Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 311.

І

Іванченко, А. М. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ТИПОЛОГІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 62-71.

059-154 Іщук, О. О. and Безусяк, О. В. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Організація технологічних процесів на підприємствах будівельної індустрії» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

А

Акімов, О. О. (2010) Якості особистості державного службовця як основа моделі психологічної готовності до його професійної діяльності у євроінтеграційних умовах. Актуальні проблеми державного управління (4). pp. 175-178.

075-122 Антонов, О. Д. and Басюк, Т. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з охорони праці та безпеки життєдіяльності при проходженні навчальної гідрометричної практики для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (Водні ресурси) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-108 Антонов, О. Д. and Басюк, Т. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення навчальної гідрометричної практики з інженерної гідрології для студентів за напрямом підготовки 6.060103 „Гідротехніка” (Водні ресурси) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Антонова, С. Є. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 3-10.

Антонюк, Р. А. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

Б

Бабич, В. Є. and Караван, В. В. and Зінчук, М. С. (2010) Проектування кам’яних і армокам’яних конструкцій. НУВГП, Рівне, Україна.

Барановський, С. В. and Щодро, О. Є. and Сівак, В. М. (2010) ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ КАРТИНИ ТЕЧІЇ ТА ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 101-112.

043-29 Баховець, Б. О. (2010) Методичні вказівки до тестів контролю поточної та підсумкової успішності з курсу „Автомазований електропривод” студентів, які навчаються за напрямом „Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”. [Методичне забезпечення]

Баховець, Б. О. (2010) Автоматизований електропривод. НУВГП, Рівне, Україна.

Бачишин, Б. Д. and Корнілов, Л. В. and Кібукевич, О. М. and Шульган, Р. Б. (2010) АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 194-200.

Безтелесна, Л. І. and Юрчик, Г. М. (2010) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 11-20.

Бичковський, О. В. (2010) ПРОБЛЕМА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ У МІСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 218-224.

Бичковський, О. В. (2010) ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ІЛЮМІНАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 225-229.

Бойчук, С. Д. (2010) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ ОЧИСНОЇ СТАНЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 35-42.

Бордюженко, О. М. (2010) Основи термодинаміки, теплотехніка та теплотехнічне обладнання: Ч.2. Процеси сушіння, випалу і плавлення. Теплова обробка виробів з бетону і залізобетону. НУВГП, Рівне, Україна.

Борейко, В. І. and Файчук, О. О. (2010) ЗАХОДИ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 21-27.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Диференціальне та інтегральне числення функції кількох змінних. Елементи теорії поля. Частина ІІІ. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. (2010) Вища математика. Ряди. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики. Частина ІV. Європейська кредитно-трансферна система. Для студентів напряму підготовки 6.060101 "Будівництво". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2010) Вища математика. Навчальний посібник. Для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

Брушковський, О. Л. and Дубчак, І. В. (2010) Теорія ймовірностей і математична статистика: навчальний посібник для студентів І курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит". НУВГП, Рівне.

Будзяк, В. М. and Будзяк, О. С. (2010) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 28-35.

Білан, Б. С. and Карпович, І. М. (2010) Інформатика та інформаційні технології. НУВГП, Рівне, Україна.

В

Вакуленко, О. Л. and Саханюк, О. В. and Мігірін, П. І. (2010) Англійська мова для професійного спілкування. НУВГП, Рівне, Україна.

Василенко, Ж. А. and Шевчук, Н. В. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ЇХ ЗНИЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 36-43.

Верба, В. Б. (2010) АНКЕРУВАННЯ СТЕРЖНЕВОЇ АРМАТУРИ В ПІНОБЕТОНІ ЗЧЕПЛЕННЯМ ТА ПЛАСТИНКОВИМ АНКЕРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 158-164.

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2010) ВЗАЄМНІ ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 210-217.

075-105 Волкова, Л. А. and Кушнірук, Ю. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Інженерні методи охорони навколишнього природного середовища” для студентів спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Г

Галич, О. О. (2010) ПОБУДОВА КРИВОЇ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА ВОДОЗЛИВІ З ШИРОКИМ ПОРОГОМ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 95-100.

Геліч, Н. В (2010) АНАЛІЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 44-52.

Герасимчук, В. Г. (2010) ВХОДЖЕННЯ В 20-ку НАЙПОТУЖНІШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ РОЗПОЧИНАТИ ПОТРІБНО З РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 53-61.

Гнєушев, В. О. (2010) Вентиляція і пневматичний транспорт. НУВГП, Рівне, Україна.

Гнєушев, В. О. (2010) Брикетування торфу. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Гнєушев, В. О. (2010) Вступ до спеціальності. Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». НУВГП, Рівне, Україна.

Гнєушев, В. О. and Рибак, І. І. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛОСКОРІЗА-РОЗПУШУВАЧА ПРИ ВИДОБУВАННІ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 165-170.

Голотюк, М. В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ПРУТКІВ ДРОТУ ДОРОЖНЬОЇ ЩІТКИ ПРИ ВИДАЛЕННІ ШАРУ ЛЬОДОВИХ УТВОРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 145-151.

Голубєва, І. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОЛОГА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 32-39.

