Items where Subject is "Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 104.

І

04-01-30 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування засобами C#.NET" спеціальності "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET", specialty 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-01-72 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування і підтримка веб-застосувань" спеціальності "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-02-126 Іващук, Я. Г. (2019) Робоча програма ”Математичний аналіз” для студентів, які навчаються за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" (Інтернет речей), 122 "Комп"ютерні науки". Program of the Discipline "Mathematical analysis" specialty 121 "Software Engineering" (Internet of Things), 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-02-36 Іващук, Я. Г. (2019) Методичні вказівки та завдання до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня за освітньо-професійними програмами «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки» спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Іващук, Я. Г. and Ivashchuk, Y. G. (2019) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Б

04-01-60 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальностей: 121 „ Комп’ютерні науки" денної форми навчання. Program of the discipline specialties 121 ”Computer Science”. [Робочі програми]

04-01-68 Бомба, А. Я. (2019) Робоча програма “Проблеми ідентифікації” для студентів які навчаються, за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Identification Problems" specialty 113 "Applied Mathematics", 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Бомба, А. Я. and Bomba, A. Y. (2019) Проблеми ідентифікації (укр.) Identification Problems (en.). [Опис дисципліни]

04-01-64 Бялик, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Геоінформаційні системи” для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", галузі знань 12 «Інформаційні технології». Program of the Discipline "Geoinformation systems" specialty 122 "Computer science and information technology" branch of knowledge 12 "Information technology". [Робочі програми]

Бялик, І. М. and Bialyk, I. M. (2019) Геоінформаційні системи (укр.) Geoinformation systems (en.). [Опис дисципліни]

Г

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Комп'ютерна вірусологія (укр.) Compttern vіrusologіya (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Інформаційні мережі (укр.) Information networks (en.). [Опис дисципліни]

04-05-62 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Додаткові розділи дискретної математики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Additional Sections of Discrete Mathematics" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

04-05-60 Гладка, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Символьні обчислення та комп’ютерна алгебра» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Symbolic computing and computer algebra" educational and professional program «Information systems and technologies» specialty 126 «Information systems and technologies». [Робочі програми]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2019) Додаткові розділи дискретної математики (укр.) Additional Sections of Discrete Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Гладка, О. М. and Hladka, O. M. (2019) Символьні обчислення та комп'ютерна алгебра (укр.) Symbolic computing and computer algebra (en.). [Опис дисципліни]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення ” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

Д

04-01-33 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна математика" для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer Mathematics" specialty 113 "Applied Mathematics" and 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-01-37 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма “Методи оптимізації та дослідження операцій” для студентів, які навчаються, за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Methods of optimization and operations research" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Комп'ютерна математика (укр.) Computer Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Основи програмної інженерії (укр.) Fundamentals of Software Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Методи оптимізації та дослідження операцій (укр.) Methods of optimization and operations research (en.). [Опис дисципліни]

Ж

04-01-47 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення (Інтернет речей)». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 121 «Software Engineering (Internet of Things)». [Робочі програми]

04-01-29 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-81 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the discipline «System theory, system analysis and decision making theory» specialty 122 «Computer Science». [Робочі програми]

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень (укр.) System Theory, System Analysis and Decision Making Theory (en.). [Опис дисципліни]

04-01-18 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «DESIGNING FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATTERN RECOGNITION SYSTEMS» Specialty – 113 «Applied Mathematics», Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-75 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 122 «Комп'ютерні науки». Program of the Manufacturing Practice Specialty 113 «Applied mathematics», 122 «Computer sciences», 123 «Software Engineering». [Робочі програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING» Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних (укр.) Computer networks, interfaces and data transmission protocols (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Оптимізація обчислень (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

З

05-02-272 Залеський, І. І. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Збалансоване природокористування (Комп’ютерні науки)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Computer Science". Program of the Discipline "BALANCED NATURAL USE" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-04-43 Замрій, Б. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Архітектура комп’ютера" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Computer Architecture" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-40 Замрій, Б. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Паралельні та розподілені обчислення" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Parallel and distributed computing" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Заяць, В. М. and Zaiats, V. M. (2019) Алгоритми та методи обчислень (укр.) Algorithms and methods of computation (en.). [Опис дисципліни]

Заяць, В. М. and Zaiats, V. M. (2019) Теорія ймовірностей та математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Заяць, В. М. and Zayats, V. M. (2019) Дискретна математика (укр.) Discrete Math (en.). [Опис дисципліни]

Заяць, В. М. and Zayats, V. M. (2019) Дискретна математика (укр.) Discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Заяць, В. М. and Zayats, V. M. (2019) Моделювання електронних схем (укр.) Electronic schematics modelling (en.). [Опис дисципліни]

03-10-79 Зощук, В. О. (2019) Робоча програма „Охорона праці в галузі” для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "OCCUPATIONAL SAFETY IN INDUSTRY" specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

04-05-55 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технології тестування програмних продуктів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” денної та заочної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Software Testing Technologies" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

04-05-53 Зубик, Л. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Комп’ютерні мережі” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 122 ”Комп’ютерні науки” денної форми навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Computer networks" specialty 122 "Computer sciences". [Робочі програми]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) Методи обчислень (укр.) Methods of calculation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Л. В. and Zubyk, L. V. (2019) Організація баз даних та знань (укр.) Organization of databases and knowledge (en.). [Опис дисципліни]

К

04-01-26 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економіка програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» Program of the Discipline «Software Economics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology» 121 "Software engineering». [Робочі програми]

06-11-54 Кардаш, О. Л. (2019) Робоча програма з дисципліни «Економетрика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline «Econometrics» Specialty 122 «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2019) Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес) (укр.) Software Economics (Economics and Business) (en.). [Опис дисципліни]

