Items where Subject is "Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015 > Випуск 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш | Ю | Я
Number of items: 52.

І

Ільчук, Д. and Ilchuk, D. (2015) Ремонтні технології і збільшення життєвого циклу виробу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 22-23.

Б

Бардіна, Н. В. and Bardina, N. V. (2015) Особливості вантажних перевезень автомобільним транспортом за маршрутом Українам - Італія - Україна. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 15-17.

В

Васильчук, Н. В. and Vasylchuk, N. V. (2015) Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в машинобудівній галузі Рівненської області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 68-71.

Вербицька, К. В. and Verbytska, K.V. (2015) Конкурентоспроможність підприємства з виробництва скловиробів «Консьюмерс-Скло-Зоря». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 75-77.

Г

Геніш, О. В. and Henish, O. V. (2015) Перспективні методи очистки води від сполук заліза для котеджних будинків. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 7-11.

Д

Данилишина, Н. and Danilishina, N. (2015) Симулятивно-ігровий контекст культури постмодерну. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 158-159.

Демчук, К. О. and Demchuk, K. A. (2015) Розвиток міського пасажирського транспорту Рівного: проблеми та перспективи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 18-21.

Дякова, В. І. and Dyakova, V. I. (2015) Система протипаводкового захисту - безпека життєдіяльності населення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 44-47.

З

Заболотна, В. А. and Zabolotnaya, V. A. (2015) Використання ресурсного потенціалу Вінниччини при формуванні регіонального туристичного продукту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 78-80.

Залужний, А. and Zaluzhnuy, А. (2015) Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 160-161.

К

Коваль, А. О. and Koval, А. А. (2015) Облаштування фотолабораторії та вибір обладнання для радіографічного контролю зварних з'єднань. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 54-57.

Колева, Г. П. and Коleva, G. P. (2015) Основні прийоми псевдотехнологій «PR». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 81-84.

Костюковський, Р. О. and Kostukovskiy, R. O. (2015) Теплові насоси – сучасна, альтернативна технологія опалення та теплопостачання. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 38-41.

Кравчун, О. В. and Kravchun, E. V. (2015) Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 85-88.

М

Мальчик, М. І. and Mаlchic, М. I. (2015) Експортний маркетинг міжнародних економічних відносин. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 89-92.

Мальчик, Т. І. and Mаlchic, Т. I. (2015) Компоненти успіху маркетингу інновацій вітчизняних підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 93-95.

Мартинчук, А. and Mаrtynchuk, A. (2015) Вібраційні технології в авторемонтному виробництві. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 24-25.

Мельничук, М. Я. and Melnychuk, M. J. (2015) Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 96-99.

Мельничук, О. І. and Mеlnychuk, О. І. (2015) Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 100-103.

Меснікович, Н. В. and Mеsnikovich, N. V. (2015) Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 104-107.

Мисливець, М. В. and Myslyvets, M. V. (2015) Сучасний стан страхового ринку України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 108-110.

Морозько, О. В. and Чміль, А. О. and Mоrozko, О. V and Chmil, A. O. (2015) Еволюція концепції маркетингу в напрямі його екологічної складової. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 111-113.

Муран, Р. О. and Таргоній, І. М. and Muran, R. О. and Tаrhoniy, I. М. (2015) Віддалений моніторинг і управління технологічними процесами та об'єктами. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 58-63.

Н

НУВГП, . (2015) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Редакційна колегія - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

Назарчук, Ю. Ю. and Nazarchuk, J. Y. (2015) Аналіз індикаторів та заходи підвищення рівня фінансової безпеки держави. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 114-117.

О

Опалько, С. А. and Opаlkо, S. А. (2015) Особливості застосування мережевого маркетингу в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 118-121.

П

Попко, О. В. and Pоpkо, O. V. (2015) Франчайзинг як альтернативний інструмент ефективного ведення бізнесу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 122-125.

Прокопчук, І. О. and Prokopchuk, I. О. (2015) Реклама як інструмент впливу на процес прийняття рішень споживачем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 126-128.

Процюк, З. Б. and Protsiuk, Z. B. (2015) Аналіз проблем та напрямки розвитку автомобільно-транспортної системи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 26-29.

Р

Радченко, А. А. and Мальчик, Я. Я. and Radchenko, А. А. and Mаlchik, Y. Y. (2015) PR як інструмент маркетингових комунікацій. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 129-131.

Радчук, К. and Radchuk, K. I. (2015) Екологічні наслідки впровадження інженерно-меліоративних комплексів у геосистеми. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 48-50.

Рафальська, Д. П. and Rafalska, D. P. (2015) Асортиментна політика ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 132-135.

Рудик, Н. О. and Rudyk, N. A. (2015) Особливості застосування водоочисних систем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 42-43.

С

Сигнаєвич, Д. М. and Syngaevych, D. M. (2015) Вплив роботи ГАЕС на надійність функціонування енергосистем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 51-53.

Сидорчук, В. С. and Sydorchuk, V. S. (2015) Маркетинг у ресторанному бізнесі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 136-137.

Слободенюк, Н. А. and Slobodeniuk, N. А. (2015) Проблема людини, Бога та світу в середньовічній культурі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 162-163.

Соловей, І. О. and Solovey, I. O. (2015) П’ять поколінь скляної архітектури: концепція Майкла Віггінтона. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 3-6.

Соловей, О. В. and Sоlоvеy, A. V. (2015) Проблеми підвищення енергоефективності економіки України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 138-141.

Т

Токарець, С. А. and Федчук, Ю. А. and Tokarets, S. A. and Fedchuk, Y. A. (2015) Використання комбінованих режимів роботи автобусів на міських маршрутах пасажирського сполучення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 30-33.

Туровська, А. О. and Turovska, А. О. (2015) Розлучення – одна з найскладніших соціальних проблем сучасного суспільства. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 164-166.

Тюпа, Д. Є. and Tyupa, D. E. (2015) Інгібітор корозії «Дігазфен-1». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 64-67.

У

Ухань, К. В. and Uhan, K. V. (2015) Дослідження стану професійного захворювання в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 72-74.

Ф

Федорчук, О. С. and Fedorchuk, О. S. (2015) Фактори туристської привабливості Вінницької області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 142-145.

Федчук, Ю. А. and Токарець, С. А. and Fedchuk, Y. А. and Тоkarets, S. А. (2015) Аналіз тарифних систем оплати послуг міського пасажирського транспорту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 146-150.

Ш

Шведюк, В. А. and Shvediuk, V. А. (2015) Призначення розрахункової швидкості на з’їздах багаторівневих роз’язок. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 34-37.

Шипка, Ю. О. and Shipka, Y. A. (2015) Аналіз первинного ринку нерухомості в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 151-154.

Шукало, Є. Л. and Shukalo, E. L. (2015) Дослідження динаміки зростання втрат напору на гідравлічній установці знезалізнення води спрощеною аерацією та фільтруванням в залежності від швидкості фільтрування. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 12-14.

Ю

Юдко, М. Ф. and Yudko, M. F. (2015) Маркетингова діяльності ТМ «Рум’янець». Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 155-157.

Я

Яременко, О. and Yaremenko, А. (2015) Проблема любові у філософському дискурсі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). pp. 167-168.

This list was generated on Sun Jun 4 17:26:28 2023 UTC.