Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2014 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Щ | Ю
Number of items: 59.

А

Алейнікова, О. В. and Aleinikova, O. V. (2014) ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 16-25.

Андрушків, Б. and Кирич, Н. and Погайдак, О. and Шерстюк, Р. and Andrushkiv, B. and Kyrych, N. and Pohaydak, A. and Sherstiuk, R. (2014) ПЕРЕДЄВРОПЕЙСЬКІ АДАПТИВНІ ЗАХОДИ З ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ (Контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 437-448.

Б

Безтелесна, Л. І. and Іщук, Л. (2014) ТРУДОНАДЛИШКОВИЙ РИНОК ПРАЦІ РЕГІОНУ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 35-46.

Безтелесна, Л. І. and Кухар, І. and Beztelesna, L. I. and Kukhar, I. (2014) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ВП «РІВНЕНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 26-34.

Бреус, С. В. and Breus, S. V. (2014) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 476-481.

В

Вакуленко, Т. В. and Vakulenko, T. V. (2014) СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 467-474.

Василів, В. Б. and Vasyliv, V. B. (2014) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 47-56.

Вашай, Ю. В. and Vashay, Y. V. (2014) МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 57-62.

Востріков, В. П. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Гнатюк, В. М. and Vostrikov, V. P. and Romaniuk, I. V. and Pinchuk,, O. L. and Hnatiuk, V. M. (2014) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕПЛОМЕЛІОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ОБОЛОНОК-РУКАВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 458-466.

Г

Гальків, Л. І. and Halkiv, L. I. (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 63-70.

Гаприндашвілі, Б. В. and Hapryndashvili, B. V. (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 71-83.

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2014) ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 84-91.

Д

Давиденко, В. А. and Davydenko, V. A. (2014) ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 92-99.

Дзяд, О. В. and Dzyad, O. V. (2014) ПРИХОВАНІ ТОРГОВЕЛЬНІ БАР’ЄРИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 100-106.

Дорошенко, Н. О. and Doroshenko, N. O. (2014) РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ АГРАРНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ОСУШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 107-115.

Ж

Жемба, А. Й. and Zhemba, A. Y. (2014) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 116-127.

К

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 482-489.

Качан, Н. С. and Kachan, N. S. (2014) СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 128-137.

Квасній, З. В. and Kvasniy, Z. V. (2014) АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 138-145.

Квасній, Л. Г. and Паславська, В. В. (2014) РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 157-163.

Квасній, Л. Г. and Паславська, В. В. and Kvasniy, L. Н. and Paslavska, V. V. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 146-153.

Кистер, Агнешка and Кеші, Марчін and Kister, Agnieszka and Kęsy, Marcin (2014) ОКРЕМІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ В ОБЛАСТІ ФІНАНСІВ НА ПРИКЛАДІ ЛІКАРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 3-15.

Клапків, Л. М. and Klapkiv, L. М. (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ СТРАХОВИМИ ТОВАРИСТВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 164-174.

Козак, О. А. and Беженар, І. М. and Kozak, O. A. and Bezhenar, I. M. (2014) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВІВЧАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 175-181.

Конарівська, О. Б. and Новікова, Т. М. and Konarivska, O. B. and Novikova, T. M. (2014) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 182-188.

Косолапова, Е. В. and Kosolapova, E. V. (2014) МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 189-195.

Крисак, А. І. and Krysak, A. I. (2014) НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 196-207.

Крупський, О. П. and Шпак, О. В. and Krupskyі, O. Р. and Shpak, О. V. (2014) ІНДИКАТОРИ ОГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 208-221.

Куковський, А. Г. and Познаховський, В. А. and Кизима, В. П. and Kukovskyі, A. Н. and Poznakhovskyі, V. A. and Kyzyma, V. P. (2014) ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 222-231.

Л

Лазаришина, І. Д. and Погребняк, Н. Д. and Lazaryshyna, I. D. and Pohrebniak, N. D. (2014) НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОВГОСТРОКОВИМИ БІОЛОГІЧНИМИ АКТИВАМИ РОСЛИННИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 250-258.

Левицька, І. О. and Levytska, I. O. (2014) ОПЕРАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ОЦІНКА ВИТРАТ УКРАЇНСЬКИХ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 232-243.

Лико, Д. В. and Литвинчук, Г. Ю. and Lyko, D. V. and Lytvynchuk, H. Y. (2014) АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ ЗДОЛБУНІВСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 244-249.

М

Мартинюк, О. В. and Martyniuk, O. V. (2014) МІСЦЕ І РОЛЬ МОДЕЛЕЙ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ МІНЛИВОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 267-272.

Михайленко, О. Г. and Myhaylenko, O. Н. (2014) ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 273-283.

Н

НУВГП, . (2014) Титульна сторінка (укр.,рос.,англ.) - Вісник НУВГП-Економічні науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Зміст - Вісник НУВГП-Економічні науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Содержание - Вісник НУВГП-Економічні науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Економічні науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Content - Вісник НУВГП-Економічні науки-2014-1. [Файли]

О

Осадча, О. О. and Osadcha, O. O. (2014) АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 284-293.

П

Павелко, О. В. and Pavelko, O. V. (2014) АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 294-303.

Паламарчук, О. С. and Palamarchuk, O. S. (2014) ОЦIНКА РIВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 304-310.

Подлевська, О. М. and Podlevska, O. M. (2014) ПРИНЦИПИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 311-317.

Подлевська, О. М. and Podlevska, O. M. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 318-324.

Попко, О. В. and Popko, O. V. (2014) ІННОВАЦІЙНІ СТАРТАПИ ТА ЇХ ВІДМІННІСТЬ ВІД КЛАСИЧНОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 325-330.

Р

Редько, В. Є. and Redko, V. E. (2014) ОСОБЛИВОСТІ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 331-338.

Ровенець, Т. О. and Rovenets, T. O. (2014) МЕТОДИКА ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 339-348.

Романюк, О. Ю. and Romaniuk, A. Y. (2014) УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 349-356.

Ромащенко, Т. І. and Ромащенко, К. М. and Romashchenko, T. I. and Romashchenko, K. M. (2014) ВПЛИВ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 357-367.

С

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2014) ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 449-457.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2014) ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ У ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 361-367.

Самойлік, М. С. and Samoylik, M. S. (2014) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 375-382.

Сопко, В. В. and Хорунжак, Н. М. and Sopko, V. V. and Khorunzhak, N. М. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 259-266.

Т

Толчанова, З. О. and Tolchanova, Z. О. (2014) МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 390-399.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2014) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 383-389.

Ф

Фурман, І. В. and Furman, I. V. (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І СЕГМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТНОГО РИНКУ ТА РОЗШИРЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВ ЗА РАХУНОК ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 400-408.

Ш

Ширма, В. В. and Shyrma, V. V. (2014) ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 409-418.

Щ

Щербініна, С. А. and Криворученко, А. В. and Кісельов, І. Р. and Shcherbinina, S. A. and Kryvoruchenko, A. V. and Kiselyov, I. Н. (2014) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 419-425.

Ю

Юрманова, Е. А. and Yurmanova, О. О. (2014) МИРОВОЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ В КООПЕРАТИВНОМ СЕГМЕНТЕ РАЗВИТЫХ ЭКОНОМИК И УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 426-436.

This list was generated on Wed May 29 16:01:46 2024 UTC.