Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2019 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | Н | П | Р | С | Т | Ф
Number of items: 32.

Б

Багрій, М. М. and Тихенко, О. М. and Левченко, Л. О. and Колумбет, В. П. and Рєзнік, Д. В. and Bahrii, M. М. and Tykhenko, O. М. and Levchenko, L. О. and Columbet, V. Р. and Rieznуk, D. V. (2019) РОЗРОБЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 237-244.

Бичковська, Л. С. and Хоронжевська, Ю. О. and Bychkovska, L. S. and Khoronzhevska, Yu. O. (2019) ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО СЕРЕДОВИЩА У МІСЬКІЙ ЗАБУДОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 159-168.

Білоконь, С. О. and Приходько, Н. В. and Коптюк, Р. М. and Ричко, Д. М. and Рокочинський, А. М. and Bilokon, S. O. and Prykhodko, N. V. and Koptiuk, R. M. and Rychko, D. M. and Rokochуnskyi, A. M. (2019) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДОЩУВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІБРАЦІЙНОГО ФІЛЬТРУ ВІДСТІЙНИКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗРОШУВАЛЬНОЇ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 31-39.

В

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. and Volk, P. P. and Rokochynskyі, A. M. (2019) ВПЛИВ РОБОТИ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 4-13.

Г

Гапонова, Л. В. and Гребінчук, С. С. and Коренєв, Р. В. and Haponova, L. V. and Hrebіnchuk, S. S. and Koreniev, R. V. (2019) ДО ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЖОРСТКОСТІ ВАЛЬЦЬОВОГО З’ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ ОБОЛОНОК СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 169-177.

Гапіч, Г. В. and Hapich, H. V. (2019) АНАЛІЗ ПРИЧИН ГІДРОДИНАМІЧНОЇ АВАРІЇ НА ҐРУНТОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ КАСКАДУ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 73-82.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Р. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. and Kocherhina, O. D. and Soliak, L. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ТУРБІДИМЕТРИЧНО-СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 218-225.

Глива, В. А. and Ніколаєв, К. Д. and Халмурадов, Б. Д. and Геращенко, Л. В. and Hlyva, V. A. and Nikolaiev, K. D. and Khalmuradov, B. D. and Herashchenko, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОІОННОГО РЕЖИМУ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЙОГО НОРМАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 115-123.

Гопчак, І. В. and Яцик, А. В. and Басюк, Т. О. and Gopchak, I. V. and Yatsyk, A. V. and Basiuk, T. O. (2019) МЕТОДОЛОГІЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 14-22.

Д

Данова, К. В. and Хворост, М. В. and Малишева, В. В. and Danova, K. V. and Khvorost, M. V. and Malysheva, V. V. (2019) РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ПРАЦІВНИКА ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 107-114.

З

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 211-217.

К

Круліковський, Б. Б. and Шпортько, О. В. and Чепелева, М. Е. and Krulikovskyі, B. B. and Shportko, О. V. and Chepeleva, M. E. (2019) РОЗРОБКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СУПРОВОДУ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ ВІДЗНАК СПІВРОБІТНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 200-210.

Кухнюк, О. М. and Kukhniuk, O. M. (2019) АНАЛІЗ ЗМІНИ ТИСКУ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ ПЛАНОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 150-158.

Кір’янов, В. М. and Kirianov, V. M. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ВОДНОГО РЕЖИМУ В ЗРОШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЯХ НА ЗАСАДАХ ГІДРОІНФОРМАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 40-55.

Л

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Кочергіна, О. Д. and Lebed, O. O. and Mуslinchuk, V. О. and Kocherhina, O. D. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПОТЕНЦІАЛУ ҐРУНТОВОГО РАДОНУ ЯК РЕПЕРУ ЕКОЛОГІЧНОЇ РАДОНОВОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 226-236.

Н

НУВГП, . (2019) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП - Технічні науки - 2019 - 1(85). [Файли]

Нестеренко, В. П. and Nesterenko, V. P. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ГИДРОПРИВОДІВ МАШИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 263-268.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 253-262.

П

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Сасюк, З. К. and Pokhylchuk, I. O. and Tymeichuk, O. Y. and Sasiuk, Z. K. (2019) ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ГРАФІЧНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ КІНЕМАТИЧНИХ ДІАГРАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 245-252.

Пінчук, О. Л. and Романюк, І. В. and Герасімов, Є. Г. and Pinchuk, O. L. and Romaniuk, I. V. and Gerasimov, Ie. G. (2019) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРИ В ГРУНТІ ТА ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ ПОВІТРЯ ЗА УМОВ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ШИРОКОЮ ОБОЛОНКОЮ-РУКАВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 56-64.

Р

Радіонов, М. О. and Бринь, Л. В. and Radionov, M. O. and Bryn, L. V. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 133-149.

Романів, А. С. and Параняк, Н. М. and Дацько, О. С. and Витрику, Н. М. and Romaniv, A. S. and Paranіak, N. M. and Datsko, O. S. and Vytrykush, N. M. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 124-132.

С

Сталінська, І. В. and Stalinska, I. V. (2019) ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ МЕТОДОМ ХЛОРУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. ХАРКОВА). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 92-106.

Т

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Водько, В. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Vodko, V. R. (2019) НОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 23-30.

Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Поташник, С. І. and Ясінська, Л. Р. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Potashnyk, S. I. and Yasinska, L. R. (2019) ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИХ КАНАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 65-72.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 178-188.

Трофимчук, О. М. and Яковлєв, Є. О. and Анпілова, Є. С. and Trofymchuk, O. M. and Yakovliev, Ye. О. and Anpilova, Ye. S. (2019) ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС ДЛЯ ОЦІНКИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 83-92.

Ф

Филипчук, Л. В. and Fylypchuk, L. V. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ОБ‘ЄКТУ КЕРУВАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД ВІД ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 189-199.

This list was generated on Mon Feb 26 18:33:10 2024 UTC.