Items where Author is "Гриб, Й. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 67.

Методичне забезпечення

05-03-113М Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-114М Гриб, Й. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідрорадіобіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-116М Гриб, Й. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-99М Гриб, Й. В. (2021) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Організація спортивного дайвінгу в рибальстві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-100М Гриб, Й. В. and Войтишина, Д. Й. (2021) Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-60 Гриб, Й. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація спортивного і аматорського рибальства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-59 Гриб, Й. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-28 Гриб, Й. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання курсової роботи з дисципліни «Реабілітаційна іхтіоценологія» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-29 Гриб, Й. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання курсового проекту з дисципліни «Інтенсивні технології в аквакультурі» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-30 Гриб, Й. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання самостійної роботи з дисципліни «Біологічні основи рибництва» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-31 Гриб, Й. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання самостійної роботи з дисципліни «Гідрорадіобіологія» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-32 Гриб, Й. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

Article

Гриб, Й. В. and Макієвська, Л. В. and Нryb, Y. V. and Makiіevska, L. V. (2023) РЕПЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У ПРИКОРДОННІЙ СМУЗІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ ПЕРІОДУ КІНЦЯ ХХ ст. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 67-83.

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Борщевська, І. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. (2023) БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОМПЛЕКСНОМУ ОЦІНЮВАННІ ТОКСИЧНОСТІ СЛАБОПРОТОЧНИХ ВОДОЙМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 32-50.

Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. and Ковальчук, С. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. (2023) ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН БІОЦЕНОЗІВ РІЧКОВО-ОЗЕРНОЇ МЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 73-84.

Гриб, Й. В. and Шинкарук, Л. А. and Куньчик, Т. М. and Нryb, Y. V. and Shynkaruk, L. А. and Kunchyk, T. M. (2022) ГІДРОТЕХНІЧНІ ТА ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЛООЗЕРСЬКОЇ ВОДОЖИВИЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО КАНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 27-35.

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Hryb, Y. V. and Petruk, A. M. (2022) ОСОБЛИВОСТІ КАСКАДНОЇ ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ НЕТРАДИЦІЙНИМИ КОРМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 25-36.

Гриб, Й. В. and Шинкарук, Л. А. and Вечер, В. В. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ РІЧКИ СЛУЧ ТА ЇЇ ЗАПЛАВИ В СИСТЕМІ ЗАХИСНИХ УКРІПЛЕНЬ У 1939 РОЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 86-101.

Гриб, Й. В. and Троцюк, В. С. and Мороз, О. С. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Trotsiuk, V. S. and Moroz, A. S. and Voіtyshynа, D. Y. (2021) ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАСЕЙНІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 101-112.

Гриб, Й. В. and Прищепа, А. М. and Троцюк, В. С. and Петрук, А. М. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Pryshchepa, A. М. and Trotsiuk, V. S. and Petruk, A. M. and Voityshyna, D. Y. (2021) ТВЕРДИЙ СТІК І КИСНЕВИЙ РЕЖИМ ПРИДАТКОВОЇ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ РУСЛОВИХ ВОДОСХОВИЩ. ВІДНОВЛЕННЯ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 13-33.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Voityshyna, D. Y. (2021) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 28-37.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Колесник, Н. Л. and Симон, М. Ю. and Gryb, Y. and Sondak, V. and Volkoshovetz, O. and Kolesnik, N. and Simon, M. (2019) РЕАБІЛІТАЦІЯ ІХТІОФАУНИ ПРИП’ЯТСЬКОГО ГІДРОЕКОЛОГІЧНОГО КОРИДОРУ З ПОЗИЦІЙ ГІДРОЕКОЛОГІЇ. РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ (4). pp. 5-22.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Володимирець, В. О. and Турчина, К. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Volodymyrets, V. O. and Turchyna, K. P. (2018) СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-20.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Войтишина, Д. Й. and Gryb, Y. and Sondak, V. and Volkoshovetz, O. and Voityshyna, D. (2018) ФОРМУВАННЯ РИЗИКІВ ВИЖИВАННЯ ІХТІОФАУНИ У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. КОНЦЕПЦІЯ НАУКИ «РИЗИКОЛОГІЯ». РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ (2). pp. 7-29.

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Волкошовець, О. В. and Sondak, V. V. and Gryb, J. V. and Volkoschovets, O. V. (2018) ІХТІОЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ І БІОЛОГІЧНІ ФУНКЦІЇ ЕКОТОНІВ – ПРОМІЖНИХ ЗОН У РІЧКОВО-ОЗЕРНІЙ МЕРЕЖІ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ. pp. 205-210.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Петрук, А. М. (2018) КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ВИЖИВАННІ МОЛОДІ РИБ В ІХТІОЕКОСИСТЕМАХ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ. pp. 15-17.

Гриб, Й. В. and Куньчик, Т. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. and Hryb, I. V. and Kunchyk, T. M. and Voityshynа, D. Y. and Mukhalchuк, M. A. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ ТА ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 130-142.