04-05-23 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни ”Моделювання екологічних, економічних та соціальних процесів” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-29 Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2019) Методичні вказівки та робоча програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

Круліковський, Б. Б. and Krilikovsky, B. B. (2019) Дослідження та оптимізація комп'ютерних систем (укр.) Research and optimization of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. and Заяць, В. М. and Соломко, М. Т. and Сидор, А. І. and Шатний, С. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 "Комп'ютерна інженерія", галузь знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація "Бакалавр з комп'ютерної інженерії". [Освітні програми]

Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. and Ossetska, N. F. (2019) Іноземна мова за професійним спрямуванням (технічний напрям) (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (technical direction) (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2019) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

М

Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Жуковська, Н. А. and Ярощак, С. В. and Жуковський, В. В. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Мороз, М. В. and Moroz, M. V. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

04-01-65 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів які навчаються, за спеціальностями 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer graphics and computational geometry" specialty 121 "Software Engineering" 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2019) Комп'ютерна графіка та обчислювальна геометрія (укр.) Computer graphics and computational geometry (en.). [Опис дисципліни]

Н

Назарук, В. Д. (2019) Інформаційні системи. [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. (2019) Проектування та тестування програмних систем. [Опис дисципліни]

04-01-74 Назарук, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Information systems» specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

04-01-73 Назарук, М. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «Design and testing of software systems» specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

Назарук, М. В. and Nazaruk, M. V. (2019) Проектування та тестування програмних систем (укр.) Design and testing of software systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, М. В. and Nazaruk, M. V. (2019) Інформаційні системи (укр.) Information systems (en.). [Опис дисципліни]

О

04-04-35 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Сучасні операційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE. "Modern operating Systems" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-54 Ольшанський, П. В. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Захист інформації в комп'ютерних системах ” Спеціальність 123 ”Комп`ютерна інженерія”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Protection of information in computer systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-34 Ольшанський, П. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Web-технології та Web-дизайн” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання “Web-технології та Web-дизайн”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Web-technologies and Web-design" Specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Ольшанський, П. В. and Olshansky, P. V. (2019) Теорія інформації та кодування (укр.) Theory of information and coding (en.). [Опис дисципліни]

04-01-20 Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма «Програмування» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 “Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Programming", specialty 113 “Applied mathematics”, 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-01-33 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 122 «Комп'ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форми навчання. Ч. 1. [Методичне забезпечення]

04-01-34 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення». Ч. 2. [Методичне забезпечення]

П

Примачок, Л. Л. and Prymachok, L. L. (2019) Професійна педагогіка (укр.) Professional pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

05-02-181 Прищепа, А. М. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Екологічна безпека регіонів» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології Program of the Discipline «Environmental safety of the regions» Specialty «Computer Science and Information Technology». [Робочі програми]

04-01-40 Прищепа, О. В. (2019) Робоча програма “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Program of the Educational Discipline "Probability theory and mathematical statistics" specialty 122 “Computer science” 121 “Software Engineering”. [Робочі програми]

04-01-43 Прищепа, О. В. and Іванчук, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» та 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Р

Рибалко, А. В. and Rybalko, A. (2019) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

04-01-80 Рощенюк, А. М. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Computer practice" specialty 122 "Computer Science". [Робочі програми]

04-03-242 Рудик, А. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроніка. Частина 1. Електротехніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-244 Рудик, А. В. (2019) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-243 Рудик, А. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроніка. Частина 2. Електроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

С

04-04-53 Сидор, А. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123. Program of the Discipline "Algorithms and methods of calculation" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-36 Сидор, А. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123. Program of the Discipline "Realtime information systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-47 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Організація баз даних" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Organization of databases" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-44 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна логіка" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer logic" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-45 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Комп’ютерні мережі" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer network" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-46 Соломко, М. Т. (2019) Робоча програма "Об’єктно-орієнтоване програмування" для студентів, які навчаються за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Object-Oriented Programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Жуковський, В. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення. [Освітні програми]

Т

04-05-26 Тулашвілі, Ю. Й. (2019) Конспект лекцій з дисципліни «Програмування» (частина 1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології» та 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-25 Турбал, Ю. В. (2019) Робоча програма «Алгоритми та дискретні структури даних» для студентів спеціальності 122 «Комп‘ютерні науки» Program of the Discipline «Algorithms and disсrete data structures» Specialty 122 «Computer Sciences». [Робочі програми]

Турбал, Ю. В. and Гладка, О. М. and Степанченко, О. М. (2019) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Інформаційні системи та технології» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології». Кваліфікація: бакалавр з інформаційних систем та технологій. [Освітні програми]

Х

04-01-69 Харів, Н. О. (2019) Робоча програма «Інформаційні системи підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Information systems of enterprises" specialty 122 "Computer Science", 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-01-36 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

04-04-17 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer Systems Design Technology" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-16 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Computer Systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-31 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Hybrid Computer Systems" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-15 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Microcontroller Programming" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-04-32 Шатний, С. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерна інженерія" спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". Program of the Discipline "Software Engineering" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

04-05-15 Шевченко, І. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» (Частина 1. Основи мови програмування С#) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-52 Шевченко, І. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Комп‘ютерна графіка та обробка зображень» для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Computer graphics and image processing specialty", 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-05-30 Шевченко, І. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» (Організація даних в програмах мовою програмування С#) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-16 Шевченко, І. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» (Засоби автоматизація роботи в MS Office) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-73 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Крос-платформне програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Cross-platform programming" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

04-05-71 Шроль, Т. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи і технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline "Modern And Specialized Programming Languages" specialt 126 “Information systems and technologies“. [Робочі програми]

This list was generated on Tue Mar 21 08:47:27 2023 UTC.