Л. Х. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Тихончук, Л. Х. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Антонова, С. Є. and Корбутяк, В. І. (2020) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Державна служба» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю № 281 "Публічне управління та адміністрування" галузі знань № 28 "Публічне управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування. [Освітні програми]

Ф

06-14-09S Фесянов, П. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Соціологічні аспекти публічного управління" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-128 Фесянов, П. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Державна служба» та «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the discipline "SOCIOLOGICAL ASPECTS OF PUBLIC GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» мaster's Educational and Professional Programs "Public Service", "Local Government". [Робочі програми]

Ц

Цецик, Я. П. and Tsetsyk, Y. P. (2020) Архівознавство в публічних організаціях (укр.) Аrchival science in public organizations (en.). [Опис дисципліни]

Ш

06-14-12S Шинкарук, А. Л. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне публічне управління" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-10S Шинкарук, А. Л. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Політологічні аспекти публічного управління" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

Я

06-14-18S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічне адміністрування" 06-14-18S для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-19S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічне адміністрування" 06-14-19S для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-14-20S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Формування публічного бюджету" 06-14-20S для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Публічне управління і адміністрування» спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-14-21S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічні фінанси" 06-14-21S для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-14-22S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Економіка і врядування" 06-14-22S для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-14-25S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічне управління в фінансово-економічній сфері" 06-14-25S для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" денної та заочно форм навчання. [Силабус]

06-14-01S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Публічне адміністрування" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Місцеве самоврядування", спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-02S Якимчук, А. Ю. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Формування місцевих бюджетів" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійно програмою "Місцеве самоврядування" спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". [Силабус]

06-14-14М Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-124 Якимчук, А. Ю. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. Program of the discipline "Public Statistics", 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

06-14-13M Якимчук, А. Ю. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Формування місцевих бюджетів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Місцеве самоврядування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Економіка і врядування: орієнтація на ЄС (укр.) Economics and governance: orientation on EU (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Формування місцевих бюджетів (укр.) Formation of the Local Budgets (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Формування публічного бюджету (укр.) Formation of the Public Budget (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Формування регіонального бюджету (укр.) Formation of the Regional Budget (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Публічне адміністрування (укр.) Public Administration (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Публічне адміністрування (укр.) Public Administration (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Публічні фінанси (укр.) Public Finances (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Публічна статистика (укр.) Public Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Якимчук, А. Ю. and Yakymchuk, A. Y. (2020) Публічне управління в фінансово-економічній сфері (укр.) Public Аdministration in Тhe Financial and Economic Sphere (en.). [Опис дисципліни]

06-14-123 Якимчук, А. Ю. and Валюх, А. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» для студентів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline «Public administration» 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

This list was generated on Wed May 29 01:33:51 2024 UTC.