774-02 Гонгало, І. І. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту, практичних занять та самостійної роботи на тему: “ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУ МІСЬКОЇ ВУЛИЦІ”, з дисципліни «Міські вулиці та дороги» для студентів напряму 6.060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання за професійним спрямуванням “Міське будівництво і господарство”. [Методичне забезпечення]

Гончаров, С. М. and Гурин, В. А. (2010) Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу. НУВГП, Рівне.

Гронтковська, Г. Е. and Косік, А. Ф. and Ряба, О. І. (2010) Економічна теорія. НУВГП, Рівне, Україна.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2010) Ботаніка з основами гідроботаніки. НУВГП, Рівне, Україна.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. and Андрійчук, С. О. (2010) ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧКИ КОРЧИК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 94-101.

043-26 Гудь, В. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Електроніка” для студентів за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Гуменюк, В. Я. and Рощик, І. А. (2010) Менеджмент продуктивності. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Гурин, В. А. (2010) Положення про редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Гурин, В. А. and Хайтул, Н. В. (2010) Технологія ремонтно-експлуатаційних робіт. НУВГП, Рівне.

084-3 Гуртовий, О. Г. and Андрушков, В. І. and Тинчук, С. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Опір матеріалів” для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки: “Будівництво” “Гідротехніка (водні ресурси)” “Машинобудування” “Автомобільний транспорт” “Гідроенергетика” “Теплоенергетика” “Гірництво”. [Методичне забезпечення]

084-59 Гуртовий, О. Г. and Русий, Є. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та контрольні завдання до виконання розрахунково-проектувальних робіт із навчальної дисципліни „Основи теорії споруд” для студентів за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”. [Методичне забезпечення]

Гущук, І. В. (2010) ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 115-125.

Гущук, І. В. and Лико, Д. В. (2010) ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 126-135.

Гіроль, М. М. and Бернацький, М. В. and Гіроль, A. M. and Трач, Ю. П. and Боярчук, А. В. and Чорнота, В. Д. (2010) ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ДП «КОЗЛІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 49-55.

Гіроль, М. М. and Бернацький, М. В. and Хомко, В. Є. (2010) Охорона праці у водопровідно-каналізаційному господарстві. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-155-2

Д

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. (2010) Технологія опоряджувальних, теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Лащівський, В. В. (2010) ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ ЗОЛОШЛАКОБЕТОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 98-103.

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. (2010) СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ГІПСОВИХ І ФОСФОГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 152-157.

059-172 Дворкін, О. Л. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Кундос, М. Г. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, курсового і дипломного проектування з дисципліни „Бетони і будівельні розчини ” (розрахунок складів бетонів для дорожнього будівництва з комплексом нормованих властивостей) для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” професійного спрямування “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

059-173 Дворкін, О. Л. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. and Кундос, М. Г. (2010) Методичні вказівки для практичних занять, курсового і дипломного проектування з дисципліни „Бетони і будівельні розчини ” (розрахунок складів бетонів для збірних залізобетонних конструкцій з комплексом нормованих властивостей) для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” професійного спрямування “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Дейнека, К. Ю. and Науменко, Ю. В. and Романенко, О. М. and Ткачук, В. П. (2010) СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАЛЕНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАРАБАННИХ МЛИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 90-97.

Демчина, Б. Г. and Сурмай, М. І. and Олексин, Г. М. and Кравз, А. Р. and Бляхар, Т. Й. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ТА НЕМЕТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ З КЛЕЄНОЮ ДЕРЕВИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 112-119.

Демчук, І. В. (2010) Нетрадиційні засоби оздоровлення. НУВГП, Рівне, Україна.

034-131 Денісов, А. К. and Денісов, С. А. and Смалько, М. А. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Новітні технології в енергетиці” для студентів напряму 6.050601. „Теплоенергетика”денної форми навчання. Частина перша. [Методичне забезпечення]

Долженчук, В. І. and Лико, С. М. and Крупко, Г. Д. (2010) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ТА РІВНЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 13-20.

Дубовий, О. В. (2010) ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ҐРУНТУ ПІД ОЗИМОЮ ПШЕНИЦЕЮ БАГАТОРІЧНОГО СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 21-29.

Ж

Живиця, В. А. and Міндер, М. В. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ РІЧКИ ЧОРНА ТИСА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 43-48.

З

Заячківська, О. В. (2010) Общественный контроль как одна из прогрессивных форм контроля в области охраны здоровья. АГТУ. pp. 273-274.

Заячківська, О. В. and Дудін, С. А. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗОЛОТА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16). pp. 26-35.

Заячківська, О. В. and Панчук, І. П. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16/4). pp. 39-51.

Зубик, Л. В. and Зубик, Я. Я. and Карпович, І. М. (2010) ПРАКТИКУМ З ІНФОРМАТИКИ. ОСНОВИ PHOTOSHOP. НУВГП, Рівне.

И

Инкин, А. В. (2010) ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОСХОДЯЩЕГО ПОТОКА ПРИ ЛИФТИРОВАНИИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 178-185.

К

Калина, А. В. (2010) ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 72-79.