Гриб, Й. В. and Волкошовець, О. В. and Бандура, А. В. and Hryb, Y. V. and Volkoshovets, O. V. and Bandura, A. V. (2016) ПРОЦЕСИ СТАРІННЯ ІХТІОЕКОСИСТЕМИ РУСЛОВОГО МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 56-62.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Петрук, А. М. and Марушкевич, М. В. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Sondak, V. V. and Petruk, A. M. and Marushkevych, M. V. and Voityshyna, D. Y. (2016) ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РИБОПРОДУКЦІЇ СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 63-69.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, О. М. and Voityshyna, D. Y. and Myhalchuk, M. A. (2016) РЕАБІЛІТАЦІЯ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 130-136.

Гриб, Й. В. and Клименко, М. О. and Сондак, В. В. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Klуmenko, M. O. and Sondak, V. V. and Voityshyna, D. Y. (2016) НООСФЕРА: ІХТІОЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 3-20.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Шепель, В. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Shepel, V. P. (2016) ВПЛИВ БІЧНИХ ЕКОТОНІВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ У ЗАСТІЙНИХ ЗОНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 48-60.

Гриб, Й. В. and Войтишина, Д. Й. and Дергун, М. С. and Hryb, Y. V. and Voityshyna, D. Y. and Derhun, M. S. (2016) «ЧОРНОБИЛЬ – 2017» – СТРАТЕГІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГЕННИХ СИТУАЦІЙ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 24-26.04.2017). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 22-32.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Бузевич, І. Ю. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, O. M. and Buzevусh, І. Y. and Myhalchuk, M. A. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЗАМОРНИХ ВОДОЙМ, СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ В ПІДЛІДНИЙ ПЕРІОД І ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 133-152.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкощовець, О. В. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Sondak, V. V. and Volkoschovets, O. V. and Voityshyna, D. Y. (2015) ТРАНСКОРДОННИЙ ІХТІОЕКОЛОГІЧНИЙ ЗАПОВІДНИЙ РЕГІОН «ВЕРХНІЙ ДНІПРО» – ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАВДАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 53-61.

Гриб, Й. В. and Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Gryb, J. V. and Sondak, V. V. and Volkoschovets, O. V. (2014) Про формування транскордонного іхтіоекологічного резервату «Верхній Дніпро». Природа Західного Полісся та прилеглих територій (11). pp. 269-276.

Сондак, В. В. and Волкошовець, О. В. and Гриб, Й. В. and Sondak, V. V. and Volkoshovets, O. V. and Hryb, Y. V. (2013) ПРО ЛОКАЛЬНІ ДІЛЯНКИ ВІДТВОРЕННЯ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ ЛІТО-РЕОФІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ рр. СТИР, ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 115-126.

Гриб, Й. В. and Войтишина, Д. Й. (2008) ПАРАДИГМА СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА – СВІТОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УРЯД ТА ГЛОБАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (3). pp. 184-194.

Освітні програми

Сондак, В. В. and Полтавченко, Т. В. and Гриб, Й. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Петрук, А. М. and Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультура. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Полтавченко, Т. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство".Кваліфікація: магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Галузь знань 20 Аграрні науки Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура Спеціалізація Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів Рівень вищої освіти перший(бакалаврський) Ступінь бакалавр Професійна кваліфікація Технолог з виробництва продукції аквакультури. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ». [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Освітні програми]

Робочі програми

05-03-34 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Інтенсивні технології в аквакультурі » для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline " INTENSIVE TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE" Branch of knowledge 20 Agrarian science and food Speciality 207 Aquatic bio resources and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-37 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідрорадіобіологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Hydroradiobiology" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-33 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-33 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-36 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Біологічні основи рибного господарства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "THE BIOLOGICAL BASIS OF FISHERIES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-35 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "RESTORATIVE ICHTHIOECOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-38 Гриб, Й. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Генетика риб» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «FISH GENETICS» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-32 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline "REHABILITATION ICHITIOCENOLOGY OF NATURAL RESERVOIRS" Branch of knowledge 20 "Agrarian science and food" speciality 207 "Aquatic bio resources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-31 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Організація спортивного та аматорського рибальства» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "ORGANIZATION OF SPORT AND AMATORIAN FISHERIES" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

Силабус

05-03-43S Гриб, Й. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійноюпрограмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-10S Гриб, Й. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Організація спортивного та аматорського рибальства» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-08S Гриб, Й. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-17S Гриб, Й. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Організація спортивного дайвінгу в рибальстві.» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-09S Гриб, Й. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Методологія наукових досліджень.» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

Опис дисципліни

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Гідрорадіобіологія (укр.) Hydro radio Biology (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Інтенсивні технології в аквакультурі (укр.) Intensive technologies in aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Організація спортивного і аматорського рибальства (укр.) Organization of sports and recreational fishing (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Відновна іхтіоекологія (укр.) Recovery ichthyic ecology (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм (укр.) Rehabilitation ichtihyic sinology natural reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Біологічні основи рибного господарства (укр.) The biological basis of fisheries (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 05:09:28 2024 UTC.