Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Економіки підприємства і міжнародного бізнесу" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | Л | О | П | С
Number of items: 35.

І

06-01-64 Іванченко, А. М. (2019) Робоча програма з “Основи економіки, економіки будівництва” для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія. Program of the Discipline «Fundamentals of economics, construction economics» discipline 0601 «Construction and architecture». [Робочі програми]

06-01-177 Іванченко, А. М. and Красовська, Ю. В. (2019) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економіка цивільної безпеки” (для магістрів всіх форм навчання спеціальності “Цивільна безпека”). [Методичне забезпечення]

06-01-178 Іванченко, А. М. and Красовська, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Економіка цивільної безпеки” студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки “Цивільна безпека”. [Методичне забезпечення]

Г

06-01-72 Гарнага, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ECONOMIC DIAGNOSTICS» Speciality 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

06-01-250 Гарнага, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни"Економічна діагностика" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства" спеціальності 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

06-01-62 Гус, В. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Біржова діяльність» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Exchange activity» specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

06-01-248 Гус, В. М. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

06-01-249 Гус, В. М. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

К

06-01-69 Ковшун, Н. Е. (2019) Робоча програма «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Project Analysis specialty All specialties. [Робочі програми]

06-01-254 Ковшун, Н. Е. and Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Костриченко, В. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-60 Ковшун, Н. Е. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма «Товарознавство (Харчові продукти)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline "Commodity (Food)" specialty 076 “Entrepreneurship, trade and stocktaking activity”. [Робочі програми]

06-01-175 Костриченко, В. М. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи економіки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-73 Красовська, Ю. В. (2019) Робоча програма «Підприємницькі ризики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями. Program of the "Discipline ENTREPRENEURIAL RISKS" Specialty All specialties. [Робочі програми]

06-01-216 Красовська, Ю. В. and Збагерська, Н. В. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання (у т.ч. інтегрованої форми навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-242 Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-88 Кузнєцова, Т. В. and Козлюк, В. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

06-01-247 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-01-108 Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Красовська, Ю. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-89 Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Економіка підприємства" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». [Методичне забезпечення]

06-01-65 Кушнір, Н. Б. and Адамчук, Т. Л. (2019) Робоча програма «Аналіз діяльності підприємств туристичної галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "Analysis of activity of enterprises of the tourism industry" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Освітньо-професійна програма "Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. (2019) Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

06-01-25 Кушнір, Н. Б. and Якимчук, Т. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Товарознавство» для студентів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі скороченим терміном навчання. Program of the Discipline «Commodity» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and stocktaking activity». [Робочі програми]

Л

06-01-221 Лесняк, О. Ю. (2019) Методичні вказівки з проходження виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-247 Лесняк, О. Ю. (2019) Робоча програма виробничої аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної форми навчання. WORKING PROGRAM FOR ANALITYCAL PRACTICAL TRAINING Course 076 "Entrepreneurship, trade and stock exchanges". [Робочі програми]

06-01-183 Лесняк, О. Ю. and Шебуня, В. Д. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Технічне регулювання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

О

06-01-244 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-246 Онокало, В. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-56 Онокало, В. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». WORKING PROGRAM OF EDUCATIONAL DISCIPLINE "Business Economics" specialty 274 "Automobile transport. [Робочі програми]

П

06-01-74 Подлевська, О. М. (2019) Робоча програма «Ціноутворення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PRICING" Specialty All specialty. [Робочі програми]

С

06-01-71 Стахів, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COMMODITY SUPPLY OF TRADE ENTERPRISE» specialty all specialty. [Робочі програми]

06-01-70 Стахів, О. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВИТРАТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» спеціальність всі спеціальності. Program of the Discipline «COSTS OF ENTREPRENEURSHIP» specialty all specialty. [Робочі програми]

06-01-188 Стахів, О. А. and Адамчук, Т. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної і заочної форм навчання на тему: «Підвищення ефективності діяльності торгівельного підприємства». [Методичне забезпечення]

06-01-63 Сіпайло, Л. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології в комерційній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (скорочений термін навчання). PROGRAM OF THE DISCIPLINE «INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL ACTIVITY» specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

This list was generated on Fri Mar 1 23:43:29 2024 UTC.