Карий, О. І. and Крикавський, Є. В. (2010) СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ТОВАР ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 80-87.

034-134 Карпюк, А. А. and Трофимчук, І. П. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Термодинаміка і тепломасоообмін” для студентів напряму підготовки 6.090301 «Гірництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кахнич, П. Ф. and Гуменюк, В. В. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 178-185.

Квартенко, О. М. (2010) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОГУМИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 72-79.

Кемарська, Л. Г. (2010) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 141-148.

Кириша, Р. О. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ ПРИ ЇХ СУМІСНІЙ РОБОТІ З ФІЛЬТРУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 13-20.

Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Вербецька, К. Ю. (2010) РІЧКИ ЗАХІДНОЇ ГРУЗІЇ – ТИПОЛОГІЯ, РЕФЕРЕНСНІ УМОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 3-12.

Клименко, М. О. and Залеський, І. І. (2010) ТЕХНОЕКОЛОГІЯ. НУВГП, Рівне.

Клименко, О. М. and Бєдункова, О. О. and Петрук, А. М. (2010) ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ШТУЧНИХ ВОДОЙМ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕСТ-ОБ’ЄКТІВ ALLIUM CEPA L. (ЦИБУЛЯ ЗВИЧАЙНА) ТА LACTUCA SATIVA (САЛАТУ ПОСІВНОГО). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 76-85.

Клімов, С. В. (2010) Експлуатація і обслуговування машин. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2010) Організація технічного сервісу машин. НУВГП, Рівне.

Клімов, С. В. (2010) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ ВУЗЬКОТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 35-42.

Ковалик, І. В. (2010) РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 127-133.

Коваль, С. І. and Косолапова, Е. В. (2010) ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВТРАТОЮЯКОСТІ ІМПОРТОВАНИХ В УКРАЇНУ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ ФРУКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 42-48.

056-261 Ковальчук, В. А. and Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” для студентів спеціальності 8.092601 та 7.092601 „Водопостачання та водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

056-262 Ковальчук, В. А. and Ковальчук, О. В. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та практичних занять з дисципліни „Інтенсифікація і реконструкція систем водовідведення” для студентів спеціальності 8.092601 „Водопостачання та водовідведення” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ковальчук, В. П. and Шевчук, С. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ДРЕНАЖУ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 3-12.

043-180 Кованько, В. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Загальнотехнічні вимірювання та прилади” для студентів за напрямом підготовки “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Козішкурт, М. Є. and Козішкурт, С. М. (2010) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗРОШУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОЛИВНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 17-24.

071-182 Козішкурт, М. Є. and Козішкурт, С. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Меліоративна географія з основами природооблаштування" на тему "Змив ґрунту зі схилів земель та заходи з його попередження" для студентів за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" (професійного спрямування "Гідромеліорація"). [Методичне забезпечення]

071-183 Козішкурт, С. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Водно-екологічне право України" на тему "Інспекторська перевірка водогосподарського об’єкта" для студентів спеціальностей 7.092602, 8.092602 "Гідромеліорація". [Методичне забезпечення]

071-176 Козішкурт, С. М. and Мендусь, П. І. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи гідромеліорацій» (розділ «Зрошення земель») для студентів за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» (професійного спрямування «Гідромеліорація»). [Методичне забезпечення]

101-132 Конопуд, Л. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни „Господарське і трудове право” для студентів зі спеціальностей „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання” і „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів та виробів”. [Методичне забезпечення]

101-133 Конопуд, Л. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „Господарське і трудове право” для студентів за напрямом підготовки 0902 „Інженерна механіка”. [Методичне забезпечення]

Корбутяк, В. І. (2010) Методологія системного підходу та наукових досліджень. НУВГП, Рівне, Україна.

Корбутяк, В. І. and Толчанова, З. О. (2010) Діловодство. НУВГП, Рівне, Україна.

075-109 Корбутяк, М. В. and Басюк, Т. О. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гідрологія та гідрометрія» студентами за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” (професійне спрямування „Гідротехнічне будівництво”) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

075-124 Корбутяк, М. В. and Басюк, Т. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення навчальної гідрологічної практики для студентів за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво” (професійне спрямування „Гідротехнічне будівництво”) денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Корнілов, Л. В. and Абрамович, О. В. (2010) ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 186-193.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. (2010) ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО І ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ В КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 230-235.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. and Середа, Р. Я. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ до Сr3+ У КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 236-243.

Косолапов, В. И. (2010) К ВОПРОСУ О ДОМИНАНТЕ СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 81-87.

Косолапов, В. И. (2010) О СУТИ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (1). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 25-31.

Косолапов, В. И. (2010) ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И СЛЕНГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕЖНЫХ ВАЛЮТ (11). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 17-24.

Костриченко, В. М. (2010) Університетська освіта. НУВГП, Рівне, Україна.

Костриченко, В. М. and Козачук, А. (2010) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЇ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 88-97.

Костюк, А. И. and Зазуля, Д. О. (2010) ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЕННОГО СТЫКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 134-139.

Кочмарський, В. З. (2010) КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3. КВАЗІРІВНОВАЖНА МОДЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 232-242.

