Items where Division is "Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Д | З | Л | М | О | П | С
Number of items: 38.

А

06-02-01S Антонюк, О. Р. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

Б

06-02-282 Бондарєва, Т. Г. (2020) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» (частина ІІ) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Д

06-02-11S Дорошенко, О. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Облікова політика (практичний тренінг)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування", за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". [Силабус]

З

06-02-252 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-09S Зубілевич, С. Я. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» ОПП, 071. [Силабус]

06-02-280 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-251 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-270 Зубілевич, С. Я. (2020) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-102 Зубілевич, С. Я. (2020) Робоча програма з "Обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Accounting and financial reporting under IFRS" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

06-02-02S Зубілевич, С. Я. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» ОПП, 071. [Силабус]

06-02-08S Зінкевич, О. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Облік і звітність підприємств" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". [Силабус]

06-02-291М Зінкевич, О. В. (2020) Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Л

06-02-97 Левицька, С. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Investment resources: classification, valuation, accounting" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the Discipline «INVESTMENT RESOURCES: CLASSIFICATION, VALUATION, ACCOUNTING». [Робочі програми]

06-02-284 Левицька, С. О. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Investment resources: classification, valuation, accounting/ Інвестиційні ресурси: класифікація, оцінка, бухгалтерський облік» (англійська мова викладання) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІЕМ усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-287 Левицька, С. О. and Бондарєва, Т. Г. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий контроль суб’єктів державного та підприємницького сектору економіки» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

М

06-02-264 Міклуха, О. Л. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз фінансової безпеки підприємства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

06-02-87 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-99 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб’єктів державного сектору» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня / (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-86 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the discipline "Analysis of economic activity" specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

О

06-02-275 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-277М Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-90 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline «Accounting and reporting in taxation» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-276 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-88 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «The role of the accountant in the business environment» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-89 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з первинного обліку» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Training workshop on primary accounting» Specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-261 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-262 Осадча, О. О. (2020) Методичні вказівки та завдання до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік і аудит управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-98 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Financial accounting» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the discipline «Financial accounting». [Робочі програми]

П

06-02-278 Павелко, О. В. (2020) Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни «Облік і звітність у банках для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-283 Павелко, О. В. (2020) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-15S Позняковська, Н. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

Позняковська, Н. М. and Зубілевич, С. Я. and Бондарєва, Т. Г. and Левицька, С. О. and Осадча, О. О. and Міклуха, О. Л. and Сиротинська, А. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

06-02-285 Позняковська, Н. М. and Левицька, С. О. and Осадча, О. О. and Міклуха, О. Л. (2020) Методичні вказівки до кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування». [Методичне забезпечення]

С

06-02-13S Сиротинська, А. П. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю 051 «Економіка». [Силабус]

06-02-06S Сиротинська, А. П. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Автоматизація бізнес процесів" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-177М Сиротинська, А. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-14S Сиротинська, А. П. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Управлінські інформаційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньою програмою «Економіка підприємства» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Силабус]

06-02-100 Сиротинська, А. П. (2020) Робоча програма дисципліни "Автоматизація розрахунків з оплати праці в системі «1С: Зарплата і управління персоналом»" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика», «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнесаналітика» спеціальності 051 «Економіка»; «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the discipline "AUTOMATION OF SALARY CALCULATION IN SYSTEM «1С: SALARY AND PERSONNEL MANAGEMENT»" specialty 051 «Economy», 071 «Accounting and taxation», 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

This list was generated on Thu Feb 9 05:36:46 2023 UTC.