Елементи, в яких автор: "Фурманець, О. А."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 16.

Методичне забезпечення

05-01-59 Веремеєнко, С. І. та Олійник, О. О. та Фурманець, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості» студентами спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-044 Веремеєнко, С. І. та Фурманець, О. А. (2016) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни “Агрохімія” студентами напрямку підготовки 6.090101 „Агрономія” денної i заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-042 Фурманець, О. А. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Агрохімія” студентами напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” денної i заочної форм навчання (частина 1). [Методичне забезпечення]

05-01-043 Олійник, О. О. та Фурманець, О. А. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Агрохімія” студентами напрямку підготовки 6.090101 „Агрономія” денної i заочної форм навчання (частина 2). [Методичне забезпечення]

Стаття

Кирпичова, І. В. та Дем’янова, О. О. та Фурманець, О. А. та Kуrpуchоva, I. V. та Demianova, O. O. та Furmanets, O. A. (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ АНАЛІЗУ БАГАТОРІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 100-106.

Фурманець, О. А. та Безносова, О. О. та Furmanets, O. A. та Beznosova, O. О. (2016) ЗМІНА АГРОКЛІМАТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). с. 155-164.

Фурманець, О. А. та Піддубняк, В. А. та Furmanets, O. A. та Piddubniak, V. A. (2015) Прогнозування оптимальних строків посіву та збору пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 163-171.

Фурманець, О. А. та Вавринчук, М. А. та Furmanets, O. A. та Vavrynchuk, M. A. (2013) ЗМІНА ТЕПЛО- ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ ЄВРОПИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). с. 120-127.

Фурманець, О. А. та Дацюк, М. В. та Furmanets, O. A. та Datsiuk, M. V. (2013) ЗМІНА КЛІМАТОУТВОРЮЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). с. 167-174.

Робочі програми

05-01-13 Фурманець, О. А. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Агрохімія» для студентів напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”. [Робочі програми]

05-01-14 Фурманець, О. А. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур» для студентів за спеціальністю 8.09010102 „Агрохімія та грунтознавство”. [Робочі програми]

Опис дисципліни

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Агрохімія (укр.) Agrochemistry (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Комп'ютерні технології програмування родючості ґрунтів і врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Computer technologies of soil fertility and crop yields programming (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Моделювання ґрунтових процесів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур (укр.) Soil processes modeling and crop yields forecasting (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво (укр.) Vegetable Growing (en.). [Опис дисципліни]

Фурманець, О. А. та Furmanets, O. A. (2017) Овочівництво закритого ґрунту (укр.) Vegetable-growing in Sheltered Ground (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Thu May 24 12:10:18 2018 UTC.