034-135 Кочмарський, В. З. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕПЛОВІ ТА АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

034-139 Кочмарський, В. З. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кочмарський, О. В. and Буденкова, Н. М. (2010) ВПЛИВ ПРИЕЛЕКТРОДНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕЖИМНИХ ФАКТОРІВ НА ГЕНЕРАЦІЮ АКТИВНОГО ХЛОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 250-262.

087-98 Кочубей, А. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять і самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» для студентів за спеціальністю 8.092102 «Гідротехнічне будівництво» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

031-245 Кравець, С. В. and Нечидюк, А. А. (2010) Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Теорія руйнування робочих середовищ” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кравченко, В. О. (2010) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 98-104.

Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2010) Санітарно–технічне обладнання будинків. НУВГП, Рівне, Україна.

Крівцов, В. В. and Дєєв, С. С. (2010) Нарисна геометрія: контрольні запитання та відповіді. НУВГП, Рівне, Україна.

Кузло, Н. М. (2010) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ СЛІВ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 48-54.

Кузло, Н. М. and Луньова, А. В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 70-74.

Кузло, Н. М. and Хвесик, Ю. М. (2010) НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 61-69.

Кузнєцова, Т. В. and Ткачук, Ю. Г. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 105-110.

Кузнєцова, Т. В. and Яцелик, С. О. (2010) МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 111-116.

104-94 Кузьмак, О. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050104 «Фінанси» Європейська кредитно-трансфертна система. [Методичне забезпечення]

104-96 Кузьмак, О. М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Проектне фінансування» для студентів зі спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-93 Кузьмак, О. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.050104 «Фінанси». [Методичне забезпечення]

104-95 Кузьмак, О. М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Управління проектами» для студентів зі спеціальності 8.050104 «Фінанси» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кундрат, М. М. (2010) ГРАНИЧНА РІВНОВАГА В КОМПОЗИЦІЇ З ПРУЖНИМ СТРІЧКОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 208-216.

Кундрат, М. М. (2010) РОБОЧА ДОВЖИНА ВИСОКОМОДУЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ ЗА СИЛОВОГО ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 147-156.

Кухнюк, О. М. and Кусковець, С. Л. and Сурговський, М. В. and Прокопчук, Н. М. (2010) Практикум з охорони праці. НУВГП, Рівне.

Кушнір, Н. Б. and Коваль, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 117-123.

075-106 Кушнірук, Ю. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Рекреаційні ресурси та курортологія” для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

075-107 Кушнірук, Ю. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення навчальної практики з дисципліни “Гідробіологія” для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кушнірук, Ю. С. and Ткачук, Н. Ф. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СОЦІОЕКОСИСТЕМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 30-35.

075-112 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Екологія біорізноманіття” для студентів за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціалізації “Водогосподарська екологія та природокористування” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кір’янов, В. М. and Керечан, Д. М. (2010) ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 25-34.

Л

Лазаришин, А. В. (2010) ОЦІНКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ БЕЗЗБИТКОВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 124-130.

063-407 Лазаришина, І. Д. and Левицька, С. О. (2010) РОБОЧА ПРОГРАМА з виробничої практики та МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до її виконання студентами другого курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит”. [Робочі програми]

Лазебник, Л. Л. (2010) РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 131-138.

Лебедь, О. О. and Попова, Є. А. and Матвієнко, А. А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ (ЗА Sr-90) МУЛОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ В ВОДНІЙ СИСТЕМІ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 244-251.

Левицька, С. О. and Чепак, С. В. (2010) ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 139-144.

Левицька, С. О. and Чернікова, О. С. (2010) РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕТАПАХ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 145-149.

076-134 Люсак, А. В. and Янчук, Р. М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи “Формування землевпорядних документів інструментами програмного середовища ГІС” з дисципліни “Геоінформаційні системи і бази даних” студентами напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ляшенко, О. І. and Хомич, С. В. (2010) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОУКЛАДНОГО ВИРОБНИЧОГО СЕКТОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 150-156.

Ліпянін, В. А. (2010) Інженерна підготовка міських територій. НУВГП, Рівне, Україна.

Ліхо, О. А. (2010) Ліцензування і патентування наукової продукції у водогосподарській галузі. НУВГП, Рівне.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. (2010) ВПЛИВ ВМІСТУ ЗАЛІЗА У ПИТНІЙ ВОДІ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 70-75.

Ліщинський, А. Г. and Сунічук, О. С. (2010) Земельне право. НУВГП, Рівне.

М

Макара, О. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 157-163.

Малевич, Л. Д. and Хриплюк, Б. В. (2010) СУЧАСНЕ ПУБЛІЧНЕ ПОЛІТИЧНЕ МОВЛЕННЯ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 3-10.

077-139 Манековська, І. Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Хімія” для студентів напряму підготовки 6.060101 „Будівництво”. [Методичне забезпечення]

077-140 Манековська, І. Є. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Хімія” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво”. [Методичне забезпечення]

043-32 Манько, О. О. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Проектування пристроїв систем автоматизації» для студентів зі спеціальності 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

043-20 Манько, О. О. and Кутя, В. М. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Основи проектування систем автоматизації" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Маркова, О. В. (2010) ЕРГОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 130-136.

