Items where Author is "Сазонець, І. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Методичне забезпечення

06-14-16 Сазонець, І. Л. and Цецик, Я. П. (2019) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Публічні засади адміністративної діяльності» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-47 Сазонець, І. Л. and Антонюк, О. Р. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Антонова, С. Є. and Дробко, Е. В. and Корбутяк, В. І. and Фесянов, П. О. (2019) Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Державна служба» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-48 Сазонець, І. Л. and Антонюк, О. Р. and Валюх, А. М. and Якимчук, А. Ю. and Антонова, С. Є. and Дробко, Е. В. and Корбутяк, В. І. and Фесянов, П. О. (2019) Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Місцеве самоврядування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-15 Сазонець, І. Л. and Дробко, Е. В. (2018) Методичні вказівки для проходження стажування студентами магістратури спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-22 Сазонець, І. Л. and Якимчук, А. Ю. and Дробко, Е. В. and Шинкарук, А. Л. (2018) Методичні вказівки для проведення державного екзамену для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», магістерської програми «Державна служба» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Monograph

Сазонець, І. Л. and Зима, І. Я. (2018) Соціальні інститути в трансформації державної системи управління охороною здоров'я. UNSPECIFIED. Видавництво "Волинські обереги", Рівне.

Сазонець, І. Л. (2017) Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

Сазонець, І. Л. and Лещенко, М. М. (2017) Державно-інституційне регулювання концентрації капіталу міжнародних та національних корпорацій. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

Безтелесна, Л. І. and Сазонець, І. Л. (2015) Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку. UNSPECIFIED. Волинські обереги, Рівне.

Article

Сазонець, І. Л. and Джинджоян, В. В. and Sazonets, I. L. and Dzhyndzhoian, V. V. (2019) ЕКОНОМІЧНА АНТРОПОЛОГІЯ В СИСТЕМІ МЕТОДОЛОГІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 83-102.

Сазонець, І. Л. and Саленко, А. С. and Sazonets, I. L. and Salenko, A. S. (2018) ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПЕРЕХІД ТА ЕВОЛЮЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 212-220.

Сазонець, І. Л. and Саленко, А. С. and Sazonets, I. L. and Salenko, A. S. (2018) СУТНІСТЬ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 197-204.

Сазонець, І. Л. and Гессен, А. Є. and Sazonets, I. L. and Hessen, A. Yе. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ І КОРПОРАТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 111-118.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2017) МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 51-60.

Савіна, Н. Б. and Сазонець, І. Л. (2017) Внутрішня політика польської адміністрації на Волині напередодні Другої світової війни. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад. pp. 184-185.

Сазонець, І. Л. and Куницький, С. О. and Куницький, М. О. and Sazonets, I. L. and Kunytskyi, S. O. and Kunytskyi, M. O. (2016) ФУНКЦІЇ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ПРИ РОЗБУДОВІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 109-119.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2016) ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА НАЦІОНАЛЬНУ ТА ВІЙСЬКОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 120-126.

Сазонець, І. Л. and Сіпайло, Н. А. and Sazonets, I. L. and Sipailo, N. A. (2016) НАПРЯМИ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 127-134.

Сазонець, І. Л. and Тадеєва, Н. В. and Sazonets, I. L. and Tadeіeva, N. V. (2016) СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 264-272.

Сазонець, І. Л. and Сіпайло, Н. А. and Sazonets, I. L. and Sipailo, N. A. (2016) РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 166-172.

Сазонець, І. Л. and Сіпайло, Н. А. and Sazonets, I. L. and Sipailo, N. A. (2016) ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 116-124.

Білоус, Н. М. and Сазонець, І. Л. and Bilous, N. M. and Sazonets, I. L. (2016) ЗНАЧЕННЯ ФАКТОРИНГУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Ефективна економіка (9).

Сазонець, І. Л. and Шкоропад, Н. О. and Sazonets, I. L. and Shkoropad, N. O. (2016) ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 45-50.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2015) ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 127-134.

Сазонець, І. Л. and Березюк, Г. О. and Sazonets, I. L. and Berezіuk, Н. O. (2015) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА АКТИВІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 78-84.

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2014) ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ТОРГОВЛІ ЛЮДЬМИ. Стратегія і тактика державного управління (1). pp. 131-136.

Сазонець, І. Л. and Маланчук, Л. О. and Sazonets, I. L. and Malanchuk, L. О. (2014) ЕКОНОМІКО‐ЕКОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНО‐СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ. Стратегія і тактика державного управління (2). pp. 98-103.

Робочі програми

06-14-104 Сазонець, І. Л. and Шинкарук, А. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Місцеве самоврядування» заочної форми навчання. Program of the Discipline "Strategic Management" specialty 281 «Public administration and administration» educational and professional program «Local Government». [Робочі програми]

06-14-92 Сазонець, І. Л. and Фесянов, П. О. (2019) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» магістерська програма «Державна служба». Program of the Discipline METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Local Government». [Робочі програми]

06-14-80 Сазонець, І. Л. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "STATE AND REGIONAL GOVERNANCE" specialty 281 «Public administration and administration» specialization «Public Service». [Робочі програми]

06-14-50 Сазонець, І. Л. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Загальні засади місцевого самоврядування» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня підготовки Program of the Discipline «GENERAL PRINCIPLES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT» Specialty «281 Public management and administration» specialization «Public Service». [Робочі програми]

06-14-51 Сазонець, І. Л. and Фесянов, П. О. (2018) Робоча програма «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» магістерська програма «Державна служба» Program of the Discipline «METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES» Specialty «281 Public management and administration» specialization «Public Service». [Робочі програми]

06-14-53 Сазонець, І. Л. and Фесянов, П. О. (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни «Євроїнтеграція, міжнародне публічне управління та безпека Для студентів напряму підготовки 281 Публічне управління та адміністрування. Магістерська програма «Державна служба». Program of the Discipline «EURO INTEGRATION, INTERNATIONAL PUBLIC ADMINISTRATION AND SECURITY» Specialty «281 Public management and administration». [Робочі програми]

06-14-31 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Антимонопольне регулюваня ринків послуг для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline ANTIMONOPOLE REGULATION OF SERVICES MARKETS specialization Management of multi-apartment building (a group of buildings). [Робочі програми]

06-14-32 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Муніципальне управління» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline MUNICIPAL MANAGEMENT specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

06-14-33 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» для студентів, для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline STATE AND REGIONAL GOVERNANCE specialty 192 Construction and civil engineering. [Робочі програми]

Опис дисципліни

Сазонець, І. Л. and Sazonets, I. L. (2019) Державне та регіональне управління (укр.) State and regional government (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Mon Feb 17 07:44:40 2020 UTC.