Items where Subject is "Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Ц | Ш | Щ
Number of items: 58.

Б

06-08-178S Безтелесна, Л. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-173S Безтелесна, Л. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління продажами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування, 073 Менеджмент. [Силабус]

Безтелесна, Л. І. and Beztelesna, L. I. (2021) Менеджмент (укр.). Management (en.). [Опис дисципліни]

Безтелесна, Л. І. and Beztelesna, L. I. (2021) Управління продажами (укр.) Sales management (en.). [Опис дисципліни]

Д

04-05-29S Джоші, О. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіко-математичні методи і моделі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика» за спеціальністю 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг»; «Економіка підприємства», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

З

06-09-46S Зощук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами: "Економіка (Управління персоналом та економіка праці)", "Економіка (Бізнес аналітика)", "Економіка (Економічна кібернетика)", "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", "Маркетинг", "Міжнародні економічні відносини", "Менеджмент". [Силабус]

К

Кожушко, Л. Ф. and Kozhushko, L. F. (2021) Лідерство (укр.) Leadership (en.). [Опис дисципліни]

06-08-164М Кожушко, Л. Ф. and Костюкевич, Р. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-174S Кожушко, Л. Ф. and Фроленкова, Н. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Лідерство» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

Кожушко, Л. Ф. and Щербакова, А. С. and Клименко, О. М. and Судук, О. Ю. (2021) Освітньо-професійна програма "Менеджмент" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр менеджменту. [Освітні програми]

06-08-195М Костюкевич, Р. М. and Нетепчук, В. В. and Король, Б. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-196М Костюкевич, Р. М. and Нетепчук, В. В. and Король, Б. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-197М Костюкевич, Р. М. and Нетепчук, В. В. and Король, Б. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-198М Костюкевич, Р. М. and Нетепчук, В. В. and Король, Б. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент природоохоронної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-048S Кузнєцова, Т. В. and Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Cтатистика» для здобувачів першого бакалаврського рівня (у т.ч. зі скороченим терміном навчання), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент». [Силабус]

Л

06–09–22S Літвінчук, А. Т. and Осіпчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) "Управління персоналом і економіка праці"; "Бізнес-аналітика"; "Економічна кібернетика"; "Облік і оподаткування"; "Фінанси, банківська справа та страхування"; "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)"; "Маркетинг"; "Міжнародний бізнес", за спеціальністю 051 "Економіка (Управління персоналом та економіка праці); 051 "Економіка (Бізнес аналітика)"; 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"; 071 "Облік і оподаткування"; 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; 073 "Менеджмент"; 075 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 076 "Маркетинг"; 292 "Міжнародні економічні відносини". [Силабус]

М

06-05-30S Мазур, Н. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни Економіка праці для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», 073 Менеджмент. [Силабус]

06-10-118s Малевич, Л. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». [Силабус]

06-13-201М Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Оплачко, І. О. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-13-202М Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. and Оплачко, І. О. (2021) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика», «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», «Управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Н

НУВГП, . (2021) Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-515-4

06-08 -177S Нетепчук, В. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Самоменеджмент» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спец. 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08 -180S Нетепчук, В. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спец. 073 «Менеджмент». [Силабус]

Нікитенко, Д. В. and Венцурик, А. М. and Nikytenko, D. V. and Ventsuryk, A. M. (2021) Мікроекономіка (укр.). Microeconomics (en.). [Опис дисципліни]

О

06-08-157М Окорський, В. П. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Креативний менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

06-02-313М Павелко, О. В. (2021) Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 «Економіка» («Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-314М Павелко, О. В. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 051 «Економіка» («Економічна кібернетика», «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці»), 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля, біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-32S Павелко, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальність 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-187S Пахаренко, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Організаційне проектування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент. [Силабус]

С

06-05-41S Самолюк, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-02-39S Сиротинська, А. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Обліково-аналітичні інформаційні системи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». [Силабус]

06-02-292М Сиротинська, А. П. and Мосійчук, М. М. (2021) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі «1С: Бухгалтерія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка»; «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-026S Скрипчук, П. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інноваційні технології в природокористуванні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-159М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-162М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Основи бізнес- планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-165М Судук, О. Ю. (2021) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи бізнес-планування та проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ф

06-08-194S Фроленкова, Н. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент на ринку товарів і послуг» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-199S Фроленкова, Н. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління ринковою інфраструктурою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-184М Фроленкова, Н. А. (2021) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент на ринку товарів і послуг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-181М Фроленкова, Н. А. (2021) Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Управління ринковою інфраструктурою» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2021) Менеджмент на ринку товарів і послуг (укр.) Management in the market of goods and services (en.). [Опис дисципліни]

Фроленкова, Н. А. and Frolenkova, N. A. (2021) Управління ринковою інфраструктурою (укр.) Market infrastructure management (en.). [Опис дисципліни]

Ц

04-02-49М Цецик, С. П. and Самолюк, І. В. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародний бізнес», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», «Управління інформаційними комунікаціями», «Публічне управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. Частина 2. [Методичне забезпечення]

04-02-50М Цецик, С. П. and Самолюк, І. В. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародний бізнес», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. Частина 3 («Теорія ймовірностей»). [Методичне забезпечення]

04-02-48М Цецик, С. П. and Самолюк, І. В. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Міжнародний бізнес», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Управління персоналом і економіка праці», «Економічна кібернетика», «Управління інформаційними комунікаціями», «Публічне управління та адміністрування» спеціальностей: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

Ш

06-08-027S Швець, Ф. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Системи технологій та технологічні процеси галузей" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-154М Швець, Ф. Д. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Системи технологій та технологічні процеси галузей» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-183S Швець, Ф. Д. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Трансфер технологій" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Менеджмент». [Силабус]

06-08-186М Швець, Ф. Д. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Трансфер технологій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2021) Менеджмент ЗЕД (укр.) FEA management (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2021) Планування та організація діяльності підприємств (укр.) Planning and organization of enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2021) Системи технологій та технологічні процеси галузей (укр.) Technology systems and technological processes of industries (en.). [Опис дисципліни]

Швець, Ф. Д. and Shvets, F. D. (2021) Трансфер технологій (укр.) Technology transfer (en.). [Опис дисципліни]

06-08-028S Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент ЗЕД" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент", спеціальності 073 "Менеджмент". [Силабус]

06-08-155М Швець, Ф. Д. and Андрійцьо-Рузаєва, А. Ю. (2021) Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з освітньої компоненти «Менеджмент ЗЕД» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальністі 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Щ

06-08-175S Щербакова, А. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи просування в соціальних мережах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-08-025S Щербакова, А. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент», спеціальності 073 «Менеджмент». [Силабус]

Щербакова, А. С. and Shcherbakova, A. S. (2021) Управління конкурентоспроможністю (укр.) Management of competitiveness (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Fri May 24 17:36:31 2024 UTC.