Мартиненко, А. О. and Андрушков, В. І. and Подворний, А. В. (2010) ДО УТОЧНЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФОРМУЛ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ ЗВЕДЕНОЇ МАСИ ДЛЯ БАЛОК, ЩО ЗАЗНАЮТЬ УДАРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 120-126.

Мартиненко, А. О. and Подворний, А. В. (2010) Опір матеріалів (спеціальний курс). НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-159-0

055-170 Мартинов, С. Ю. and Зощук, В. О. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ» для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» професійного спрямування «Водопостачання і водовідведення». [Методичне забезпечення]

055-171 Мартинов, С. Ю. and Сівак, В. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи «МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» з дисципліни «Інформаційні технології в наукових розробках» для студентів спеціальності 8.092601 «Водопостачання та водовідведення» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мартинюк, П. М. and Семенчук, Ю. А. (2010) ВУЗЛОВЕ І СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНЕ ПОКРИТТЯ ДВОВИМІРНИХ ОБЛАСТЕЙ: ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 202-209.

Мартинюк, П. М. and Федорчук, Н. А. (2010) Теорія системи та математичне моделювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Матусевич, К. М. (2010) ОСВІТА ЯК ІНТЕЛЕКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 164-171.

Меддур, Ахмедсалахеддін and Гурин, В. А. and Токар, О. І. (2010) АНАЛІЗ ВІДМОВ І ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 3-10.

104-79 Мельник, Л. М. and Подлевський, А. А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Основи казначейської справи» для студентів напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мельничук, Н. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 172-179.

Мельничук, О. Ю. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 201-207.

104-39 Мишко, О. В. and Павлов, К. В. and Чуприна, А. І. (2010) Методичні рекомендації до виконання аналітичної частини дипломної роботи студентів спеціальності 7.050104, 8.050104 «Фінанси» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мобіло, Л. В. (2010) Випробування і експериментальні дослідження машин і обладнання. НУВГП, Рівне, Україна.

Мороз, О. С. (2010) ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 49-56.

Москалець, В. В. and Москалець, Т. З. and Москалець, В. І. and Піка, Ю. М. (2010) СЕЛЕКЦІЙНА РОБОТА З ГЕКСАПЛОЇДНИМ ТРИТИКАЛЕ НА НОСІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНІЙ СТАНЦІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІАПВ НААНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 102-114.

Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2010) Управління земельними ресурсами. НУВГП, Рівне.

Мошинський, В. С. and Бухальська, Т. В. (2010) Моніторинг та охорона земель. НУВГП, Рівне.

Мошинський, В. С. and Сасюк, З. К. (2010) Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Мізюк, В. Г. (2010) Вища математика. НУВГП, Рівне, Україна.

063-304 Міклуха, О. Л. (2010) Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни “Основи банківської справи” для студентів за спеціальностями: 7.090214 “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”, 7.090220 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, 7.090301 „Розробка родовищ корисних копалин”, 7.090510 „Теплоенергетика” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мічута, О. Р. and Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2010) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПРИ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГРАНИЧНОГО НАСИЧЕННЯ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 194-201.

Н

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 1 (2074). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 10 (2101). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 11 (2102). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 12 (2103). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 2 (2094). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 3 (2095). [Газети]

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(51), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(51), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 4 (2096). [Газети]

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 5 (2097). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 6 (2098). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 7-8 (2099). [Газети]

НУВГП, . (2010) Газета "Трибуна студента" - Випуск 9 (2100). [Газети]

043-31 Наумчук, О. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Проектування принципових схем та пунктів управління” за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” для студентів заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Нейкова, Р. Н. (2010) ЭВОЛЮЦИЯ АУДИТА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 180-187.

Никифоренко, В. Г. (2010) ІНВЕСТУВАННЯ В ОСВІТНЮ СФЕРУ ЯК СКЛАДОВА РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЗНАННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 188-194.

Николова, Нели Иванова and Крачунов, Христо Атанасов (2010) ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛГАРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 195-201.

Новічков, Г. В. and Голдун, І. І. (2010) ПОПУЛІЗМ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 55-60.

078-235 Нікитенко, Д. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ з навчальної дисципліни «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ніколайчук, В. М. and Тимейчук, О. Ю. and Ніколайчук, В. В. (2010) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ ЖОРСТКОСТІ ПІДВІСКИ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ЖОРСТКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 123-129.

О

Окорський, В. П. and Клюха, О. О. and Мандзюк, О. М. and Мороз, Е. Г. and Пахаренко, О. В. (2010) Основи менеджменту: практикум. НУВГП, Рівне.

067-15 Онокало, В. Г. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів за напрямом підготовки 6.050503 „Машинобудування” професійного спрямування «Підйомно-транспортні, будівельні,дорожні,меліоративні машини та обладнання» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

067-02 Онокало, В. Г. and Онокало, Г. В. (2010) Методичні вказівки до виконання самостійно-розрахункової роботи на тему:” Економічна ефективність роботи автомобілів при різних умовах експлуатації для студентів спеціальності 6.070106 ”Автомобілі та автомобільне господарство" ”. [Методичне забезпечення]

Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Куницький, С. О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ФІЛЬТРУВАННЯ ЗНЕЗАЛІЗНЮЮЧОГО ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОГО ФІЛЬТРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 21-26.

