Items where Author is "Полтавченко, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 90.

Методичне забезпечення

05-03-117М Полтавченко, Т. В. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Профілактика та лікування хвороб риб» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-118М Полтавченко, Т. В. and Прищепа, А. М. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-113М Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Водна мікробіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-110М Полтавченко, Т. В. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-95М Полтавченко, Т. В. (2021) Методичні вказівки до проходження переддипломної (науково- дослідної) практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси» та «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-96М Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. (2021) Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Водні біоресурси» та «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-107М Полтавченко, Т. В. and Гроховська, Ю. Р. and Парфенюк, І. О. (2021) Методичні вказівки до проходження технологічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси» та «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-58 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва» (частина 1) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-57 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» (частина 1) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-84 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» (частина 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-85 Полтавченко, Т. В. (2020) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва» (частина 2) для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-86 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2020) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гістологія і ембріологія водних тварин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-70 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-71 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-74 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-75 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-76 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-77 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-78 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-55 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія (безхребетних)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-56 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія (хордових)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-26 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (частина 1). [Методичне забезпечення]

05-03-35 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання самостійної роботи з дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (частина 1). [Методичне забезпечення]

05-03-17 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. (2014) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Світове рибне господарство» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Шепелюк, С. М. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи марикультури» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Іхтіопатологія і імунологія риб» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Мідик, С. В. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія і гігієна в рибництві» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура». [Методичне забезпечення]

05-03-25 Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. (2014) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія і гігієна в рибництві» для студентів напряму підготовки 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура» (частина 2). [Методичне забезпечення]

Book

Полтавченко, Т. В. and Салата, В. З. and Парфенюк, І. О. (2019) Технологія переробки риби та гідробіонтів. НУВГП, Рівне.

Article

Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. and Ковальчук, С. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. (2023) ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН БІОЦЕНОЗІВ РІЧКОВО-ОЗЕРНОЇ МЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 73-84.

Богатко, Н. М. and Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Богатко, А. Ф. (2022) РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛЬ РИБИ І РИБОПРОДУКТІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 20-37.

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. (2022) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ З ЛІГУЛЬОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 185-196.

Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. and Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Chechet, O. M. and Lytvynenko, O. P. and Miroshnichenko, O. I. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. (2022) ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ФІЛОМЕТРОЇДОЗУ РИБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2019–2021 РОКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 138-148.

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Чечет, О. М. and Литвиненко, О. П. and Мірошніченко, О. І. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. and Chechet, O. M. and Lytvynenko, O. P. and Miroshnichenko, O. I. (2022) ДИНАМІКА ПОШИРЕННЯ ВАРООЗУ БДЖІЛ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗА 2021 РІК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 105-115.

Полтавченко, Т. В. and Буднік, З. М. and Стецюк, Л. М. and Антонюк, Р. А. and Poltavchenko, T. V. and Budnik, Z. M. and Stetsiuk, L. M. and Antoniuk, R. А. (2021) ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ ТРЕМАТОДОЗІВ ІХТІОФАУНИ МЛИНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 14-24.

Полтавченко, Т. В. and Богатко, Н. М. and Парфенюк, І. О. and Poltavchenko, T. V. and Bohatko, N. M. and Parfeniuk, I. O. (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРІСНОВОДНОЇ ЖИВОЇ РИБИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ НАССР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 134-141.

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2016) СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ РИБИ ДИФІЛОБОТРІОЗОМ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 107-112.

Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Юськов, А. В. and Poltavchenko, T. V. and Parphenіuk, I. O. and Yuskov, A. V. (2015) Інтродукція вугра річкового європейського у водойми Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 223-232.

Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Гарбузюк, Г. І. and Poltavchenko, T. V. and Parphenyuk, I. O. and Harbuzіuk, Н. I. (2014) Гематологія коропових риб та великоротого буфало при захворюванні на лернеоз. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 135-141.

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2014) Рівні забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження на території Рівненської області за 2010-2012 роки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 151-160.

Освітні програми

Сондак, В. В. and Гроховська, Ю. Р. and Полтавченко, Т. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство", кваліфікація "Магістр з водних біоресурсів та аквакультури". [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Полтавченко, Т. В. and Гриб, Й. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Петрук, А. М. and Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультура. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Полтавченко, Т. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство".Кваліфікація: магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Галузь знань 20 Аграрні науки Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура Спеціалізація Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів Рівень вищої освіти перший(бакалаврський) Ступінь бакалавр Професійна кваліфікація Технолог з виробництва продукції аквакультури. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ». [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Освітні програми]

Робочі програми

05-03-22 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «World fish gospodarstvо. Okhorona and recreation of gidrobioresursiv» specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Basis of mariculation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE'. [Робочі програми]

05-03-23 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «Organization of business and financial activities of fishing enterprises» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-24 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «SANITARY CONTROL IN FISHING. INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF FINISHED FISH" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-16 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Зоологія (безхребетних і хордових)» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «ZOОLOLOGY (INFLUENBED AND HORSE)» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарія та гігієна в рибництві» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Programof the Discipline «Sanitation and hygiene in fish farming» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic biodiversity and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-21 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the discipline "Technology of processing of fish and standardization of products of aquiculture" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline ICHTIOPATHOLOGY OF FISH Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE. [Робочі програми]

05-03-30 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Гістологія та ембріологія водних тварин» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF WATER ANIMALS" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

Силабус

05-03-48S Полтавченко, Т. В. and Солодка, Т. М. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Профілактика та лікування хвороб риб» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-52S Полтавченко, Т. В. and Прищепа, А. М. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-25S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-28S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". [Силабус]

05-03-27S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-29S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Основи марикультури» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-30S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Гістологія і ембріологія водних тварин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». [Силабус]

05-03-28S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

05-03-24S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Зоологія (безхребетних та хордових)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-26S Полтавченко, Т. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Іхтіопатологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура», за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. [Силабус]

05-03-20S Сондак, В. В. and Гроховська, Ю. Р. and Полтавченко, Т. В. and Петрук, А. М. and Парфенюк, І. О. (2021) Наскрізна програма практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси» та «Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Силабус]

05-03-04S Полтавченко, Т. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

05-03-05S Полтавченко, Т. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

05-03-07S Полтавченко, Т. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів.» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

Опис дисципліни

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Основи марикультури (укр.). Basics of mariculture (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств (укр.). Business organization and financial activities of fishing enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Вступ до фаху (укр.). Entry to the profession (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Гістологія і ембріологія водних тварин (укр.). Histology and embryology of aquatic animals (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Іхтіопатологія (укр.). Ichthyopathology (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Санітарний контроль. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва (укр.). Sanitary control. International Standardization and Certification of Fish Products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Санітарія та гігієна в рибництві (укр.). Sanitation and hygiene in fish farming (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури (укр.). Technology of fish processing and standardization of aquaculture products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів (укр.). World fishin dustry. Protection and reproduction of hydrobiological resources (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2022) Зоологія (безхребетних та хордових) (укр.). Zoology (Invertebrates and Chordates) (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Основи марикультури (укр.) Basics of mariculture (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств (укр.) Business organization and financial activities of fishing enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Іхтіопатологія риб (укр.) Ichthyopathology of fish (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Санітарний контроль. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва (укр.) Sanitary control. International Standardization and Certification of Fish Products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Санітарія та гігієна в рибництві (укр.) Sanitation and hygiene in fish farming (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури (укр.) Technology of fish processing and standardization of aquaculture products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів (укр.) World fish industry. Protection and reproduction of hydrobiological resources (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Зоологія безхребетних/хордових (укр.) Zoology of Invertebrates / Chordates (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 22 11:34:58 2024 UTC.