Орлов, В. О. and Назаров, С. М. and Орлова, А. М. (2010) Водозабірні споруди. НУВГП, Рівне.

055-163 Орлов, В. О. and Орлова, А. М. (2010) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.092601 «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлов, В. О. and Орлова, А. М. and Зощук, В. О. (2010) Технологія підготовки питної води. НУВГП, Рівне.

055-164 Орлов, В. О. and Орлова, А. М. and Зощук, В. О. (2010) М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ „Водопостачання та водовідведення малого населеного пункту” студентами напряму підготовку ”Гідротехніка (Водні ресурси)” всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Орлов, В. О. and Туровська, Г. І. (2010) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНИХ КОЛЬОРОВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 27-34.

Оскольський, В. В. and Акімова, Л. М. (2010) ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ “ДжіЕс1 УКРАЇНА”. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(1)). pp. 62-70.

076-111 Остапчук, С. М. (2010) Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Картографія” студентами за напрямом підготовки 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”. [Методичне забезпечення]

П

Павлов, В. І. and Акімова, Л. М. (2010) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(3)). pp. 67-73.

Павлов, В. І. and Білоус, Н. М. (2010) Страхові послуги. НУВГП, Рівне, Україна.

Павлов, В. І. and Заячківська, О. В. (2010) Фінанси підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

104-112 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самстійної роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-110 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Місцеві фінанси” для студентів за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-114 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Ринок фінансових послуг” для студентів за спеціальністю 8.050104 „Фінанси” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-109 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни „Місцеві фінанси” для студентів V курсу спеціальності 7.050104 „Фінанси”. [Методичне забезпечення]

104-92 Павлов, В. І. and Кондрацька, Н. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Виробничі корпоративні системи в природокористуванні” для студентів V курсу спеціальності 8.000010 „Економіка довкілля і природних ресурсів” напряму підготовки „Специфічні категорії”. [Методичне забезпечення]

104-54 Павлов, В. І. and Подлевський, А. А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни «Підприємництво» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Панчук, Ю. М. and Янчук, О. Є. (2010) Лабораторний практикум з інженерної геодезії. НУВГП, Рівне, Україна.

Пастухов, О. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЧУВАЧІВ НА РЕМОНТІ ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 171-177.

043-24 Пастушенко, В. Й. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проект автоматизованої системи керування типовим технологічним процесом (об’єктом)" з дисципліни "Основи комп`ютерно-інтегрованого управління" для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Пеньков, В. І. (2010) Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики. НУВГП, Рівне, Україна.

Пеньков, В. І. (2010) Технічна термодинаміка. НУВГП, Рівне, Україна.

Петрук, І. Р. and Шумило, Н. М. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 210-216.

Петрук, В. А. and Шевчук, Н. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 202-209.

Петрівський, Я. Б. (2010) ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ ОСЛАБЛЕНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 169-177.

063-381 Погребняк, Н. Д. and Поліщук, В. Л. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до виконання курсової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форми навчання економічних напрямів підготовки. [Методичне забезпечення]

Позняк, О. Р. (2010) МОДИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ БЕТОНІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 140-146.

Позняковська, Н. М. and Головачова, Ю. В. (2010) Державний фінансовий контроль. НУВГП, Рівне.

063-341 Поліщук, В. Л. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”. [Методичне забезпечення]

Попович, Р. Г. (2010) СЛОВОТВІРНА НОМІНАЦІЯ В ІСПАНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 94-100.

Попович, Р. Г. and Тимощук, І. О. (2010) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 75-80.

Поровчук, О. Г. and Пахалюк, Л. В. (2010) З ІСТОРІЇ М. ДУБНО КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 11-16.

052-122 Потапчук, І. В. and Матвіюк, О. В. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Архітектурно- містобудівна екологія” студентами спеціальності 7.120103 «Дизайн архітектурного середовища». [Методичне забезпечення]

Пустяк, О. В. (2010) АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 217-223.

Р

061-97 Рибак, І. І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Технологія та безпека виконання вибухових робіт” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

061-103 Рибак, І. І. (2010) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Процеси сушіння торфу” студентами за напрямом підготовки 6.050301 “Гірництво” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Рибачук, Т. Л. (2010) ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 224-229.

Ричков, П. А. and Бачунов, О. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ І МІСТОБУДІВНИЙ КОНТЕКСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 263-271.

Рогалевич, Ю. П. and Гнатюк, В. М. and Силаєв, П. В. (2010) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ЛОБОВОГО ОПОРУ ТІЛ ОБТІКАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 64-70.

Рокочинський, А. М. and Дупляк, В. Д. and Антонов, О. Д. and Шалай, С. В. (2010) Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва. НУВГП, Рівне.

071-177 Рокочинський, А. М. and Козішкурт, С. М. and Живиця, В. А. and Мендусь, П. І. and Муранов, В. Г. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання дипломного проекту студентами за спеціальністю 7.092602 "Гідромеліорація". [Методичне забезпечення]

031-244 Романовський, О. Л. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Інтелектуальна власність і патентознавство» для студентів спеціальностей «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Романчук, Л. Д. (2010) ОЦІНКА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ОРГАНІЗМ ЗА РАХУНОК РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У МЕШКАНЦІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 36-41.

Рощик, І. А. (2010) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА. НУВГП, Рівне.

032-227 Ріло, І. П. and Колесник, О. А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “Теплові двигуни самохідних машин“ для студентів напряму підготовки 6.050601 “Теплоенергетика” денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ріло, І. П. and Марчук, М. М. and Колесник, О. А. (2010) РОЗРОБКА СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ ПОВІТРЯ У ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 137-144.

С

Саблій, Л. А. (2010) ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМІ АНАЕРОБНО-АЕРОБНИХ БІОРЕАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 64-71.

Саблій, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЦЕНОЗУ АНАЕРОБНО-АЕРОБНОЇ СИСТЕМИ БІОРЕАКТОРІВ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 51-56.

Савич, В. О. and Кравчук, Ю. О. and Мулярчук, О. В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ VISUAL BASIC ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 225-231.

Савіна, Г. Г. and Гайбура, Н. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 230-238.

Савіна, Н. Б. (2010) Проблеми умов функціонування складових логістичного забезпечення. Київ. pp. 144-149.

Савіна, Н. Б. and Savinа, N. B. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ І ПРОЦЕСІВ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ. ЛНТУ (7(26)). pp. 291-300.

102-103 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2010) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ” для студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Садова, Ю. М. and Дичко, А. О. (2010) ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ НА ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ В АЕРОТЕНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 43-50.

043-27 Сафоник, А. П. (2010) Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Програмування багаторівневих систем управління” студентами за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сафоник, А. П. and Комар, А. В. (2010) РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО МОДУЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 217-224.

Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. and Заєць, В. В. (2010) ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИХРО-КАВІТАЦІЙНОГО ПРОМИВНОГО ПРИСТРОЮ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРУ МАШИНИ МВМ-10. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 78-83.

Сисун, Г. Г. and Джоші, О. І. (2010) Нормування праці. НУВГП, Рівне, Україна.

Скаковська, С. С. and Ковальчук, С. С. (2010) МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 239-246.

101-128 Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять із дисципліни „Основи управління проектами та проектний аналіз” зі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” денної форми навчання Частина 2. Методологія проектного аналізу. [Методичне забезпечення]

101-125 Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. (2010) Методичні вказівки для виконання практичних занять із дисципліни „Проектний аналіз” зі студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” для денної форми навчання. Частина 1. Інструментарій проектного аналізу. [Методичне забезпечення]

101-127 Скрипчук, П. М. and Судук, О. Ю. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Товарознавство” студентами напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Сливка, П. Д. and Будз, О. П. (2010) Водогосподарські розрахунки. НУВГП, Рівне, Україна.

Сталинский, Д. В. and Касимов, А. М. and Яцков, Н. В. and Варнавская, И. В. (2010) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫХ ОТХОДОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 243-249.

Стефанишин, Д. В. and Корбутяк, В. М. and Щодро, О. Є. (2010) АНАЛІЗ ХОДУ РУСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК КАРПАТСЬКИХ РІЧОК З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 80-86.

Стрілець, О. Р. and Кривицький, А. О. and Стрілець, В. М. (2010) СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОЇ ПЛАНЕТАРНОЇ МУФТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 114-122.

Стріха, В. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ДВОШАРОВОГО ВАЛКА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 157-162.

Стріха, В. А. (2010) ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНОГО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 163-168.

Т

Тарасович, Л. В. (2010) ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОХІМІЧНОГО СЕРВІСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 247-252.

Терлига, В. С. and Соболь, Х. С. (2010) БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ТАМПОНАЖНІ РОЗЧИНИ З ПОКРАЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 104-111.

Тимейчук, О. Ю. (2010) Математичні моделі та оптимізація тепломасообміну. НУВГП, Рівне.

Тимощук, І. О. (2010) СУЧАСНИЙ СТАН ФРАНЦУЗЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 88-93.

Ткачук, В. Ф. and Індруський, В. П. and Васильчук, О. Ю. (2010) РУЙНУВАННЯ ҐРУНТУ ЗГИНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВОЛІНІЙНОЇ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 84-89.

Ткачук, К. Н. and Москальова, В. М. and Кусковець, С. Л. and Зацарний, В. В. (2010) Правові основи працеохоронної політики України. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-161-3

105-27 Ткачук, М. М. and Громадченко, В. Ю. and Кириша, Р. О. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Планування і управління будівництвом гідромеліоративної системи» з дисципліни «Планування і управління виробництвом» та розділу дипломного проекту студентами спеціальності «Гідромеліорація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

105-22 Ткачук, М. М. and Громадченко, В. Ю. and Новачок, І. О. (2010) Методичні вказівки до виробничо-технологічної практики для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (водні ресурси)” професійного спрямування “Гідромеліорація”. [Методичне забезпечення]

Ткачук, М. М. and Дацишина, І. Б. (2010) АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ ТА ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 11-16.

774-105 Ткачук, О. А. and Кочкарьов, Д. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.092103 “Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

774-106 Ткачук, О. А. and Стародуб, І. В. (2010) Методичні вказівки до вивчення дисципліни та практичних занять з дисципліни «Управління міським господарством» для студентів спеціальності 7.092103 та 8.092103 “Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

774-107 Ткачук, О. А. and Стародуб, І. В. (2010) Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.092103 “Міське будівництво і господарство” усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ткачук, О. А. and Шадура, В. О. (2010) Водопровідні мережі. НУВГП, Рівне.

Тугай, А. М. and Хомутецька, Т. П. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРДЛОВИНИ НА ПОКАЗНИКИ ЇЇ РОБОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 56-63.

Турченюк, М. О. and Швець, М. Д. and Карпан, Т. С. (2010) Маркетинг. НУВГП, Рівне, Україна.

Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ЗУБЦІВ НА РОБОЧОМУ ОРГАНІ ДЛЯ СКОЛЮВАННЯ ЛЬОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 71-77.

033-79 Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Якість машин” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” всіх професійних спрямувань денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

У

Уманець, Т. В. and Косьміна, К. М. (2010) Мотивація економічно активного населення до продуктивної праці як складова процесу формування та збереження трудового потенціалу. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 253-259.

Ф

032-226 Фабрицький, М. А. and Рижий, О. П. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни “Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху” для студентів спеціальності 7.090258; 8.090258 “Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форми навчання („Пасажирські перевезення”). [Методичне забезпечення]

032-225 Фабрицький, М. А. and Рижий, О. П. (2010) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Організація автомобільних перевезень, дорожні умови та безпека руху” для студентів спеціальності 7.090258; 8.090258 „Автомобілі та автомобільне господарство” денної та заочної форми навчання („Вантажні перевезення”). [Методичне забезпечення]

Фещенко, В. П. and Кучер, Г. А. and Стройванс, Л. Т. and Цуман, Н. В. (2010) КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ І ПОКАЗНИКАМИ ВОДНОГО БАЛАНСУ В ЛІЗИМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 57-62.

101-104 Фроленкова, Н. А. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з вивчення теоретичної частини і виконання контрольної роботи з дисципліни „Контролінг” студентами напряму 6.030601 „Менеджмент” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-87 Фроленкова, Н. А. (2010) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсової роботи з дисципліни “ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ” студентами спеціальності 8.000010 “Економіка довкілля і природних ресурсів”. [Методичне забезпечення]

Фурман, В. М. and Троцюк, В. С. and Михальчук, М. А. (2010) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 86-93.

Фільчагов, Л. П. and Мельничук, І. М. and Ілюшин, К. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 57-63.

Х

Хмара, Л. А. and Кравець, С. В. and Нічке, В. В. and Назаров, Л. В. and Скоблюк, М. П. and Нікітін, В. Г. (2010) Машини для земляних робіт. Рівне - Дніпропетровськ - Харків, Рівне - Дніпропетровськ - Харків.

Ходневич, Я. В. (2010) ЗАДАЧА ОБЧИСЛЕННЯ РІВНІВ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ У РУСЛІ. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 87-94.

033-75 Хітров, І. О. and Голотюк, М. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни „Ресурсо- та енергозбереження” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” всіх професійних спрямувань денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

033-66 Хітров, І. О. and Голотюк, М. В. and Мимоход, Б. П. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Ресурсозбереження та екологічна безпека” для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування” за професійним спрямуванням «Обладнання хімічних вироб- ництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Ц

Циганчук, Л. А. and Циганчук, А. С. (2010) ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 40-47.

Ч

Черняга, П. Г. and Янчук, О. Є. and Трохимець, С. М. and Бочик, Р. Я. (2010) ВПЛИВ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ ГОРИЗОНТУ НА ТОЧНІСТЬ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ТРИВАЛОСТІ СЕСІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕНШЕ 10 ХВИЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 186-193.

Ш

Шадура, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Орлов, В. О. (2010) Міські інженерні мережі та споруди. НУВГП, Рівне.

Шаталов, О. С. (2010) ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ СПОЛУК ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ВОДОПРОНИКНІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗМИТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 63-69.

104-97 Шило, Ж. С. (2010) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ФІНАНСИ КОРПОРАЦІЙ» для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050104 «Фінанси». [Методичне забезпечення]

104-98 Шило, Ж. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної підготовки та виконання практичних робіт з дисципліни „Фінанси корпорацій ” для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. (2010) Легка атлетика у вищих навчальних закладах. НУВГП, Рівне, Україна.

Шолудько, М. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЗВИТОК ЖИТЛА В ЕПОХУ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 272-278.

Ю

043-18 Юрчевський, Є. В. (2010) Завдання та методичні поради до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Основи електротехніки” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Я

Якимчук, А. Ю. and Черній, А. Л. (2010) Економіка природокористування. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-171-2

Якубовська, С. С. (2010) Психологія управління. НУВГП, Рівне, Україна.

087-083 Якубовська, С. С. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Психологія управління» для студентів за спеціальністю 8.150101 «Державна служба» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Thu Dec 7 02:07:35 2023 UTC.